Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

- Toetuste ja preemiate maksmise kord 
Preemiate suurused
- Toetuse- ja preemiataotlus

Toetatakse:
» andeka noorsportlase (20-26a) rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ettevalmistavates laagrites osalemist
» seenior- ja veteransportlaste (va esindusmeeskonnad) rahvusvahelistel tiitli- ja meistrivõistlustel osalemist
» kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) rahvusvahelistel konkurssidel osalemist
» kultuurikollektiivide ja loovisikute omaloomingu (sh produktsiooni) esitlemist rahvusvahelisele auditooriumile (üldjuhul välisriikides)

Premeeritakse:
» sportlaseid medalikohtade saavutamisel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel (sh noorte- ja paraolümpia)
» kultuurikollektiive ja loovisikuid (sh interpreetide) silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel

Toetuse taotlemise tingimused
» taotlusi võivad esitada juriidilised isikud
» taotlus esitatakse üldjuhul vähemalt kaks kuud enne kavandatavate kulutuste tegemist
» toetatava sportlas(t)e ja loovisiku (sh interpreedi) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn või ta kuulub Pärnu linnas registreeritud spordiklubisse, kultuuriühingusse
» toetatav kultuuriühing on Pärnu linnas asuv ja/või tegutsev mittetulundusühing
» toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rahvusvahelise tiitlivõistluse, konkursi või esitlemise toimumist esitama toetuse kasutamise kohta aruande  

Preemia taotlemise tingimused
» taotlusi/ettepanekuid võivad esitada juriidilised isikud, füüsilised isikud, Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus 
» taotlus esitatakse üldjuhul hiljemalt kaks kuud pärast tulemuste saavutamist

Taotluses märgitakse:
1) premeeritava nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakt
2) võistluse/konkursi nimi
3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokollis, konkursi tulemustes või viide tulemusele
4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.


Eraldatud toetused ja preemiad
13. september 2021
19. juuli 2021

3. mai 2021

19. aprill 2021

16. veebruar 2021

Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid