Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Jäätmete sortimise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Meeles tuleb pidada, et taaskasutuseks sobivad ainult puhtad pakendijäätmed, vajadusel tuleb pakendeid enne pakendikotti panemist pesta ning kokku pressida.

Jäätmete liigiti kogumise juhendid, nõuanded (Keskkonnaministeerium)
Sorteerimisjuhendid (Ragn Sells)
Ohtlikud jäätmed
Biolagunevad jäätmed

Kuhu viia? Prügilad, kogumiskohad, jäätmepunktid

• Kaardirakendus kuhuviia.ee
Paikre prügila: Põlendmaa, 445 5760, info[at]paikre.ee
Paikre Sorteerimisjaam: Raba 39, Pärnu ; 445 5750 

Audru ohtlike jäätmete kogumispunkt: Pärna allee 5b, Audru, 5450 2523
Lavassaare jäätmejaam: Lavassaare (Biopuhasti kinnistu), 5695 0746 
• Kõima vanarehvide kogumispunkt: Keskuse tee 8, Kõima küla, 5450 2523
Tõstamaa jäätmejaam: Tööstuse 1, 88101 Tõstamaa, L  9–13, 51961315

Jäätmepunktid Pärnu keskuslinnas
• Metsa 1: K 16–18 ja L 9–12
• Vana-Sauga: T 16–18 ja L 12.30–16  (sillapoolses Vana-Sauga bussipeatuses)
• Raeküla: K 16–18 ja L 9–12 (Kalevi pst ja Lääne tn nurgal)

• Metsa 1 jäätmepunktis võetakse vastu ohtlikke jäätmeid ning kompleksseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, Vana-Sauga ja Raeküla jäätmepunktis lisaks neile ka autorehve ning keraamikajäätmeid
• Ohtlikke jäätmeid saavad tasuta ära anda Pärnu linna elanikud, komplekssed elektri- ja elektroonikaseadmed ning kuni 8 autorehvi aastas võetakse tasuta vastu kõikidelt, keraamikajäätmed 21,20 €/m3

Liigiti kogutud jäätmed
• Liigiti kogutud jäätmeid võetakse Pärnu elanikelt vastu Paikre Sorteerimisjaamas
• Ohtlikke jäätmeid, vanu kodumasinaid ning puhtaid, liigiti sorteeritud pakendeid ja vanapaberit saavad Pärnu linna elanikud tasuta ära anda Paikre sorteerimisjaama ja prügilasse. Loe täpsemalt...
• Ohtlikke ning elektri- ja elektroonikajäätmeid saab viia Pärnus Metsa 1 asuvasse jäätmepunkti
• Patarei- ja akujäätmeid koguvad ka MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu. Tühjaks läinud patareid saab viia ka toidupoodidesse kogumiskastidesse või siis patareisid ja/või akusid müüvale ettevõttele
• Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu saab tellida Ragn Sells-st
• Pakendikotiteenust saab tellida Ragn Sells-st ja TVO-st

Jäätmete kogumisega tegelevad organisatsioonid:
MTÜ EES-Ringlus
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)
MTÜ Eesti Elektroonikaromu

Jäätmete liigiti kogumise juhendid 
(Keskkonnaministeerium)
Jäätmete sorteerimise skeem

Veebilehel kasutatakse küpsiseid