Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Üldharidus

Pärnu keskuslinnas on 15 kooli: 8 munitsipaalpõhikooli, 3 erapõhikooli, 2 munitsipaalgümnaasiumi, 1 eragümnaasium, 1 riigigümnaasium. Audru osavallas 2 põhikooli, 1 lasteaed-algkool, Paikuse osavallas 1 põhikool, Tõstamaa osavallas 1 keskkool.

Üldhariduskoolid


Vastuvõtt põhikooli

Elukohajärgse põhikooli määramine

• Elukohajärgne kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt.
• Lapsevanem ei pea kooli registreerimise avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. 

Elukohajärgse põhikooli määramisel võetakse aluseks õppekohtade arv koolis ja arvestatakse:
• õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkus)
• pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile
• võimalusel vanema soovi.

• Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse õpilase elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.
• Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil ARNO kaudu. 

Kui vanem on tema lapsele määratud elukohajärgse põhikooliga nõus, saab ta alates 20. märtsist esitada ARNO kaudu lapsele määratud koolile põhikooli vastuvõtutaotluse. Pärast vanema poolt vastuvõtutaotluse esitamist hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama.

Pärnu linna elukohajärgsed põhikoolid:
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
• Pärnu Mai Kool
• Pärnu Raeküla Kool
• Pärnu Rääma Põhikool
• Pärnu Tammsaare Kool 
• Pärnu Vanalinna Põhikool
• Pärnu Ülejõe Põhikool

 Audru Kool
 Jõõpre Kool
 Lindi Lasteaed-Algool
 Paikuse Põhikool
 Tõstamaa Keskkool
• vanema soovil erakool


Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
509 7317
virve.laube[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
 444 8209
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid