Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele


Pärnu Ühisgümnaasium
yhisparnu.ee

Katsed 28.–30. märtsil
• Katsetele registreerumine 12.–22. märtsini infosüsteemi SAIS kaudu 
• Probleemide ja küsimuste korral ühendust võtta e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
• Kutse õpingute alustamiseks gümnaasiumis saadetakse õpilasele, kelle 9. klassi veerandi-, poolaasta- või trimestrihinded on neljad-viied, või õpilasele, kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadide piirkonnavoorus saavutanud 1.–3. koha või osalenud üleriigilis(t)el olümpiaadi(de)l.
• Sisseastumiskatsed toimuvad 28.–30. märtsil koolis.
• Katsetele ei lubata õpilast, kellel on kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke.
• Pingerea moodustamisel arvestatakse õppeainete (eesti keel, inglise keel, matemaatika) ja testi tulemusi. Õppeainete osakaal on 30% ja testi osakaal 70% tulemusest. Õppekoht pakutakse õpilasele, kes on ületanud vähemalt 55% lävendi.
• Sissesaanute pingerea avalikustab ühisgümnaasium infosüsteemis SAIS hiljemalt 4. aprillil.
• Õpilaskandidaadil tuleb gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks.


Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium
sytevaka.ee

Katsed 9. ja 10. aprillil 
• 10. klassidesse võetakse õpilasi vastu 9. klassi hinnetelehe (kogu õppeaasta jooksvad ja kokkuvõtvad hinded) ja vestluse põhjal
• Väljavõtteid oma 9. klassi hinnetest saab esitada 1. märtsist kuni 31. märtsini, saates need e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
• Vestlused toimuvad 9. ja 10. aprillil. Vestlusele oodatakse õpilasi, kes saavad hiljemalt 5. aprilliks oma meiliaadressile vastava kutse koos täpse vestluse ajaga.
• Katsetele registreerunud 9. klassi piirkondlike aineolümpiaadide võitjad ja vabariiklikel aineolümpiaadidel kümne parema hulka jõudnud õpilased arvatakse koheselt sissesaanute nimekirja.
• Õpilaskandidaadil tuleb gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks.


Pärnu Koidula gümnaasium
koidulag.edu.ee

Katsed 1. ja 2. aprillil
• 10. klassidesse sisseastujate registreerimine on avatud kooli veebilehel 27. märtsini 
• Pärast registreerimist tuleb kandidaadil esitada väljavõte oma 9. klassi tunnistusest. Seda saab teha kuni 27. märtsini e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Sisseastumiskatsed toimuvad:
1. aprillil alates kell 14 vestlus;
1. aprillil kell 14 kirjalik test matemaatika-füüsika õppesuunal;
2. aprillil kell 10 kirjalik test reaal-, loodus-, ettevõtlus- ja Euroopa suunal.

• Õpilaskandidaadil tuleb gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks.


Tõstamaa keskkool
tostamaa.edu.ee

• 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse.
• Taotlusi Tõstamaa keskkooli 10. klassis õppima asumiseks saab esitada kuni 25. augustini.
• Keskkonda saab lisada sisseastuja dokumentide koopiad: isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi); ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; põhihariduse omandamist tõendava dokumendi.
• 10. klass komplekteeritakse põhikooli lõputunnistuse keskmise ja lõpueksamite keskmise hinnete pingerea alusel. Vajadusel kutsutakse õpilane kooli direktori vestlusele, millest teavitatakse ette kolme tööpäeva jooksul.
• Kooli vastuvõtmisest teatatakse esitatud kontaktandmete alusel esimesel võimalusel.
• Küsimuste korral saab infot kooli direktorilt Toomas Mitilt telefonil 526 1935 või e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Veebilehel kasutatakse küpsiseid