Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Biolagunevad jäätmed - kõik jäätmed, mida on võimalik kas aeroobselt või anaeroobselt lagundada. Need on toidu- ja köögijäätmed, aia-ja haljastusjäätmed, puulehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed.

• Biolagunevad jäätmeid ei tohi panna segaolmejäätmete konteinerisse.
• Jäätmed tuleb koguda eraldi ning tellida äravedu või kompostida oma aias. 
Haljastusjäätmete, sh ka puulehtede ja -okste, põletamine koduaedades ei ole lubatud nii Pärnu keskuslinnas kui ka Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavaldade tihedalt asustatud ja hoonestatud elamualadel. Taimset päritolu prügi lõkkes või tulekoldes hävitamine saastab õhku ja õhusaaste kahjustab tervist.
• Metsa, parki ega võsa vahele aias tekkinud jäätmeid viia ei tohi, sest lisaks prügistamisele võib sel viisil loodusesse sattuda looduse tasakaalu ohustavaid võõrliike.

• NB! Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük 2023


Aia- ja haljastusjäätmed

Nendeks on näiteks kokku riisutud puulehed ja muru, aga ka peenramaalt, kasvuhoonest ja viljapuude alt ära viskamisele minevad viljad, lillepealsed ja saadused. 

Aia- ja haljastusjäätmete käitlemiseks on mitu võimalust:
1) kompostida jäätmed oma aias
2) koguda jäätmed konteinerisse või biolagunevatesse kottidesse ja tellida siis Ragn-Sellsilt tasuta äravedu
3) viia ka OÜ Paikre prügila kompostimisplatsile. Võetakse puuoksi, võsa ja muid puidujäätmeid vastu aastaringselt. Teenus on tasuline.

Kõige keskkonnasõbralikum ja odavam on aia- ja haljastusjäätmeid oma aias ise ära kompostida. Puuoksi võib ka purustada ja kasutada aias multši, täite- või kattematerjalina. 

Loe lisaks: 
• Langenud puulehti ei tarvitse kõikjalt koristada
• Prügi põletamine saastab õhku ja ohustab inimeste tervist
• Abiks aiapidajale. Mida teha aia- ja haljastusjäätmetega?
• Tasuta äraveoks tuleb aia- ja haljastusjäätmed õigesti pakendada
• Aiasaaduste koht ei ole pargipuude all

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu

• Pärnu keskuslinna elanikelt viib õigesti pakendatud aia- ja haljastusjäätmed Ragn-Sells ära tasuta
• Kogutud puulehed, muru, umbrohi, peened oksad, õunad jmt tuleb pakendada biolagunevast materjalist kottidesse või eraldi konteinerisse, kus ongi vaid need biolagunevad aiajäätmed, mitte muu prügi. 

Puuoksad ja -kännud tasuta äraveoteenuse alla ei käi, samuti mitte köögis tekkivad söögijäägid (näiteks kartulikoored)


Aiajäätmete konteinerid
• aiajäätmete konteiner võib olla kõige tavalisem plastikust prügikast või- konteiner, mida müüvad nii jäätmekäitlusettevõtted kui aiandus- ja ehituspoed
• oluline on, et konteinerisse kogutaks ainult aia- ja haljastusjäätmeid
• konteinereid saab tellida ka Ragn-Sells'-st

Biolagunevaid kotte saab osta
 Pärnu Haldusteenustest (ainult suured lehekotid) (Suur-Sepa 16), 443 3877, 5300 0550, info[at]haldusteenused.ee 
• Pakendikeskusest (Pae 1), 442 0054, 509 4633, parnu[at]pakendikeskus.ee 
Ursus OÜ (Kirsi 48), 447 6090, info[at]ursus.ee

Kottide ja konteinerite äravedu saab tellida Ragn-Sells'-st. Tellimisel teata:
• aadress, kust jäätmeid soovid ära anda
• kliendi tuvastamiseks lepingu number (selle saab arvelt)
• äraantavate kottide arv ja asukoht (kas on aias või tänava ääres. soovitav on panna kotid veopäeval jäätmeveokile võimalikult ligipääsetavasse kohta)
• pärast tellimuse esitamist teatab Ragn-Sells päeva, millal vedu toimub
• täidetud kott ei tohi kaaluda üle 20 kg (raskem kott võib tõstmisel puruneda ning autojuhil on keeruline neid kõrgele visata)

Ragn-Sells
info[at]ragnsells.ee
606 0439
konteineri tellimine veebis


 

Biojäätmed - loetelu

Veebilehel kasutatakse küpsiseid