Jäätmete sortimise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Meeles tuleb pidada, et taaskasutuseks sobivad ainult puhtad pakendijäätmed, vajadusel tuleb pakendeid enne pakendikotti panemist pesta ning kokku pressida.

Juhendid

» Jäätmete sorteerimisjuhend eesti keeles ; vene keeles 
» Jäätmete sorteerimisjuhend kortermaja elanikele
» Sorteerimisjuhendid (Ragn Sells)
» Soteerimisjuhendid (Paikre)
» Ohutu kütmine ja jäätmete sorteerimine (Keskkonnaministeerium)

» Ohtlikud jäätmed
» Biolagunevad jäätmed

Kuhu viia? Kogumiskohad
» Kaardirakendus kuhuviia.ee
» Pärnus: jäätmete kogumiskohad ; pakendikonteinerite asukohad 
» Audru osavallas: jäätmete kogumiskohad ja pakendipunktid ; juhend - mis, kuhu
» Paikuse osavallas: pakendikonteinerite asukohad ; pakendijäätmete sorteerimise nõuded
» Tõstamaa osavallas: jäätmete kogumiskohad 

» Liigiti kogutud jäätmeid võetakse Pärnu elanikelt vastu Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39) 
» Pärnu linna elanikud saavad sorteerimisjaama või prügilasse tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid, vanu kodumasinaid ning puhtaid pakendideid  
» Ohtlikke ning elektri- ja elektroonikajäätmeid saab viia Pärnus Metsa 1 asuvasse jäätmepunkti
» Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu saab tellida Ragn Sells-st
» Pakendikotiteenust saab tellida Ragn Sells-st ja TVO-st

Pakendite kogumisega tegelevad organisatsioonid:
» MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
» MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
» OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

Paikre prügila
Põlendmaa
445 5760 
info[at]paikre.ee
https://paikre.ee

Paikre Sorteerimisjaam
Raba tn 39, Pärnu linn
445 5750 

Metsa 1 jäätmepunkt Pärnus 
K 16-18 ja L 9-13.

Audru ohtlike jäätmete kogumispunkt
Pärna allee 5b, Audru alevik
5450 2523

Lavassaare jäätmete kogumispunkt
Lavassaare alev (Biopuhasti kinnistu)
512 2416

Kõima vanarehvide kogumispunkt 
Keskuse tee 8, Kõima küla
5450 2523

Tõstamaa jäätmepunkt
Raba tn 1b, Tõstamaa alevik
522 3024

Jäätmete sorteerimise juhend 
j22tmedtaaskasutusse2017 web3

j22tmedtaaskasutusse2017 web rus2

j22tmeratas

Veebilehel kasutatakse küpsiseid