Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Kultuuri-ja spordiprojektide toetuse andmise kord
• Kultuuri- ja spordiprojektide hindamiskriteeriumid

Kultuuriprojektide toetuse taotlus ja aruanne
Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetuse taotlus ja aruanne
Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne (kui taotlus ei ole esitatud e-teeninduses)


• Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu linna kultuurivaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine
• Toetatakse Pärnus toimuvaid või Pärnuga muul viisil seotud kultuuriprojekte

Kultuuriprojektide toetus
- toetatakse kultuurisündmuste ja -programmide korraldamist ning kultuuriteavikute ja teoste väljaandmist
- toetuse saamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% kulude kogumahust
- kui taotletava toetuse suurus on 5000 eurot või enam, peab esitatav taotlus sisaldama  hinnapakkumisi suuremate planeeritavate kulude kohta ning eelkokkuleppeid planeeritavate toimumiskohtadega

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetus
- toetust on võimalik taotleda rahvusvahelistesse toetusprogrammidesse esitatavate kultuuriprojektide osaliseks kaasfinantseerimiseks
- toetusele kvalifitseeruvad projektid, mis toovad Pärnu kultuuriruumi projektitoetusena täiendavalt vähemalt 100 000 eurot
- taotleja peab olema projekti ametlik partner ja projekti eelarves peab olema ette nähtud oma- või kaasfinantseerimise kohustus
- toetus võib moodustada projektis Pärnu linna partnerile ette nähtud oma-ja/või kaasfinantseerimise mahust kuni 50%


Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal

Tähtajad:
- kultuuriprojektide toetusetaotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks
- rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetuse taotlusi saab esitada kogu kalendriaasta jooksul

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Toetuse kasutamise piirangud ja täpsustused
Toetust ei ole lubatud kasutada:
1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sh laenumaksed või intressid) tasumiseks;
2) ruumide rendikulu ja kõrvalkulude tasumiseks, välja arvatud otseselt projekti toetuse kasutamise perioodil;
3) liisingmaksete tasumiseks;
4) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks;
5) toitlustuskulu katmiseks.

• Projekti juhtimisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 10% Pärnu linnalt saadud toetusest.
• Pärnu linnalt saadud toetusest on lubatud katta kuni 10% projektiga seotud inventari soetamise hinnast või muudest investeeringutest, mida on võimalik kasutada olulises mahus ka muuks kui konkreetse projekti tarbeks.
• Toetuse kasutamise periood saab alata maksimaalselt 6 kuud enne ja lõppeda maksimaalselt 2 kuud pärast sündmuse toimumise aega


Eraldatud toetused
Toetuste eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

20. november 2023
3. juuli 2023
22. mai 2023
 (mitmeaastased)
8. mai 2023

30. jaanuar 2023Enne 5. novembrit 2022 taotletud ja eraldatud toetused
5. novembrist 2022 kehtib uus kultuuri- ja spordiprojektide toetuste uue kord. Enne uue korra kehtima hakkamist taotletud ja eraldatud toetustele rakenduvad haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise korra põhimõtted

2. mai 2022
31. jaanuar 2022

19. november 2021
10. mai 2021

15. veebruar 2021
25. jaanuar 2021


Mitmeaastased 
2. mai 2022
24. mai 2021
21. september 2020


Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Kultuurinõunik
Gertrud Preis
Suur-Sepa 16, kab 146
5866 7735
gertrud.preis[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid