Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

» Toksilised või keskkonnaohtlikud ained ja materjalid, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või aja jooksul ohtu nii inimesele kui keskkonnale - näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid ja asbest
» Tuleb eraldi koguda ja vältida muude jäätmete hulka sattumist
» Märksõnad: tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine

Ohtlike jäätmete ning vanade kodumasinate tasuta vastuvõtt eraisikutelt

» Eraisikutelt, kes on rahvastikuregistri andmetele Pärnu linna (sh osavalla) elanikud, võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanu kodumasinaid tasuta vastu Paikre Sorteerimisjaamas
» Pärnus Metsa 1 asuvasse jäätmepunkti saab viia nii ohtlikke kui ka elektri- ja elektroonikajäätmeid. Punkt on avatud K 16-18 ja L 9-13

Tasuta saab ära anda:
» kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid jne)
» vanad kodumasinad (külmkapid, pesumasinad, televiisorid, elektripliidid, arvutid, telefonid, tolmuimejad, föönid, röstrid, mikserid jne)

» Tasuta vastuvõetavad elektroonikaseadmed peavad olema olnud kodumajapidamises kasutusel ning ei tohi sisaldada muid jäätmeid ega olla muul moel saastunud.
» Üleantavad seadmed peavad olema terved, st ilma suuremate väliste purustusteta, sisaldama olulisi osi näiteks trafot, kineskoopi, emaplaati. Samuti ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud.
» Üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed
» Piirkogused ja ohtlike jäätmetega ümberkäimise reeglid

» Tasuta võetakse ohtlikke jäätmeid vastu vaid eraisikutelt (v.a. asbest), juriidilistele isikutele kehtib ohtlike jäätmete hinnakiri
» Asbestijäätmeid saab tasu eest üle anda ainult Paikre prügilasse (Põlendmaal, Paikuse osavallas)

Ohtlikud jäätmed loetelu

Jäätmete sorteerimise juhend 
Jäätmed taaskasutusse - juhend

Veebilehel kasutatakse küpsiseid