Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
Kultuuriprojektide toetuse taotlus ja aruanne
Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne (kui taotlus ei ole esitatud e-teeninduses)
Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetuse taotlus

NB! Toetusetaotlusi 2023. aasta projektidele saab esitada 1. novembrini 2022

Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

- kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine
- kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid)
- muu kultuurialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- kultuuriprojektide toetusetaotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Toetuse kasutamise piirangud ja täpsustused
Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada:
1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sh laenumaksed või-intressid) katmiseks;
2) ruumide rendikulu ja kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud projekti kestel st otseselt projekti toetuse kasutamise perioodil);
3) liisingmaksete tasumiseks;
4) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks;
5) toitlustuskulu katmiseks.

Transpordikuludele (sh kütusetšekid) lisaks tuleb esitada sõidupäevik (sõidu eesmärk, marsruut, läbitud kilomeetreid ning kuupäevad, millal sõideti).


Eraldatud toetused
2. mai 2022
31. jaanuar 2022

19. november 2021
10. mai 2021

15. veebruar 2021
25. jaanuar 2021


Mitmeaastased 
2. mai 2022
24. mai 2021
21. september 2020


Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Kultuurinõunik
Mart Tõnismäe
Suur-Sepa 16, kab 146
5866 7735 
mart.tonismae[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid