Jäta menüü vahele

Pärnu keskrand
Pärnu keskrand on luidetega liivarand, mille pikkus on ca 1800 m ja laius 100-120 m. Rannaala ulatub Side tänava pikendusest kuni muulini. Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega, maksimaalne vee sügavus ujumisalal on 1,7 m. Vee keskmine sügavus keskranna piirkonnas on 200 m kaugusel veepiirilt 1,5 m. Keskrannas on ka surfaritele eraldatud ala, mis asub rannapromenaadi lõpus, Tervise Paradiisi juurest Raeküla suunas.

Vetelpääste
2019-2021 suplushooajal valvas Pärnu keskrannas AS G4S Eesti. Rannavalve teenuste hulka kuuluvad nii vetelpääste kui esmaabi pakkumine. Jälgitava ala ulatus on Side tänava pikendusest kuni naiste ranna piirini, kokku üks kilomeeter. Turvalisuse paremaks tagamiseks on randa paigutatud kaks vetelpäästetorni.  Infotelefon 1911


Vana-Pärnu rand
Vana-Pärnu supluskoha kallas on umbes 630 meetrit pikk ja valdavalt rohukattega. Sarnaselt keskrannale on ka Vana-Pärnu supluskohas meri pikalt madal. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud,  vee keskmine sügavus - milleks on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast. Vana-Pärnu supluskohale lisab atraktiivsust linnuvaatlustorn, mille 8,4 meetri kõrgusel asuvalt platvormilt on kaunis vaade kogu rannale.

Mai rand
Mai ranna kogupikkus on ligi 1200 meetrit ja see jaguneb kolmeks piirkonnaks: Mai I, Mai II ja Mai III rand. Rannaosa kallas on valdavalt rohukattega, kuid olemas on ka väikesed liivaosad. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, vee keskmine sügavus on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast. Supluskohas on lubatud koertega viibida ainult Mere tänava pikendusel asuvas Mai II rannaosas. 

Raeküla rand
Raekülas asub kaks randa. Esimene asub Harju tänava pikendusel ja teine Hirve tänava pikendusel. Mõlema supluskoha kallas on liivane. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, kuid rannas olevale infotahvlile on märgitud vee keskmine sügavus. Koertega on lubatud viibida vaid Harju tänava rannas.

Pärnu rannakülastaja meelespea:
» Kui randa tulete, siis klaastaara visake enne rannaalale astumist prügikasti. Siis ei pea rannameedik hiljem mõne rannakülastaja jalast klaasikilde välja noppima. Klaastaara kasutamine on Pärnu rannas keelatud.
» Lapsi on rannas üllatavalt lihtne silmist kaotada. Et seda muret ja traagikat vältida, hoidke pere pisematel alati silm peal. Miks mitte üks erksavärviline müts neile pähe panna, mis kaitseb päikese eest ja aitab last paremini silma all hoida. 
» Lemmikloomaga Pärnu keskranda tulla pole lubatud, küll aga on Pärnu linn tähistanud mitmed rannaalad, kuhu võib ka koertega minna. Vaata kaarti
» Need, kes lähenevad rannaalale mere kaudu, kas skuutri, jeti või paadiga, peavad kindlasti vältima poidega piiratud ujumisala, et suplejaid mitte ohtu seada. Kui olete poidepiirini jõudnud, siis olete oma veesõidukiga juba ujujatel liiga lähedal. 
» Selleks, et puhkajad saaksid kasutada puhast Pärnu kraanivett, on randa paigaldatud kolm veepüstikut, millest tulevat vett võib nii juua kui sellega käsi ja jalgu pesta. Veepüstikud asuvad naisteranna sissepääsu lähedal parkla nurgas, Lehe tänava pikendusel Rannahoone lähedal asuva laste mänguväljaku ääres ja Side tänava pikendusel rannas asuva parkla kõrval.
» Pärnu keskrannas on viis avalikku tualetti ja viis rannatoolide laenutuspunkti.
» Suvekuudel on Pärnu ranna piirkonnas parkimine tasuline

Supelrandades on keelatud:
» müüa tähistatud supluskohas jooke klaastaaras ega kasutada mistahes viisil klaastaarat
» kasutada pesemisvahendeid
» pesta pesu, lemmikloomi, liiklusvahendeid
» teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas, välja arvatud Pärnu Linnavalitsuse kirjalikul nõusolekul
» vetelpääste teeninduspiirkonnas ujuda suplusala tähistavatest poidest väljaspool
» väljaspool vetelpääste teeninduspiirkonda minna eluohtlikult sügavasse vette
» ujuda joobeseisundis (olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või muid psühhotoksilisi aineid)
» suplushooajal sõita veesõidukiga tähistatud supluskoha välispiirile lähemal kui 25 meetrit ning siseneda tähistatud supluskohta mistahes liiki veesõidukiga 
» keskrannas kasutada purjelauda suplushooajal väljaspool surfiala ning teistes supluskohtades purjelauda kasutades häirida ja/või ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara
» liigelda ja parkida mootorsõidukiga tähistatud supluskohas, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks ja kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks Hirve, Harju, Karja ja Roostiku tänavate pikendustel Pärnu linnavalitsuse kirjalikul loal
» võtta suplushooajal tähistatud supluskohta kaasa lemmikloomi. Lemmikloomadega võib olla Harju, Mere ja Roostiku tänavate pikendustel paiknevates randades ning Pärnu jõe vasakkalda muuli juures
» suitsetada Pärnu keskrannas.

Rannahooldus
» Pärnu Kesklinna randa hooldavad 1. aprillist 2021 kuni 31. märtsini 2025 Keskkonnahoolduse Eesti OÜ ja Keskkonnahoolduse OÜ. Kontakt: Kalju Villota, 5300 2040
» Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla randu hooldab 1. aprillist 2021 kuni 31. märtsini 2025 MKM Infra OÜ. Kontakt: Reijo Jakson, 5554 0807, Madis Prikk, 5305 0051


Veebilehel kasutatakse küpsiseid