Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Pärnu linn koormab hoonestusõigusega ning võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnisasjad Paikuse alevis

Enamapkkumise tingimused
- Pärnu Linnavalitsuse 12.09.2019 korraldus nr 547
- Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa)
- Täpsustav kuulutus pakkumiste esitamiseks
- Asendiplaan
- Kinnistamisavaldus

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses.
» Kinnisasjad on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele

Hoonestusõigusega koormatakse alljärgnevad kinnisasja-kinnistusraamatu registriosa nr 14787450 jagamisel moodustavad kinnisasjad:
Rukkilille 1
- katastritunnus 56801:001:1336
- pindala 10099 m2
- sihtotstarve 100% tootmismaa
- enampakkumise alghind (kogu hoonestusõiguse perioodi eest): 30 297 (3,00 eurot m2) 
- tagatisraha: 3 029 eurot

Rukkilille 3
- katastritunnus 56801:001:1339
- pindala 10114 m2
- sihtotstarve 100% tootmismaa
enampakkumise alghind (kogu hoonestusõiguse perioodi eest): 30 342 (3,00 eurot m2)
- tagatisraha: 3 034 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt 8. oktoobril 2019 kl 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana, mis vastab objekti aadressile, nt „Rukkilille 1“ ja märge "Ümbriku avab linnavarakomisjon.”
» Pakkumine esitatada iga objekti kohta eraldi
» Pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjadega tutvumiseks leppida kokku aeg Paikuse osavallakeskuse juhatajaga: Kuno Erkmann, 444 8150, 5855 3275, kuno.erkmann[at]parnu.ee.

Hoonestusõiguse seadmise tingimustega, enampakkumise läbiviimise, pakkujale ja pakkumise esitamise tingimustega, tagatisraha tasumise ja mittetagastamise tingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, kab 217) T 13.00- 16.00 ja N 9.00-12.00. Muudel aegadel saab materjalidega tutvuda eelneval kokuleppel tel 444 8303, 515 4085 või karin.parmann[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus 
» Kinnisasjad asuvad Pärnu linnas, Paikuse alevikus / Rukkilille tööstusküla)
» Kinnisasjad on hoonestamata ja heakorrastamata, looduses piiramata
» Piirkonnas kehtib Paikuse vallavolikogu 11.04.2016 otsusega kehtestatud Rukilille kinnistu ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering

» Lähedus Pärnu linna, Pärnu linna transpordisõlmedele pakub head logistilist eelist: head ühendused nii Pärnu linna kui Sindi linnaga. Kinnisasjadele on hea juurdepääs Paide maantee ja Seljametsa tee kaudu (kinnisasjad jäävad Seljametsa teest mööda Rukilille teed ca 700 meetri kaugusele). Logistilisi eeldusi toetab Pärnu-Paikuse-Sindi vaheline tihe bussiliinide võrgustik. Lisaks toetab logistilisi eelduseid tuleviks planeeritud Via-Baltika maantee trass, mis saab asuma kinnistu vahetus läheduses.
» Juurdepääsuteed on heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt teelt
» Parkimisvõimalused tuleb lahendada kinnisasjadel

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: liitumispunkt väljaehitatud 63 amprit (maksimaalne võimsus 400 amprit) 
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub
- tänavavalgustus: olemas 

Asendiplaan
Rukilille 1 ja 3 asendiplaan

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid