Jäta menüü vahele

» Biolagunevad jäätmed - kõik jäätmed, mida on võimalik kas aeroobselt või anaeroobselt lagundada. Need on toidu- ja köögijäätmed, aia-ja haljastusjäätmed, puulehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed.

» NB! Biolagunevad jäätmeid ei tohi panna segaolmejäätmete konteinerisse, samuti ei tohi neid viia metsa alla, parkidesse jms.
» Jäätmed tuleb koguda eraldi ning tellida äravedu või kompostida oma aias. 
» Jäätmed on võimalik viia ka OÜ Paikre prügila kompostimisplatsile. Puuoksi, võsa ja muid puidujäätmeid võetakse vastu aastaringselt.

» 16 või enama korteriga majad ning toitlustusega tegelevad ettevõtted, kus tekib üle 20 kg biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid nädalas, peavad jäätmed sorteerima ja koguma need eraldi ning kasutama selleks vastavat kogumismahutit. 
» Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas välimaks haisu ja kahjurite teket ning levikut.

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete äravedu

» Pärnu keskuslinna elanikelt viib õigesti pakendatud aia- ja haljastusjäätmed Ragn-Sells ära tasuta
» Kogutud puulehed, muru, umbrohi, peened oksad, õunad jmt tuleb pakendada biolagunevast materjalist kottidesse või eraldi konteinerisse

Aiajäätmete konteinerid
- aiajäätmete konteiner võib olla kõige tavalisem plastikust prügikast või- konteiner, mida müüvad nii jäätmekäitlusettevõtted kui aiandus- ja ehituspoed
- oluline on, et konteinerisse kogutaks ainult aia- ja haljastusjäätmeid
- konteinereid saab tellida ka Ragn-Sells'-st

Biolagunevaid kotte saab osta
Pärnu Haldusteenustst (Suur-Sepa 16), 443 3877, 5300 0550, info[at]haldusteenused.ee *
Pakendikeskusest (Pae 1): 442 0054, 509 4633, parnu[at]pakendikeskus.ee 

* NB! Seoses piirangutega müüb Pärnu Haldusteenused biolagunevaid kotte Pärnu linnavalitsuse hoone sisehoovis (hoovi pääseb Suur-Sepa tänava poolt)
- Biolagunevaid kotte saab osta esmaspäevast reedeni kell 9–16
- Oma ostusoovist teada anda telefoni teel. Sisehoovi jõudes helistage numbril 443 3877 või 5197 4747
- Biolagunevad kotid saab ostja kätte Pärnu Haldusteenuste uksel (uks ja trepp on tähistatud)
- Ostu eest saab tasuda nii sularahas kui ka kaardiga.
- Palume ostjail pidada kinni vabariigi valitsuste kehtestatud piirangutest.

Kottide äravedu saab tellida Ragn-Sells'-st. Tellimisel teata:
- aadress, kust jäätmeid soovid ära anda
- kliendi tuvastamiseks lepingu number (selle saab arvelt)
- äraantavate kottide arv ja asukoht (kas on aias või tänava ääres. soovitav on panna kotid veopäeval jäätmeveokile võimalikult ligipääsetavasse kohta)
- pärast tellimuse esitamist teatab Ragn-Sells päeva, millal vedu toimub
- täidetud kott ei tohi kaaluda üle 20 kg (raskem kott võib tõstmisel puruneda ning autojuhil on keeruline neid kõrgele visata)

Ragn-Sells
info[at]ragnsells.ee
606 0439
konteineri tellimine veebis


Loe lisaks: 
» 07.10.2020 Tasuta äraveoks tuleb aia- ja haljastusjäätmed õigesti pakendada
» 10.09.2020 Aiasaaduste koht ei ole pargipuude all

 

bio3

Jäätmete sorteerimise juhend 
j22tmedtaaskasutusse2017 web3

j22tmedtaaskasutusse2017 web rus2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid