Oksjon kuni 15. juuni 13:58:56

Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel

Audru osavallas Ahaste külas asuva Aruvälja kooli kinnistu
- registriosa number: 4447606
- katastritunnus: 15901:001:0400
- sihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa
- pindala: 18 655 m2

- enampakkumise alghind: 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot
- tagatisraha: 4000 (neli tuhat) eurot

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 17.06.2019 korraldus nr 451 

» Elektroonilisi enampakkumisi asub korraldama AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Oksjon kuni 15. juuni 13:58:56
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
» Kinnistu paikneb Pärnu linnast ca 20 km kaugusel Ahaste küla keskuses, Pärnu-Lihula tee ääres. Kaugus vallakeskusest ca 12 km.
» Naaberkinnistul paiknevad tootmisotstarbelised hooned, teisel pool maanteed on valdavalt elukondlik hoonestus.
» Audru valla üldplaneeringu kohaselt asub hinnatav vara alal, mille maakasutuse juhtfunktsioon on üldkasutatav maa.

» Aruvälja kooli 18 655 m2 suurusel kinnistul paikneb 1984. aastal ehitatud kahekorruseline lasteaed-algkool hoone (ehitisregistri kood 103001593, suletud netopind 935,4 m2), puurkaev-pumpla ja tuletõrje veevõtutiik. Hoone oli lasteaiana kasutusel veel 2017. aastal.
» Kahel korrusel koridorisüsteemis ruumilahendus on lihtne – rühma- ja õpperuumid asuvad kahel pool koridori. Lisaks on hoones söögisaal, raamatukoguruum, köök ning personali- ja olmeruumid.
» Hoone renoveerimistöödega alustati 2003. aastal ning järk-järgult vahetati katusekate, paigaldati uued aknad ning välis- ja siseuksed, uuendati siseviimistlust.

Kinnistu andmed Maaregistris

Aruv2lja kool2

Aruv2lja kool

Aruv2lja kool4

Aruv2lja kool2

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid