Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi väljaandmise kord
Stipendiumi määramise komisjon 

Arnold Antoni nimeline kultuuristipendium on Pärnu linna ja Arnold Antoni sugulaste ning sõprade koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on aidata kaasa Pärnu ja Pärnumaa kultuurielu mitmekesistamisele, annete ja ideede arendamisele kultuuri valdkonnas ning arengu jätkusuutlikkuse tagamisele.

• Stipendiumile on oodatud kandideerima need pärnakad ja Pärnuga tihedalt seotud inimesed, kes õpivad või täiendavad end kultuurivaldkonnas mõnes Eesti või välismaa õppeasutuses. Kandideerija elukoht rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn
• Stipendium on mõeldud õppetegevuse toetamiseks (sh õppemaksu tasumiseks, uurimistööde läbiviimiseks, loometegevuse projektide rahastamiseks, vajalike vahendite soetamiseks ja muude otseselt õppetegevusega seotud kulude katmiseks).
• Stipendiumi suurus on vähemalt 1000 eurot

Kandideerimine
• Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 4. juunist 1. augustini.
• Pärnu linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon hindab taotlusi iga aasta augustikuus 
Taotlusvorm

Vajalikud dokumendid
1) elulookirjeldus;
2) tõend õppeasutuses õppimise kohta;
3) motivatsioonikiri, mis annab ülevaate kandidaadi erialastest eesmärkidest, senistest edusammudest, stipendiumi eeldatavast kasutusest, huvidest väljaspool õppekava ning oma olemasolevast ja/või plaanitavast rollist Pärnu kultuurielu edendamisel.


Stipendiumi saajad

2023 Juuli Kõrre - Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika osakond
2023 Maria Mänd - Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika osakond
2022 Regina Mänd - Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika osakond


Anna oma panus!
Pärnu kultuurielu arendamisse on stipendiumifondi kaudu kutsutud panustama kõik kultuurisõbrad. 

Oma panus Pärnu kultuurielu arendamiseks on võimalik teha annetusena järgmisele pangakontole:
Saaja: Pärnu Linnavalitsus
Konto nr: EE631010902001628003
Selgitus: AA kultuuristipendium, soovi korral ka annetaja nimi/nimed 

• Annetus on maksuvaba, annetuste suurust ei avaldata.
• Annetajate nimed avaldatakse linna veebilehel (v.a. juhul kui annetaja pole seda ülekandes märkinud) 

 

Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Kultuurinõunik
Gertrud Preis
Suur-Sepa 16, kab 146
5866 7735
gertrud.preis[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid