en Pärnu linn - Meremaa ja Kalatiigi kinnistud (Värati sadam)

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peasptesialistide poole

Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel ühtse müügiobjektina Värati külas asuvad Meremaa ja Kalatiigi kinnistud

Meremaa kinnistu
- registriosa nr 3872406, katastritunnus 62401:001:0828
- pindala 3,51 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%

Kalatiigi kinnistu
- registriosa nr 3872406, katastritunnus 62401:001:0830
- pindala 4,99 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%

Müügitingimused
Pärnu linnavalitsuse 27.05.2019 nr 377
Pärnu linnavalitsuse 11.05.2020 nr 302

» Kinnistud müüakse ühtse müügiobjektina (kusjuures uued registriosad avatakse müügilepingute sõlmimisel)
» Enampakkumise alghind: 144 000 eurot (sh Meremaa alghind 61 000 eurot, Kalatiigi alghind 83 000 eurot)
» Enampakkumise tagatisraha: 7200 eurot 
» Kinnistute müügi-ja asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud tasud, sh katastriüksustele eraldi kinnistusregistriosa avamise kulud, notaritasud ja riigilõivud, tasub ostja.

Kinnistute võõrandamisel antakse ostjale 10 aastaks kasutusse Värati sadama kinnistu koos sellel asetsevate hoonete ja rajatistega:
- registriosa nr 3872406, katastritunnus 62401:001:0829, pindala 11 299 m2
- sadamaehitiste andmed ehitisregistris: 220812295 sadama slipp koos teeninduskaiga, 220812336 põhjapoolne täiteala koos kaldakindlustusega, 103024412 sadama teenindushoone, 220812261 lõunamuul,  220812277 põhjamuul

- Väikesadamate soovituslik teenusstandard
- Väikesadamate võrgustiku kontseptsioon 2014-2020
- Üürilepingu projekt
Registriosa KVR

Pakkumisi sai esitada 18. juunini 2020 
Pakkumised saab tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postile pakkumised[at]parnu.ee

» Pakkumise esitamise nõuded
» Pakkumised avab linnavara komisjon pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

Müügiobjekti tutvustava infoga ja müügiobjektidega tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16).

Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
» Kinnistud asuvad Pärnu linna Tõstamaa osavallas Värati külas ligikaudu 3 km kaugusel Tõstamaa alevikust Värati lahe ääres. Kaugus Pärnu kesklinnast, milleks loetakse Rüütli tänavat, on ligikaudu 53 km.
» Juurdepääsu teed on heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnistutele on avalikult kasutatavalt Kalli-Tõstamaa-Värati maanteelt, viimane teelõik Meremasti teelt.
» Ümbruskonna infrastruktuur on suhteliselt hästi välja arenenud. Poed, kool ja lasteaed asuvad Tõstamaa alevikus.
» Kalatiigi katastriüksusel on 4 endist biotiiki, 4 endist kalakasvandustiiki ja pikk kraav katastriüksuse põhjapoolses osas. Veekogud on rohtu kasvanud ning ei täida oma esialgset funktsiooni.
» Kinnistutel paiknevad hooned on kasutusel olnud kalatööstusena, alates 2000. aastast on hooned seisnud kasutuseta. Enamik hoonetest on täielikult amortiseerunud, kasutuskõlbmatud ning
otstarbekas lammutada. Paremas seisukorras on Kalatiigi kinnistul paiknev soolatsehh. Hoonete andmed ehitisregistris on leitavad otsides aadressidega Tõstamaa kalatehas, Värati küla ja Meremaa, Värati küla.
» Kinnistutel puudub elektriliitumine ning veevarustus ja kanalisatsioon.
» Kinnistud jäävad suuremas ulatuses kitsenduste alale.

Tõstamaa osavalla üldplaneering kehtestati vallavolikogu 07.03.2008 otsusega nr 60. Üldplaneeringu kohaselt on hinnatava kinnistu maa reserveeritud tootmismaaks. Kehtiv detailplaneering puudub.
» Tõstamaa valla üldplaneeringu kehtestamine
» Üldplaneeringu seletuskiri, kaardid

Andmed Maaregistris
» Kitsenduste kaart
» Meremaa kinnistu 
» Kalatiigi kinnistu 
» Värati sadama kinnistu 
Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid