Jäta menüü vahele

Liiklusseadus

Viivistasu määramise alused

Vastavalt liiklusseadusele teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse, kui:
1) parkimistasu on maksmata;
2) tasutud ettenähtust väiksema määra järgi;
2) tasutud parkimisaega on ületatud;
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud;
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

Viivistasu maksmine
» Viivistasu maksja on mootorsõiduki või haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.
» Viivistasu määr on 30 eurot ööpäevas.
» Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates
» Esmakordse viivistasu määramise korral viimase 24 kuu jooksul viivistasu määr 0 eurot ööpäevas

Maksukorralduse seadus
- Viivistasu otsuse vaie: doc ; e-vorm

Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta 30 päeva jooksul viivistasu otsusest teada saamisest esitada vaide Pärnu linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

Vaide esitamine
» Vaide esitamise õigus on sõiduki omanikul või sõiduki kasutajal, kui sõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.
» Teised isikud saavad vaide esitada, kui eelnimetatud isik on neid selleks eraldi kirjalikult volitanud ning vaidele tuleb lisada volikiri.
» Vaidele lisatakse asjasse puutuvad dokumendid. Kui dokumentide esitamine ei ole võimalik, tehakse vaides viide nende asukohale.
» Vaie peab vastama maksukorralduse seaduse prg 139 lõikes 2 toodud nõuetele.

Vaiet saab esitada:
1. Pärnu linnavalitsuse infolauas (Suur-Sepa 16)
2. Saata postiga aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
3. Saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee
4. Esitada veebis


Pärnu Haldusteenused

Kalmude hooldustööd ja korrashoid

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
443 3877; 5300 0550
info[at]haldusteenused
www.haldusteenused.ee

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn
Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid