Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
• Spordiprojektide toetuse taotlus ja aruanne 
• Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojekti toetuse taotlus

Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

- spordisündmuste korraldamine
- elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine
- rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine
- muu spordialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- spordiprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt


Eraldatud toetused
2. mai 2022
7. veebruar 2022
4. oktoober 2021

13. september 2021

24. mai 2021

8. veebruar 2021Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid