Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

NB! Parkimiskorraldus kehtib ainult Pärnu linna avalikul parkimisalal ning parkimiskord ei reguleeri parkimist avalikus parkimisalas asuvates eraparklates. Jälgige liiklusmärke ja infotahvleid!

Parkimiskord
Parkimisala kaart
Viivistasu ja viivistasu otsuse vaidlustamine
• Avalikul parkimisalal korraldab ja kontrollib 1. veebruarini 2023 parkimist Pärnu Haldusteenused

• Alates 1. veebruarist 2023
hakkab parkimist korraldama/kontrollima, parkimislube väljastama ning viivistasu vaideid menetlema Pärnu linnavalitsus. Seoses sellega muutub ka lubade taotlemine ja väljastamine ning vaide esitamine. Vastav info ja uued taotlusvormid lisatakse veebilehele 1. veebruariks. 


Tasulise parkimise piirkonnad ja hinnad 

Piirkond 

M-parkimisel

 Tasulise parkimise periood 

Tasumäär parkimispiletiga

Tasumäär parkimisloaga

1 tund

1 päev

 1 kuu

3 kuud

6 kuud

12 kuud

Kesklinn 

Pärnu

E–R (tööpäeviti) 8–18

1 €

5 €

50 €

100 €

150 €

200 €

Rand

Rand

01.06–31.08, iga päev 10–18

4 €

12 €

50 €

100 €

 -

 


Soodustused Pärnu linna (sh osavalla) elanikule

3 kuu parkimisluba 1

32 €

9 kuu ehk talveperioodi parkimisluba (kehtib 1. septembrist - 31. maini) 1

70 €

12 kuu parkimisluba tasulise parkimisala piires elavale pärnakale 2

20 € 

1 Õigus soodusmäärale B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks on isikul, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna, sõiduki vastutava kasutajana või kasutajana ja tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn
2 Õigus soodusmäärale ühe B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks on isikul, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna või sõiduki vastutava kasutajana ja tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires, parkimiseks vastaval elukoha ja/või sellele lähimal tänava osal.

Parkimistasu maksmine ja tõendamine

Parkimistasu maksmise kohustus tekib parkimise alustamise hetkest:
• 30 min möödumisel ranna piirkonnas 
• 1 tunni möödumisel kesklinna piirkonnas 
• 3 tunni möödumisel "Endla" esises (Keskväljaku) parklas 

NB! Tasuvabad ajad kehtivad vaid juhul, kui parkimise algusaeg on fikseeritud parkimiskellal või kirjalikul teatel. Kirjalik teade või parkimiskell peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada teate sisu või parkimiskella näit.

• Parkimistasu arvestus parkimisel parkimisautomaadi pileti alusel on minutipõhine.
• Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel arvestatakse alates kahe tunni täissaamisest parkimistasu määraks 1 päev, kui parkimine toimub katkematult.
• Ranna parkimispilet kehtib ka kesklinna piirkonnas 

Parkimistasu maksmist tõendab:
1) nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet;
2) parkimisautomaadi pilet;
3) paberkandjal või elektrooniline parkimisluba;
4) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta antud tasulises parkimispiirkonnas.

Tasumisvõimalused, müügikohad
• Parkimispileti saab osta parkimisautomaatidest, bussijaama R-kioskist ja kuni 01.02.23 Pärnu Haldusteenustest (al 01.02.23 linnavalitsusest, tasumine ainult pangakaardiga)
• Parkimise eest saab tasuda ka parkimisäpi kaudu 

Parkimislube väljastab kuni 01.02.23 Pärnu Haldusteenused (al 01.02.23 Pärnu linnavalitsus, muutub ka taotlusvorm)
• Parkimisluba väljastatakse ühe mootorsõiduki parkimiseks kuni üheks aastaks 
• Parkimisluba kehtib tervel avalikul tasulisel parkimisalal (välja arvatud elukohapõhine, soodustingimustel väljastatud 12 kuu parkimisluba)

M-parkimine
• Parkimise alustamiseks saada sõnum numbrile 1902
• Sõnumisse kirjuta: auto nr, tühik, tsoon (PARNU või RAND)
• Lõpetamisel helista numbrile 1903

Maksuvabastused

Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht
2) liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel määratletud alarm- või jälitussõiduki juht
3) M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor.
4) Nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn ja kes on kantud liiklusregistrisse sõiduki omaniku, vastutava kasutajana või kasutajana.

Parkimistasu vabastust tõendab mootorsõiduki juhile väljastatud vastav parkimisluba
• Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarte väljastab Pärnu linna elanikele linnavalitsuse sotsiaalosakond.
• Parkimistasu vabastust tõendav parkimisluba ja peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada dokumendi kehtivust. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile

• Alates 01.02.23 saab tasuta parkimisõigust tõendava loa taotleda elektrooniliselt, vastavad taotlusvormid lisatakse 1. veebruariks 

 

Kesklinna piirkond 
on Pärnu jõe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-ala:
1) Kalda tänav (Akadeemia tänavast Õhtu tänavani, välja arvatud Kalda tänava parkla);
2) Õhtu tänav (Kalda tänavast Kuninga tänavani, kaasa arvatud Akadeemia tänav 3 parkla);
3) Kuninga tänav (Õhtu tänavast Akadeemia tänavani);
4) Akadeemia tänav (Kuninga tänavast Lõuna tänavani);
5) Lõuna tänav (Akadeemia tänavast Vee tänavani);
6) Vee tänav (Lõuna tänavast Ringi tänavani);
7) Ringi tänav (Vee tänavast Kuninga tänavani);
8) Kuninga tänav (Ringi tänavast Vanapargi tänavani);
9) Vanapargi tänav (Kuninga tänavast Vingi tänavani);
10) Vingi tänav (Vana-Pargi tänavast Pärnu jõeni).
11) Karja tänav (Hõbe tänavast Aia tänavani);
12) Suur-Sepa tänav (Aisa tänavast Väike-Kuke tänavani);
13) Väike-Posti tänav (Aia tänavast Suur-Posti tänavani);
14) Hõbe tänav.

Ranna piirkond 
on Pärnu lahe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-ala:
1) Mere puiestee (kuni Esplanaadi tänavani), kaasa arvatud Mere puiestee äärde jääv parkla;
2) Suvituse tänav;
3) Supeluse tänav (Suvituse tänavast Anton Hansen Tammsaare puiesteeni);
4) Anton Hansen Tammsaare puiestee (välja arvatud);
5) Kanali tänav (Papli tänavast Anton Hansen Tammsaare puiesteeni);
6) Papli tänav (Kanali tänavast Side tänavani);
7) Side tänav (kuni Papli tänavani);
8) Ranna pst 4 paiknev parkla

Avaliku tasulise parkimisala hulka kuuluvad ka avaliku tasulise parkimisala piiresse jäävad volikogu otsuse alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateed. 

Tasuta parkimise võimalused

» Kesklinnas silla kõrval asuvas Kalda tänava parklas
» Ranna piirkonnas Tammsaare puiesteel
» Väljaspool tasulist parkimisala

Veebilehel kasutatakse küpsiseid