en Pärnu linn - Jäätmete sorteerimine, prügilad

Jäätmete sortimise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Meeles tuleb pidada, et taaskasutuseks sobivad ainult puhtad pakendijäätmed, vajadusel tuleb pakendeid enne pakendikotti panemist pesta ning kokku pressida.

Juhendid

» Jäätmete sorteerimisjuhend eesti keeles ; vene keeles 
» Jäätmete sorteerimisjuhend kortermaja elanikele
» Sorteerimisjuhendid (Ragn Sells)
» Soteerimisjuhendid (Paikre)
» Ohutu kütmine ja jäätmete sorteerimine (Keskkonnaministeerium)

» Ohtlikud jäätmed
» Biolagunevad jäätmed

Kuhu viia? Kogumiskohad
» Kaardirakendus kuhuviia.ee
» Pärnus: jäätmete kogumiskohad ; pakendikonteinerite asukohad 
» Audru osavallas: jäätmete kogumiskohad ja pakendipunktid ; juhend - mis, kuhu
» Paikuse osavallas: pakendikonteinerite asukohad ; pakendijäätmete sorteerimise nõuded
» Tõstamaa osavallas: pakendijäätmete kogumiskohad 

» Liigiti kogutud jäätmeid võetakse Pärnu elanikelt vastu Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39) 
» Pärnu linna elanikud saavad sorteerimisjaama või prügilasse tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid, vanu kodumasinaid ning puhtaid pakendideid  
» Ohtlikke ning elektri- ja elektroonikajäätmeid saab viia Pärnus Metsa 1 asuvasse jäätmepunkti
» Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu saab tellida Ragn Sells-st
» Pakendikotiteenust saab tellida Ragn Sells-st ja TVO-st

Pakendite kogumisega tegelevad organisatsioonid:
» MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
» MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
» OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

Prügilad ja jäätmekogumispunktid
» Paikre prügila: Põlendmaa ; 445 5760 ; info[at]paikre.ee
» Paikre Sorteerimisjaam: Raba tn 39, Pärnu ; 445 5750 
» Metsa 1 jäätmepunkt Pärnus: K 16–18 ja L 9–13
» Audru ohtlike jäätmete kogumispunkt: Pärna allee 5b, Audru ; 5450 2523
» Lavassaare jäätmete kogumispunkt: Lavassaare (Biopuhasti kinnistu) ; 512 2416
» Kõima vanarehvide kogumispunkt: Keskuse tee 8, Kõima küla ; 5450 2523
» Tõstamaa jäätmepunkt: Tööstuse 1, 88101 Tõstamaa ; L  9–13 ; 5835 8906

Jäätmete sorteerimise juhend 
j22tmedtaaskasutusse2017 web3

j22tmedtaaskasutusse2017 web rus2

j22tmeratas

Veebilehel kasutatakse küpsiseid