Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kampaania “Värvid linna!” eesmärgiks on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine.

» Kampaania “Värvid Linna!” tingimused 
» Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest.
» Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi värvitootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad tavapärased, kaupluste vm edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, kliendikaardi soodustused jne.
» Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
» Osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja.

» Avaldusi sai esitada 24. oktoobrini 2021
» Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd tuli lõpetatada hiljemalt 24. oktoobriks 
» Linnavalitsus hindab kampaanias osalenud ehitisi 8.–15. novembrini 

Kulude hüvitamine
» Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest
» Ehitise omanik peab linnavalitsusele esitama kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid ning fotod ehitisest pärast värvimistöid
» Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused
» Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu

Kuluhüvitised füüsilistele isikutele ja korteriühistutele:
» 10-120 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.
» 121 ja rohkema liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Kuluhüvitised teistele juriidilistele isikutele:
» 10-150 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot.
» 151 ja rohkema liitri värvikoguse (omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 30% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot.


v2rvidlinnalogo2

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Linnakujunduse spetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
444 8346
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid