Jäta menüü vahele

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Kirjalik enampakkumine Pärnu linnas Papsaare külas asuva kinnistu Hiiu jagamisel moodustatava kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega
- kinnistusregistri nr 3477606
- katastritunnus 15904:15904:003:1385
- pindala 38,54 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- jagamisplaan

Hiiu kinnistu jagamisel moodustatakse kaks kinnisaja asukohanimedega Hiiuserva ligikaudse pindalaga 27,9 ha (jagamisplaanil Pos 1) ja Hiiu ligikaudse pindalaga 10,6 ha (jagamisplaanilPos 2). Mõlema moodustatava kinnisasja sihtotstarve on 100 % tootmismaa. Kinnistu jagamisega seotud toimingud viib läbi Pärnu linnavalitsus.

Hoonestusõigusega koormatakse kinnisasi asukohanimega Hiiu
- pindala 10,6 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- hoonestusõiguse tähtaeg 50 aastat
- enampakkumise alghind 200 000 eurot kogu hoonestusõiguse perioodi eest
- tagatisraha 20 000 eurot

Tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 29.06.2020 korraldus nr 418 
» Pakkumise esitamise tingimused
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

» Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast. 
» Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, ehituskohustuse ja äriplaanis kavandatu võõrandatakse hoonestusõigusega koormatud kinnisasi tasuta.

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 11. augustil 2020 kl 13.00
» Pakkumised tuua linnavalitsuse infolauda või saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud kinnistu Hiiu enampakkumisele. Pakkumise avab linnavara komisjon 11.08.2020“ 


Objekti kirjeldus
» Hoonestusõigusega koormatav kinnisasi Hiiu asub Pärnu linnas, Papsaare külas ca 300 m kaugusel Pärnu-Lihula maantee ja Nurme-Papsaare tee ristist Nurme suunas. Pärnu linna kesklinna on ca 6 km ja Audru alevik jääb 6,5 km kaugusele
» Kinnistu piirneb Nurme-Papsaare teega, Audru ringrajaga, hoonestamata tootmismaadega.
» Lähim toidu-ja esmatarbekaupade pood on 2,2 km kaugusel, Sauga põhikool 2,8 km kaugusel, lasteaed 2 km kaugusel, sadam 4 km kaugusel.

» Detailplaneering puudub. Ehitusõigus määramata. Üldplaneeringu kehtestatud 13.05.2010 Audru Vallavolikogu määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohane sihtotstarve ärimaa.
» Kinnistut jääb koormama Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus (vt plaani)
» Kinnistu on hoonestamata, tehnovõrkudega liitumine puudub.
» Maaüksus on üldiselt tasane, kaetud loodusliku rohttaimestikuga, teeservad võsastunud. Aiaga ümbritsemata.

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid