sinilipp- Supelranna kasutamise ja hooldamise kord
- Rannaalade kaart
- Koerte suplusalade kaart
Ujuja turvalisus
- Sinilipp

Pärnu rannas kestab suplushooaeg 1. juunist kuni 31. augustini


Pärnu keskrand
Pärnu keskrand on luidetega liivarand, mille pikkus on ca 1800 m ja laius 100-120 m. Rannaala ulatub Side tänava pikendusest kuni muulini. Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega, maksimaalne vee sügavus ujumisalal on 1,7 m. Vee keskmine sügavus keskranna piirkonnas on 200 m kaugusel veepiirilt 1,5 m. Keskrannas on ka surfaritele eraldatud ala, mis asub rannapromenaadi lõpus, Tervise Paradiisi juurest Raeküla suunas.

Vetelpääste
2019-2021 suplushooajal valvab Pärnu keskrannas AS G4S Eesti. Rannavalve teenuste hulka kuuluvad nii vetelpääste kui esmaabi pakkumine. Jälgitava ala ulatus on Side tänava pikendusest kuni naiste ranna piirini, kokku üks kilomeeter. Turvalisuse paremaks tagamiseks on randa paigutatud kaks vetelpäästetorni. Infotelefon: 1911

Vana-Pärnu rand
Vana-Pärnu supluskoha kallas on umbes 630 meetrit pikk ja valdavalt rohukattega. Sarnaselt keskrannale on ka Vana-Pärnu supluskohas meri pikalt madal. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud,  vee keskmine sügavus - milleks on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast. Vana-Pärnu supluskohale lisab atraktiivsust linnuvaatlustorn, mille 8,4 meetri kõrgusel asuvalt platvormilt on kaunis vaade kogu rannale.

Mai rand
Mai ranna kogupikkus on ligi 1200 meetrit ja see jaguneb kolmeks piirkonnaks: Mai I, Mai II ja Mai III rand. Rannaosa kallas on valdavalt rohukattega, kuid olemas on ka väikesed liivaosad. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, vee keskmine sügavus on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast. Supluskohas on lubatud koertega viibida ainult Mere tänava pikendusel asuvas Mai II rannaosas. 

Raeküla rand
Raekülas asub kaks randa. Esimene asub Harju tänava pikendusel ja teine Hirve tänava pikendusel. Mõlema supluskoha kallas on liivane. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, kuid rannas olevale infotahvlile on märgitud vee keskmine sügavus. Koertega on lubatud viibida vaid Harju tänava rannas.

Pärnu randade korrashoiu eest vastutab perioodil 01.04.2017 kuni 31.03.2021 OÜ Kesklinna Pargid.

Supelrandades on keelatud:

1) müüa tähistatud supluskohas jooke klaastaaras ega kasutada mistahes viisil klaastaarat;
2) kasutada pesemisvahendeid;
3) pesta pesu, lemmikloomi, liiklusvahendeid;
4) teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas, välja arvatud Pärnu Linnavalitsuse kirjalikul nõusolekul;
5) vetelpääste teeninduspiirkonnas ujuda suplusala tähistavatest poidest väljaspool;
6) väljaspool vetelpääste teeninduspiirkonda minna eluohtlikult sügavasse vette;
7) ujuda joobeseisundis (olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või muid psühhotoksilisi aineid);
8) suplushooajal sõita veesõidukiga tähistatud supluskoha välispiirile lähemal kui 25 meetrit ning siseneda tähistatud supluskohta mistahes liiki veesõidukiga (
9) keskrannas kasutada purjelauda suplushooajal väljaspool surfiala ning teistes supluskohtades purjelauda kasutades häirida ja/või ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara;
10) liigelda ja parkida mootorsõidukiga tähistatud supluskohas, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks ja kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks Hirve, Harju, Karja ja Roostiku tänavate pikendustel Pärnu linnavalitsuse kirjalikul loal;
11) võtta suplushooajal tähistatud supluskohta kaasa lemmikloomi. Lemmikloomadega võib olla Harju, Mere ja Roostiku tänavate pikendustel paiknevates randades ning Pärnu jõe vasakkalda muuli juures.
12) suitsetada Pärnu keskrannas.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid