Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel
 

Avalik üritus
» Avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek
» Avalikku üritust võib korraldada täisealine teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus
» Vaata lisaks: Avaliku ürituse kooskõlastamine

Avalik koosolek
» Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
» Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri
» Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine


Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine
» Pärnu linna haldusterritooriumil vabas õhus toimuva avaliku ürituse toimumiseks on vaja linnavalitsuse luba
» Avaliku ürituse korraldamise taotlus doc ; e-teenus (vajalik sisselogimine)
» Ürituse toimumispaiga broneerimine

Loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja Pärnu linnavalitsusele vormikohase taotluse:
hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, kui
» üritus kestab vähem kui ööpäev
» üritusel osalejate eeldatav arv on vähem kui 1000 külastajat

hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist, kui
» üritust soovitakse korraldada ajavahemikul 01.09–31.05 kl 23.00–7.00 ning 01.06–31.08 kl 24.00–6.00
» üritus kestab kaks või enam päeva
» üritusel osalejate eeldatav arv on 1000 või enam

Hiljemalt 60 päeva enne ürituse toimumist, kui
» korraldaja on ürituse toimumispaiga eelnevalt broneerinud

Nõutavad lisadokumendid
1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
2) ürituse sisukirjeldus, milles käsitletakse ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks, v.a Pärnu linna halduses olevate kinnistute ja maa-alade puhul;
4) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
5) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada ja/või kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
6) turvalisuse tagamise (sh meditsiinilise teenindamise) plaan vastavalt turvaseaduses sätestatud nõuetele;
7) vajadusel koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

Toimumispaiga broneerimine
» kaks või enam päeva kestva ja/või suure osalejate arvuga (1000 või enam) ürituse korral võib korraldaja esitada taotluse ürituse toimumispaiga broneerimiseks
» broneerimistaotluse võib esitada kuni 12 kuud enne ürituse toimumist
» kui ürituse korraldamise loa taotlust koos vajalike lisadokumentidega õigeks ajaks ei esitata, kaotab broneering kehtivuse

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Toetaja näitamine
» Pärnu linna toetatud ürituste puhul tuleb reklaamidel jms Pärnu linn toetajana ära näidata, kasutades linna vapi või logo kujutist > Sümboolika kasutamise reeglid ja failid

Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid