Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud!

Pärnu linn annab valikpakkumisel üürile 

Pärnu linnas Kuninga 34 asuvas hoones paiknevad ruumid

- üldpind: 109 m2 (hoone plaanil ruumid nr 16-20, 35-36, 42) (ruumide eksplikatsioon)
- alghind: kasutustasu 1100 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 1000 eurot
- üürilepingu tähtaeg: 5 aastat

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu Linnavalitsuse 13.01.2020 korraldus nr 23

» Lisatingimus: pakkuja peab pakkumises esitama tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 10. veebruaril 2020 kell 14.00
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postile pakkumised[at]parnu.ee. 

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Kuninga 34“ ja märge “ümbriku avab eelläbirääkimiste komisjon”.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

» Koos pakkumisega tuleb lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta.
» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse kontole IBAN:  EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi  kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
» Pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvustava võimalustega, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215). Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid