Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

kultuurikollektiividele, loovisikutele ja sportlastele

• Toetuste ja preemiate maksmise kord 
• Preemiate suurused

• Kultuurikollektiivide ja loovisikute preemiataotlus
• Kultuurikollektiivide ja loovisikute toetusetaotlus 
Sportlaste preemiataotlus
• Sportlaste toetusetaotlus 


Toetatakse:
• andeka noorsportlase (20-26a) rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ettevalmistavates laagrites osalemist
• seenior- ja veteransportlaste (va esindusmeeskonnad) rahvusvahelistel tiitli- ja meistrivõistlustel osalemist
• kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) rahvusvahelistel konkurssidel osalemist
• kultuurikollektiivide ja loovisikute omaloomingu (sh produktsiooni) esitlemist rahvusvahelisele auditooriumile (üldjuhul välisriikides)

Premeeritakse:
• sportlaseid medalikohtade saavutamisel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel (sh noorte- ja paraolümpia)
• kultuurikollektiive ja loovisikuid (sh interpreetide) silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel

Toetuse taotlemise tingimused
• taotlusi võivad esitada juriidilised isikud
• taotlus esitatakse üldjuhul vähemalt kaks kuud enne kavandatavate kulutuste tegemist
• toetatava sportlas(t)e ja loovisiku (sh interpreedi) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn või ta kuulub Pärnu linnas registreeritud spordiklubisse, kultuuriühingusse
• toetatav kultuuriühing on Pärnu linnas asuv ja/või tegutsev mittetulundusühing
•toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rahvusvahelise tiitlivõistluse, konkursi või esitlemise toimumist esitama toetuse kasutamise kohta aruande  

Preemia taotlemise tingimused
• taotlusi/ettepanekuid võivad esitada juriidilised isikud, füüsilised isikud, Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus 
• taotlus esitatakse üldjuhul hiljemalt kaks kuud pärast tulemuste saavutamist

Taotluses märgitakse:
1) premeeritava nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakt
2) võistluse/konkursi nimi
3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokollis, konkursi tulemustes või viide tulemusele
4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.


Eraldatud toetused ja preemiad
Toetuste ja preemiate eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

2023
25. september 
18. september

21. august

17. juuli toetus 1 ; toetus 2
10. aprill preemia toetus
27. veebruar preemia ; toetus
30. jaanuar


2022
31. oktoober 2022

24. oktoober 2022

26. september 2022
19. september 2022

12. september 2022

6. september 2022

29. august 2022

15. august 2022

20. juuni 2022

30. mai 2022

23. mai 2022

18. aprill 2022

7. veebruar 2022

24. jaanuar 2022

Kultuuri- ja sporditeenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Eskpertkomisjonid
Kultuur
Spordiprojektid

Spordinõunik
Johanna Lepp
Suur-Sepa 16, kab 137
5449 0503
johanna.lepp[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid