Oksjon kuni 24. august kl 12

Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel

Audru osavallas Ahaste külas asuva Aruvälja kooli kinnistu
- registriosa number: 4447606
- katastritunnus: 15901:001:0400
- sihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa
- pindala: 18 655 m2

- enampakkumise alghind: 35 000 eurot
- tagatisraha: 3500 eurot

Müügitingimused:
-  Pärnu Linnavalitsuse 15. juuli 2020 korraldus nr 428

» Elektroonilisi enampakkumisi asub korraldama AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Oksjon kuni 24. august kl 12
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
» Kinnistu paikneb Pärnu linnast ca 20 km kaugusel Ahaste küla keskuses, Pärnu-Lihula tee ääres. Kaugus vallakeskusest ca 12 km.
» Naaberkinnistul paiknevad tootmisotstarbelised hooned, teisel pool maanteed on valdavalt elukondlik hoonestus.
» Audru valla üldplaneeringu kohaselt asub hinnatav vara alal, mille maakasutuse juhtfunktsioon on üldkasutatav maa.

» Aruvälja kooli 18 655 m2 suurusel kinnistul paikneb 1984. aastal ehitatud kahekorruseline lasteaed-algkool hoone (ehitisregistri kood 103001593, suletud netopind 935,4 m2), puurkaev-pumpla ja tuletõrje veevõtutiik. Hoone oli lasteaiana kasutusel veel 2017. aastal.
» Kahel korrusel koridorisüsteemis ruumilahendus on lihtne – rühma- ja õpperuumid asuvad kahel pool koridori. Lisaks on hoones söögisaal, raamatukoguruum, köök ning personali- ja olmeruumid.
» Hoone renoveerimistöödega alustati 2003. aastal ning järk-järgult vahetati katusekate, paigaldati uued aknad ning välis- ja siseuksed, uuendati siseviimistlust.

Kinnistu andmed Maaregistris

Aruv2lja kool2

Aruv2lja kool

Aruv2lja kool4

Aruv2lja kool2

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid