Jäta menüü vahele

Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsiaistide poole

Pärnu linn koormab valikpakkumisel hoonestusõigusega kinnisasja Männi 12 Pärnu linnas:
- kinnistusregistriosa nr 2692505
- katastritunnus 62501:001:0307, pindala 3013 m2
- sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 17.05.2021 korraldus nr 338
» Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa)
» Pakkumise esitamise tingimused

» Hoonestusõiguse periood: 50 aastat
» Enapakkumise alghind hoonestusõiguse aastatasu eest: 75 eurot 
» Enampakkumise tagatisraha: 50 eurot

» Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale suletud sulgpalli spetsiaalhall ja seda teenindavad rajatised sulgpalli edendamiseks ja populariseerimiseks. Kõrvaladena võib tegeleda sarnaste spordialadega (reketeid kasutatavate spordialade gruppi kuuluvate spordialadega) tegelemiseks.
» Hoonestusõiguse tasu kogu hoonestusõiguse perioodi eest tasutakse enne hoonestusõiguse seadmise- ja asjaõiguse lepingu sõlmimist

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 5. juulil 2021 kl 13.00
» Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud kinnisasja Männi 12 enampakkumisele“. 

» Läbirääkimised nõuetekohase pakkumise esitanud pakkujatega on plaanis 7. juulil 2021 algusega kell 14 linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, ruumis 103)
» Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Hoonestusõigusega koormatava kinnisasja tutvustus
» Kinnisasi asub Pärnu linnas, Pärnu linnas Rääma, Männi, Oja ja Raba tänavate vahelises kvartalis- Männi ja Oja tänavate nurgal. Kinnisasi asub Rääma pargi ja Rääma Põhikooli vahetus läheduses.
» Pärnu kesklinnaga on hea ühendus ühistranspordiga, Rääma ja Oja tänavate kaudu. Kesklinna jõuab ühistranspordiga ca 10 minutiga, autoga ca 5 minutiga ja jala ca 20 minutiga.
» Kinnisasi on hoonestamata. Kinnisasjast 100% haljastatud, sellest 80% on kõrghaljastust. Põhiliselt isetekkelised lehtpuugrupid.
» Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjal. Peale-ja mahasõidud rajamata.

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- veevarustus: liitumine puudub;
- kanalisatsioon: liitumine puudub
- soojustrass: puudub,
- sidevarustus: puudub
- sademeveekanalisatsioon: puudub
Lähtekohad liitumiseks kommunikatsioonidega on antud detailplaneeringus.

Piirkonnas kehtivad:
» Pärnu linna üldplaneering 2001-2015 
» Pärnu linnavolikogu 19.09.2013 otsusega nr 79 kehtestatud Rääma pargi kvartali detailplaneering (detailplaneeringute andmebaasis nr 7.50)


Asukohakaart (Maa-amet)
M2nni12 asendiplaan

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid