Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Üldharidus

Pärnu keskuslinnas on 15 kooli: 8 munitsipaalpõhikooli, 3 erapõhikooli, 2 munitsipaalgümnaasiumi, 1 eragümnaasium, 1 riigigümnaasium. Audru osavallas 2 põhikooli, 1 lasteaed-algkool, Paikuse osavallas 1 põhikool, Tõstamaa osavallas 1 keskkool.

Üldhariduskoolid


Vastuvõtt põhikooli

Määratud elukohajärgse põhikooli muutmise taotlemine

Kui lapsevanem soovib tema lapsele automaatselt määratud elukohajärgset kooli vahetada, siis saab ARNO-s teha taotluse kooli muutmiseks.

Elukohajärgse põhikooli muutmise taotlemise põhjused võivad olla järgmised:
1) pere teine laps õpib teises koolis (v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis)
2) vanem soovib loobuda saadud kohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolis
3) pere on pärast 10. märtsi vahetanud elukohta
4) vanemal on muid põhjusi, mida ta peab oluliseks

Taotlusi saab esitada 20. märtsist kuni 10. aprillini
Vanemate poolt elukohajärgse kooli muutmise taotlused vaatab üle ning teeb otsuse linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Võimalusel tagatakse lapsele õppimisvõimalus õe-vennaga ühes koolis. Ülejäänud juhtudel lahendatakse taotlused lähtuvalt koolitee pikkusest ja vabade õppekohtade olemasolust. Otsusest saab vanem teada hiljemalt 30. aprillil. Juhul kui komisjon vanema taotlust ei rahulda, siis jääb lapse elukohajärgseks kooliks esialgselt määratud kool.

Elukohajärgse põhikooli määramine või muutmine pärast 1. maid
Kui lapsele pole 1. maiks elukohajärgset kooli määratud või vanem soovib pärast 1. maid kooli vahetada, siis on vanemal võimalik esitada vastav taotlus haridusosakonnale. Elukohajärge kooli hilisemad taotlused vaatab üle linnavalitsuse komisjon, kes määrab elukohajärgseks kooliks põhikooli, kus on vabu õppekohti.


Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
509 7317
virve.laube[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
 444 8209
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid