Jäta menüü vahele

Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsiaistide poole

Pärnu linn koormab hoonestusõigusega ning võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnisasja Rukkilille 1 Paikuse alevis Pärnu linnas:
- kinnistusregistriosa nr 14787450
- katastritunnus 56801:001:1336
- pindala 10 099 m2
- sihtotstarve 100% tootmismaa
- enampakkumise alghind (kogu hoonestusõiguse perioodi eest): 30 297 (3 eurot m2) 
- tagatisraha: 3 029 eurot

Enamapkkumise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse 10.05.2021 korraldus nr 307 
-
Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa)
- Täpsustav kuulutus pakkumiste esitamiseks

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses.
» Kinnisasi on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 5. juulil 2021 kl 13
» Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee.
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema vastavalt märge, mis vastab objekti aadressile, nt „Esitatud kinnistu Rukkilille 1 enampakkumisele“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon.”
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjadega tutvumiseks leppida kokku aeg Paikuse osavallakeskuse juhatajaga: Kuno Erkmann, 444 8150, 5855 3275, kuno.erkmann[at]parnu.ee.

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus 
» Kinnisasi asub Pärnu linnas, Paikuse alevikus / Rukkilille tööstusküla)
» Kinnisasi on hoonestamata ja heakorrastamata, looduses piiramata
» Piirkonnas kehtib Paikuse vallavolikogu 11.04.2016 otsusega kehtestatud Rukilille kinnistu ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering

» Lähedus Pärnu linna, Pärnu linna transpordisõlmedele pakub head logistilist eelist: head ühendused nii Pärnu linna kui Sindi linnaga. Kinnisasjale on hea juurdepääs Paide maantee ja Seljametsa tee kaudu (kinnisasjad jäävad Seljametsa teest mööda Rukilille teed ca 700 meetri kaugusele). Logistilisi eeldusi toetab Pärnu-Paikuse-Sindi vaheline tihe bussiliinide võrgustik. Lisaks toetab logistilisi eelduseid tuleviks planeeritud Via-Baltika maantee trass, mis saab asuma kinnistu vahetus läheduses.
» Juurdepääsuteed on heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt teelt
» Parkimisvõimalused tuleb lahendada kinnisasjal

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: liitumispunkt väljaehitatud 63 amprit (maksimaalne võimsus 400 amprit) 
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub
- tänavavalgustus: olemas 

Asukohakaart (Maa-amet)
Rukkilille1 asendiplaan

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid