Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linna jalgrattaliikluse strateegia aastateks 2030+

Koostamisel on Pärnu linna jalgrattaliikluse strateegia aastateks 2030+, mille eesmärgiks on edendada jalgratta kasutust igapäevastes liikumistes Pärnu linnas ning selle lähiümbruses, muutes linna ja lähiümbruse liikluskeskkonna inimsõbralikumaks.

Kava koostamise käigus töötatakse välja ja sõnastatakse Pärnu eesmärgid jalgrattaliikluse arenguks, mis toetavad üldist visiooni luua kvaliteetne, jätkusuutlik ja energiasäästlik elukeskkond. Töö valmib koostöös Stratum OÜ-ga ja tänaseks on valminud olemasoleva olukorra analüüsi projekt. 

Aja- ja tegevuskava
• 01.06–10.10.23 Valmib olukorra analüüs
• Olukorra analüüs
Esitlus: Olemasolev olukord

• 07.11.23 Avalik arutelu 
• 07.–20.11.23 Strateegia koostamine 
• 21.11.23 Strateegia saadetakse huvigruppidele tutvumiseks
Pärnu linna jalgrattastrateegia

• 20.12.23 Avalik arutelu 
• 21.12.23–15.01.24 Ettepanekute kogumine
• 01.–02.24 Strateegia täiendamine
• 02.24 Strateegia valmimine ja avalikustamine 

Projekti „Pärnu jalgrattastrateegia koostamine“ toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest.

Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


Arengudokumentide koostamised, avalikustamised
• Pärnu linna jalgrattaliikluse strateegia aastateks 2030+. Vaata lähemalt...


Pärnu linna arengukava aastani 2035
Arengukava terviktekst (04.10.2018 määruse nr 43 lisa, .pdf)
Arengukava kinnitamine (Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43)
Arengukava muutmine 2023 (Pärnu linnavolikogu 16.11.23 määrus nr 21)
Pärnu arengusuunad 2035 (arengukava ülevaade)

Muud arengudokumendid
• Pärnu linnapiirkonna strateegia 2022–2027
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (Tegevuskava 2022–2027)
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (Tegevuskava 2019–2023)

Pärnu linna eelarvestrateegiad
Pärnu turismistrateegia 2025 ; tegevuskava 2023
Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
• Pärnu linna haridusasutuste arengukavad
• Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiaga aastateks 2022–2030
• Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025

Pärnu energia- ja kliimakava 2030
• Pärnu linna jäätmekava 2024-2028
• Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
• Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
• Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
• Audru valla energeetika arengukava
• Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
• Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024

Tõstamaa osavald
• Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid