Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
• Spordiprojektide toetuse taotlus ja aruanne 
• Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojekti toetuse taotlus

NB! Toetusetaotlusi 2023. aasta projektidele saab esitada 1. novembrini 2022

Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:

- spordisündmuste korraldamine
- elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine
- rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine
- muu spordialane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- spordiprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt


Eraldatud toetused
19. september 2022
2. mai 2022

7. veebruar 2022
4. oktoober 2021

24. mai 2021
8. veebruar 2021


Mitmeaastased
2. mai 2022
13. september 2021

14. september 2020


Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid