Jäta menüü vahele

» Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
» Toetuseid ning stipendiume määratakse Pärnu linnas elavate või tegutsevate 7–19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste parandamiseks.
» Toetuseid ning stipendiume antakse eelarvevahendite olemasolul


Huvihariduse ja huvitegevuse stipendium
Stipendiumi saab taotleda Pärnu linnas huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas tegutsevale õpetajale/juhendajale töötamise soodustamiseks ning motiveerimiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Toetust saab taotleda Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele 7–19 aastastele noortele. Toetus jaguneb:
- võistlemistoetus osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites 
- õppevahendi toetus huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendite soetamiseks

Taotlemine

» Taotlusi võivad esitada juriidilised isikud ja asutused. 
» Taotlused esitatakse: võistlemistoetuse taotlused üldjuhul kaks korda aastas, õppevahendi toetuse taotlused üldjuhul üks kord aastas, stipendiumitaotlused üldjuhul kaks korda aastas

Võistlemistoetuse taotlus ja aruanne

Stipendiumitaotlus (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
Stipendiumitaotlus (spordiklubid ja spordikoolid)
Stipendiumi tagasiside (kuni 2020. aasta juunini eraldatud stipendiumi kohta)

Õppevahendi toetuse taotlus 
Õppevahendi toetuse kasutamise aruanne (kuni 2020. aasta juunini eraldatud toetuse kohta)

» Taotlusi esitades palume teil läbi mõelda, millised õppevahendid tänases maailmas (ja järgmisel õppeaastal) teie tegevust toetavad.
» Kui teid ootab edaspidi ees distantsõppe periood, siis milliste vahenditega on see teie õpetajatele ja õpilastele senisest lihtsam?
» Kui teid ootab ees tavapärasest rohkem õuesõpet, siis milliste vahenditega on see teie õpetajatele ja õpilastele toredam?
» Millised õppevahendid on vajalikud, et distantsõpe õnnestuks?
» Loomulikult on teretulnud ka kõik teised õppevahendite toetuse taotlused, mis tingimata ei pea olema seotud distantsõppega.

Lisainfo: 
» huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, 444 8257, annika.viibus[at]parnu.ee (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
» spordinõunik 444 8243 (spordiklubid ja -koolid)


Eraldatud toetused ja stipendiumid
3. mai 2021
26. aprill 2021

9. november 2020

2. november 2020
5. oktoober 2020 (võistlemis- ja õppevahenditoetus)
14. september 2020

25. veebruar 2020 (võistlemistoetus)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid