Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Jäätmete liigiti sorteerimine

Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile majapidamistele
• Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.
• Liigiti tuleb koguda vähemalt järgmised jäätmed: pakendeid, klaasi, paberit ja pappi, biolagunevaid jäätmeid (nii aia- kui köögijäätmeid), ohtlikke jäätmeid, tekstiili,plaste, puitu, metalle, probleemtooteid ja suurjäätmeid. 
• Liigiti kogutud jäätmeid on keelatud nende kogumisel ja vedamisel teiste jäätmetega segada.
• Keelatud on jäätmete käitlemine, sh jäätmete põletamine, selleks mitte ettenähtud kohas. Küttekolletes ja küttekoldevälise tule tegemisel võib põletada ainult töötlemata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit ja kartongi.

Nõuded, juhendid
• Olmejäätmete liigiti kogumise ja sortimise nõuded, sorditud jäätmete liigitamise alused
• Jäätmete liigitamise kord 
• Jäätmenimistu (liigitamise korra lisa)

Jäätmete liigiti kogumise juhendid, nõuanded (Kliimaministeerium)
• Liigiti kogumine on lihtne – anna jäätmetele uus elu! (Kliimaministeerium, 23.09.23)
Sorteerimisjuhendid (Ragn Sells)
Ohtlikud jäätmed
Biolagunevad jäätmed

Kuhu viia? Prügilad, kogumiskohad, jäätmepunktid

• Kaardirakendus kuhuviia.ee
Paikre prügila: Põlendmaa, 445 5760, info[at]paikre.ee
Paikre Sorteerimisjaam: Raba 39, Pärnu ; 445 5750 

Audru ohtlike jäätmete kogumispunkt: Pärna allee 5b, Audru, 5450 2523
• Lavassaare jäätmejaam: Lavassaare (Biopuhasti kinnistu), 5695 0746 ; hinnakiri
• Kõima vanarehvide kogumispunkt: Keskuse tee 8, Kõima küla, E–R 9–17, 5450 2523 ; tingimused
• Tõstamaa jäätmepunkt: Tööstuse 1, 88101 Tõstamaa, L  9–13, 5394 7551 ; hinnakiri

Jäätmepunktid Pärnu keskuslinnas
• Metsa 1: K 16–18 ja L 9–12
• Vana-Sauga: T 16–18 ja L 12.30–16  (sillapoolses Vana-Sauga bussipeatuses)
• Raeküla: K 16–18 ja L 9–12 (Kalevi pst ja Lääne tn nurgal)

• Metsa 1 jäätmepunktis võetakse vastu ohtlikke jäätmeid ning kompleksseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, Vana-Sauga ja Raeküla jäätmepunktis lisaks neile ka autorehve ning keraamikajäätmeid
• Ohtlikke jäätmeid saavad tasuta ära anda Pärnu linna elanikud, komplekssed elektri- ja elektroonikaseadmed ning kuni 8 autorehvi aastas võetakse tasuta vastu kõikidelt, keraamikajäätmed 21,20 €/m3

Liigiti kogutud jäätmed
• Liigiti kogutud jäätmeid võetakse Pärnu elanikelt vastu Paikre Sorteerimisjaamas
• Ohtlikke jäätmeid, vanu kodumasinaid ning puhtaid, liigiti sorteeritud pakendeid ja vanapaberit saavad Pärnu linna elanikud tasuta ära anda Paikre sorteerimisjaama ja prügilasse. Loe täpsemalt...
• Ohtlikke ning elektri- ja elektroonikajäätmeid saab viia Pärnus Metsa 1 asuvasse jäätmepunkti
• Patarei- ja akujäätmeid koguvad ka MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu. Tühjaks läinud patareid saab viia ka toidupoodidesse kogumiskastidesse või siis patareisid ja/või akusid müüvale ettevõttele
• Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete tasuta äravedu saab tellida Ragn Sells-st
• Pakendikotiteenust saab tellida Ragn Sells-st ja TVO-st

Anna uuele ringile

Pärnu kogumismaja
Sinu kodus või kontoris on kindlasti veel puhtaid, terveid ja kasutuskõlblikke asju, mille jaoks ruumi ei ole või mida enam ei vajata. Et sellised asjad ei satuks prügimäele, vaid leiaksid tee uue omanikuni, too need Uuskasutuskeskusesse. Leiame sinu kasutatud asjadele uue õnneliku omaniku. Nii säästame üheskoos keskkonda ning hoolime abivajajatest meie ümber.

• Pärnu kogumismaja asub Pärnu Keskuse välialal, iseteeninduslikult avatud 24/7, koos teenindajaga L–P kell 12–15.
uuskasutus.ee

 

Jäätmete kogumisega tegelevad organisatsioonid

MTÜ EES-Ringlus
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)
MTÜ Eesti Elektroonikaromu

Veebilehel kasutatakse küpsiseid