Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Üldharidus

Pärnu keskuslinnas on 15 kooli: 8 munitsipaalpõhikooli, 3 erapõhikooli, 2 munitsipaalgümnaasiumi, 1 eragümnaasium, 1 riigigümnaasium. Audru osavallas 2 põhikooli, 1 lasteaed-algkool, Paikuse osavallas 1 põhikool, Tõstamaa osavallas 1 keskkool.

» Pärnu linna üldhariduskoolid 


Vastuvõtt põhikooli

Elukohajärgne kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt. Lapsevanem ei pea kooli registreerimise avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. 

Elukohajärgse põhikooli määramisel võetakse aluseks õppekohtade arv koolis ja arvestatakse:
» õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkus)
» pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile
» võimalusel vanema soovi.

» Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse õpilase elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli viia. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama.

Pärnu linna elukohajärgsed põhikoolid:
» Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
» Pärnu Mai Kool
» Pärnu Raeküla Kool
» Pärnu Rääma Põhikool
» Pärnu Tammsaare Kool 
» Pärnu Vanalinna Põhikool
» Pärnu Ülejõe Põhikool

» Audru Kool
» Jõõpre Kool
» Lindi Lasteaed-Algool
» Paikuse Põhikool
» Tõstamaa Keskkool
» vanema soovil erakool


Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid