Jäta menüü vahele

» Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord
» Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine
» SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine
» Palgaandmed ja tasustamise alused 
» Linna esindaja kohustused äriühingu nõukogus

2rireg

Sihtasutused

Nimi

Reg nr

Kontaktid

SA Pärnu Haigla

90004527

Ristiku tn 1, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn

447 3100

ph[at]ph.ee

SA Endla Teater

90010769

Keskväljak 1, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn

442 0666 

teater[at]endla.ee 

SA Pärnu Muuseum

90013147

Aida 3, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn

443 3231

info[at]parnumuuseum.ee 

SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA)

90014158

Uus 4, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn (III korrus)

5551 7755

info[at]peak.ee

SA Tõstamaa Hooldekodu

90004987

Varbla mnt 50, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn

449 6121 

enda[at]tostamaa.ee 

SA Tõstamaa Mõis

90004668

Kalli mnt 13, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn

449 6216

mois[at]tostamaa.ee 

SA Kihnu Kultuuriruum

90004639

88003 Linaküla, Kihnu vald

507 1453

kultuuriruum[at]kihnu.ee


Mittetulundusühingud

Nimi

Reg nr

Kontaktid

MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik

80171075

Ahtri 8, 15078 Tallinn

 

 

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

80375665

Pikk 13, 80011 Pärnu linn, Pärnu linn

447 9725

info[at]pytk.ee

MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit

80193071

Akadeemia 2, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn

5566 9353 

pol[at]pol.parnumaa.ee

MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu

80235484

Selja mnt 2, 86801 Tori alevik, Tori vald

528 1275 

aino[at]joemaa.ee

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu

80194047

Lihula mnt 10, 88301 Audru alevik, Pärnu linn

433 1053

plpparnu[at]gmail.com

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

80271115

Liiva 2c/37, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn

514 9259

info[at]kalanduskogu.ee

MTÜ Pärnumaa Jäätmehoolduse ja
Heakorra Keskus

80386048

Raba tn 39, 80041 Pärnu linn, Pärnu linn

445 5760 

info[at]paikre.ee

MTÜ Võidu Sadam

80305297

88119 Tõlli küla, Pärnu linn

 

 


Äriühingud

Nimi

Reg nr

Kontaktid

AS Pärnu Vesi

10120395

Vingi 13, 80013 Pärnu linn, Pärnu linn

445 5660; 445 5675

vesi[at]pvesi.ee

Estonia Spa Hotels AS

10275471

Sääse 7, 80012 Pärnu linn, Pärnu linn

447 6900

estonia[at]spaestonia.ee

OÜ Paikre

10836969

86603 Põlendmaa, Pärnu linn

445 5760

info[at]paikre.ee

OÜ Kümblus

10276795

Karja 40, 80018 Pärnu linn, Pärnu linn

443 8506

kumblus[at]hot.ee

SuFe OÜ

10275577

Nooruse 1-1, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn

449 6036

sufe[at]tostamaa.ee

 

Linna esindaja kohustused äriühingu nõukogus

Linna esindaja äriühingu nõukogus on kohustatud tegutsema temalt oodatava ettenägelikkuse ja pädevusega, lähtudes äriühingu eesmärkidest ja vajadusest tagada linna kui aktsionäri huvide kaitse.

Linna esindaja peab nõukogu liikme ülesannete täitmisel:
1) täitma nõukogu töös osalemisel linnavalitsuse suuniseid. Linnavalitsuse suunised esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Suuniste täitmine ei ole kohustuslik, kui suunised on selgelt vastuolus äriühingu huvidega
2) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu tegevuse kohta
3) andma linnavalitsusele või linnapeale aru oma tegevusest nõukogu liikmena
4) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni äriühingu tegevuse kohta

Linna äriühingu nõukogu esimees on kohustatud esitama linnavalitsusele:
1) nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist; nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata tuleb esitada otsuse eelnõu
2) nõukogu koosoleku protokolli kohe pärast selle vormistamist; kui nõukogu otsus võeti vastu koosolekut kokku kutsumata, tuleb esitada hääletusprotokoll
3) vähemalt kord nelja kuu jooksul juhatuse kirjaliku ülevaate äriühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast koos omapoolse arvamusega

Veebilehel kasutatakse küpsiseid