- Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

» Õpilaspreemiad Pärnu linna haldusterritooriumil asuvates õppeasutustes õppivatele õpilastele ning noorsootööasutuses või noorteühenduses tegutsevatele noortele. 
» Preemiate määramise eesmärgiks on tunnustada andekaid, aktiivseid ja silmapaistvaid Pärnu linna õpilasi.

Preemiat saab taotleda järgmistes kategooriates:
1) aasta õpilane – õpilane, kes on saavutanud käesoleval õppeaastal suurepäraseid tulemusi õppetöös ja õppetöövälises tegevuses;
2) aasta huvitegevuse parim – õpilane, kes on saavutanud käesoleval õppeaastal suurepäraseid tulemusi huvitegevuses ja/või huvihariduses;
3) aasta aktiivne noor – õpilane, kes on käesoleval õppeaastal osalenud aktiivselt noorsoo‑organisatsioonide, -ühenduste, komisjonide ja vabatahtlikus tegevuses;
4) aasta edeneja – õpilane, kelle arengus on käesoleval õppeaastal toimunud eriliselt märgatavad positiivsed muutused;
5) rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistöö/teadustöö konkursil osaleja – õpilane, keda on rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistöö/teadustöö konkursil auhinnatud medali või diplomiga;
6) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja.

Taotluste esitamine
» Taotluseid preemiate määramiseks saab esitada õppeasutus, noorsootööasutus või noorteühendus.
» Taotlused tuleb linnavalitsuse haridusosakonnale esitada hiljemalt 10. maiks 

Taotluses esitatakse:
1) kandidaadi iseloomustus ja tulemused;
2) kuldmedaliga lõpetajate kandidaatide nimekiri;
3) väljamaksete tegemiseks vajalikud andmed (pangakonto, isikukood, e-post, telefon).

Taotlusele lisatakse:
1) aasta õpilase kandidaadi õpitulemused (koopia hinnetelehest);
2) rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö/teadustöö konkursil/võistlusel osalenud õpilase tõendatud tulemused (koopiad diplomitest).

Taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid