Jäta menüü vahele

Seoses uuendustega esineb parnu.ee lehel kohati probleeme (ei kuvata kõiki pealkirju jms). Teeme korda esimesel võimalusel. Seniks palume veidi kannatlikkust ja mõistmist!

Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Pärnu linnas Suur-Posti 16 asuva kinnistu
- kinnistusregistriosa nr 457105
- katastritunnusega 62511:072:0980
- katastriüksuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa
- katastriüksuse pindala 1887 m2

- enampakkumise alghind: 190 000 eurot
- tagatisraha 19 000 eurot

Müügitingimused:
» Pärnu linnavalitsuse 02.11.2020 korraldus nr 670
» Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja

» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjoni toimumisaeg:
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Müügiobjektiga tutvumiseks saab aja kokku leppida tööpäeviti kl 9–17 telefonil 524 8935.


Müügiobjekti tutvustus
Müügiobjektiks olev kinnistu paikneb Pärnu kesklinnas ligikaudu 600 m kaugusel Rüütli tänavast. Juurdepääs kinnistule on avalikult kasutatavalt Suur -Posti tänavalt. Kinnistu on koormatud reaalservituuduga Suur-Posti 14 asuva kinnistu kasuks.

Kinnistul paikneva hoone kohta on 2008. aastal läbi viidud hoone tehnilise seisukorra ekspertiis.

Kinnisturaamatu väljavõte
Ruumide eksplikatsioon
Hoone plaanid: 1. korrus ; 2. korrus
Hoonete andmed ehitisregistris

Kinnistu andmed maaregistris
Kitsenduste kaart (elektripaigaldiste kaitsevöönd)
Maa-ameti kaart
SPosti16 kaart

SPosti16 4

SPosti16 fotod

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid