Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Ürituse toimumispaiga broneerimine
Kultuurikalender


Avalik üritus
• Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
• Avalikku üritust võib korraldada täisealine teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus

Avalik koosolek
• Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
• Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri
• Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine

Tänavamuusika
• Pärnu linna haldusterritooriumil vabas õhus võib tänavamuusik või muu artist esineda ainult avaliku ürituse loa alusel


Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

• Pärnu linna haldusterritooriumil vabas õhus toimuva avaliku ürituse toimumiseks on vaja linnavalitsuse luba
• Avaliku ürituse korraldamise taotlus doc ; e-teenus (vajalik sisselogimine)
Ürituse toimumispaiga broneerimine

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Taotluse esitamise tähtajad:

hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, kui
• üritus kestab vähem kui ööpäev
• üritusel osalejate eeldatav arv on vähem kui 1000 külastajat

hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist, kui
• üritust soovitakse korraldada ajavahemikul 01.09–31.05 kl 23–7 ning 01.06–31.08 kl 24–6
• üritus kestab kaks või enam päeva
• üritusel osalejate eeldatav arv on 1000 või enam

hiljemalt 60 päeva enne ürituse toimumist, kui
• korraldaja on ürituse toimumispaiga eelnevalt broneerinud

Nõutavad lisadokumendid
1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
2) ürituse sisukirjeldus, milles käsitletakse ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks, v.a Pärnu linna halduses olevate kinnistute ja maa-alade puhul;
4) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
5) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada ja/või kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
6) turvalisuse tagamise (sh meditsiinilise teenindamise) plaan vastavalt turvaseaduses sätestatud nõuetele;
7) vajadusel koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

Toimumispaiga broneerimine
• kaks või enam päeva kestva ja/või suure osalejate arvuga (1000 või enam) ürituse korral võib korraldaja esitada taotluse ürituse toimumispaiga broneerimiseks
• broneerimistaotluse võib esitada kuni 12 kuud enne ürituse toimumist
• kui ürituse korraldamise loa taotlust koos vajalike lisadokumentidega õigeks ajaks ei esitata, kaotab broneering kehtivuse

Toetaja näitamine
• Pärnu linna toetatud ürituste puhul tuleb reklaamidel jms Pärnu linn toetajana ära näidata, kasutades linna vapi või logo kujutist > Sümboolika kasutamise reeglid ja failid

Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid