Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord 
• Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
• Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslikud määrad

Toetust makstakse Pärnu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele kultuuriühingutele, kogukonnakeskustele ja avatud kultuurikeskustele 

• Kultuuriühing - mittetulundusühing, mille põhitegevus on kultuurialase huvitegevuse korraldamine
• Avatud kultuurikeskus - mittetulundusühing, mille üks põhikirjalistest tegevustest on tegutsemine avatud kultuuritöö põhimõttel
• Kogukonnakeskus - mittetulundusühing, mis tegutseb kultuuri valdkonnas ja mille tegevuse sisuks on kogukonna ja/või külaliikumise arendamine ning kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimine

Taotluste esitamine ja aruandlus
• Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 15. oktoobriks
• Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada toetuse saamise aastalejärgneva aasta 1. veebruariks


Kultuuriühingute toetus
• toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö) valdkonnas
• kollektiiv peab olema Pärnu linnas aktiivselt tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud 12 kuu jooksul ning selle huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas
• pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta (tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn)
• toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus, kui toetuse saaja vastab eelpool nimetatud tingimustele
• toetust ei anta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina
Kultuuriühingute toetuse taotlus ja aruanne

Lisainfo: kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Gerli Kõiv


Avatud kultuurikeskuste toetus
• toetust antakse mittetulundusühingutele, mis on tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta
• toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks
avatud kultuurikeskuste toetuse taotlus ja aruanne

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) kultuurikeskus on nädalas avatud 30 tundi kokku vähemalt 5 päeval nädalas ning 10 kuud aastas;
2) kultuurikeskuse ruume kasutab vähemalt 5 erinevat kollektiivi;
3) kultuurikeskuse avatud kultuuritegevuseks kasutatav pind on suurem kui 300 m2 
4) kultuurikeskuses on loodud keskust administreeriva töötaja töökoht;
5) avalikkuse regulaarne teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmusest.

Lisainfo: kultuurinõunik Gertrud Preis

Kogukonnakeskuste toetus
• toetust antakse avalikult kasutatavat hoonet või selle osa haldavatele/kasutavatele mittetulundusühingutele nende regulaarse tegevusega kaasnevate kulude katmiseks (ruumide majandamiskulud ning muud mittetulundusühingu tegevusega seotud ning eelnevalt linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusega kokkulepitud kulud)
kogukonnakeskuste toetuse taotlus ja aruanne

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) taotluses märgitud tegevuste ja toetuse andmise eesmärgi vastavus;
2) tegevuse mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele (sh vastamine kogukonna ootustele);
3) tegevuse järjepidevus;
4) tegevuse seotus Pärnu linna arengukavaga;
5) eelarve kulude põhjendatus, läbipaistvus ja optimaalsus (kulud on realistlikud, arvestades vajadusi ja turusituatsiooni);
6) taotleja suutlikkus tegevuste läbiviimisel;
7) taotleja varasem käitumine toetuse kasutamisel.

Lisainfo: kultuurinõunik Gertrud Preis


Eraldatud toetused
Toetuste eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

13. veebruar 2023
6. veebruar 2023

30. jaanuar 2023

31. jaanuar 2022

8. veebruar 2021

2. märts 2020
(kogukonnakeskuste toetus)

17. veebruar 2020Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Kultuurinõunik
Gertrud Preis
Suur-Sepa 16, kab 146
5866 7735
gertrud.preis[at]parnu.ee

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
Gerli Kõiv
Suur-Sepa 16, kab 135
510 4907
gerli.koiv[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid