NB! Alates 17. veebruarist 2020 hakkas kultuurühingute ja avatud kultuurikeskuste tegevusteoetuse asemel kehtima uus kultuuri valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevustoetus

- Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord (al 17.02.20)
Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslikud määrad

Toetust makstakse Pärnu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele kultuuriühingutele, kogukonnakeskustele ja avatud kultuurikeskustele 
» kultuuriühing - mittetulundusühing, mille põhitegevus on kultuurialase huvitegevuse korraldamine
» avatud kultuurikeskus - mittetulundusühing, mille üks põhikirjalistest tegevustest on tegutsemine avatud kultuuritöö põhimõttel
» kogukonnakeskus - mittetulundusühing, mis tegutseb kultuuri valdkonnas ja mille tegevuse sisuks on kogukonna ja/või külaliikumise arendamine ning kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimine

Kultuuriühingute toetus

» toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö) valdkonnas
» kollektiiv peab olema Pärnu linnas aktiivselt tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud 12 kuu jooksul ning selle huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas
» pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta (tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn)
» toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus, kui toetuse saaja vastab eelpool nimetatud tingimustele
» toetust ei anta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina
» Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus 
» Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

Avatud kultuurikeskuste tegevustoetus

» toetust antakse mittetulundusühingutele, mis on tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta
» toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks
» Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) kultuurikeskus on nädalas avatud 30 tundi kokku vähemalt 5 päeval nädalas ning 10 kuud aastas;
2) kultuurikeskuse ruume kasutab vähemalt 5 erinevat kollektiivi;
3) kultuurikeskuse avatud kultuuritegevuseks kasutatav pind on suurem kui 100 m2 (al 01.01.2021 kuni 300 m2);
4) kultuurikeskuses on loodud keskust administreeriva töötaja töökoht;
5) avalikkuse regulaarne teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmusest.

Kogukonnakeskuste toetus (alates 17.02.20)

» toetust antakse avalikult kasutatavat hoonet või selle osa haldavatele/kasutavatele mittetulundusühingutele nende regulaarse tegevusega kaasnevate kulude katmiseks (ruumide majandamiskulud ning muud mittetulundusühingu tegevusega seotud ning eelnevalt linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusega kokkulepitud kulud)

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) taotluses märgitud tegevuste ja toetuse andmise eesmärgi vastavus;
2) tegevuse mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele (sh vastamine kogukonna ootustele);
3) tegevuse järjepidevus;
4) tegevuse seotus Pärnu linna arengukavaga;
5) eelarve kulude põhjendatus, läbipaistvus ja optimaalsus (kulud on realistlikud, arvestades vajadusi ja turusituatsiooni);
6) taotleja suutlikkus tegevuste läbiviimisel;
7) taotleja varasem käitumine toetuse kasutamisel.


Taotluste esitamine ja aruandlus
» Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 15. oktoobriks
» Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada toetuse saamise aastalejärgneva aasta 1. veebruariks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud toetused
2. märts 2020 (kogukonnakeskuste toetus)
17. veebruar 2020

21. jaanuar 2019

12. märts 2018
22. jaanuar 2018
9. jaanuar 2017
11. jaanuar 2016Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Rahvakultuuri peaspetsialist
Alli Põrk
Suur-Sepa 16, kab 244
444 8135
alli.pork[at]parnu.ee

kultuur.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid