Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload ja loataotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS 


OÜ TLlõiked
1. Kavandatav tegevus: Osaühing TLlõiked taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ328684 muutmist.
2. Loa taotleja: Osaühing TLlõiked.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 14 kinnistu (katastritunnus 15904:003:0992).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

Markko-Rollin Põdra
1. Kavandatav tegevus: kaldajoone muutmine, paadikanali rajamine
2. Loa taotleja: Markko-Rollin Põdra
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla, Leetsi tee 6 kinnistu (katastritunnus 16001:001:0019)
4. Loa taotletav kehtivusaeg: kaks aastat
5. Loataotlus

OÜ Nurme Teedeehitus
1. Kavandatav tegevus: erinevate mineraalsete tavajäätmete (mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed, betoon, betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, bituumenitaolised segud (freesasfalt) ja teetammitäitematerjal) taaskasutamiseks ette valmistamiseks (sõelumine, purustamine – R12s) ning jäätmete ringlussevõtuks (jäätmetest täitematerjali tootmiseks – R5m) ja jäätmete ladustamiseks.
2. Loa taotleja: OÜ Nurme Teedeehitus (Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Kruusa, 85004)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Ralliserva (katastritunnus 15904:003:0420)
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

EliitVedu OÜ
1. Kavandatav tegevus: põllumajandusplasti kogumine, sorteerimine vastavalt nõuetele, mehaaniline puhastamine võõristest ja pressimine.
2. Loa taotleja: EliitVedu OÜ (registrikood 14317226, aadress Papiniidu tn 25-57, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tammiste raudtee T5 (katastritunnus 62516:001:0007)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Eesti Keskkonnateenused AS
1. Kavandatav tegevus: Eelsorteeritud taaskasutavate jäätmete sorteerimine ja vaheladustamine eesmärgiga need taaskasutusse suunata ning teatud materjalid jäätmekäitusringist välja suunata ja materjalina kasutusse võtta. Jäätmete kogumiseks kasutatakse erinevaid mahuteid, üldjuhul suurusega 0,6-35 m3.
2. Loa taotleja: Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Raba tn 21a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (katastritunnus 62505:059:0006)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

OÜ Ralfi Veosed
1. Kavandatav tegevus: puitjäätmete vastuvõtmine nende ladustamiseks, hakkimiseks ja taaskasutusse suunamiseks.
2. Loa taotleja: OÜ Ralfi Veosed (registrikood 12205747, aadress Lääne- Viru maakond, Väike-Maarja vald, Avispea küla, Rauno, 46208)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Tammiste raudtee T6, Pärnu linn, Pärnu maakond (katastritunnus 62516:001:0008)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Skano Furniture Factory OÜ
1. Kavandatav tegevus: Skano Furniture Factory Osaühingu põhitegevus on puitmööbli tootmine (EMTAK 31091 - mujal liigitamata mööbli tootmine), mille juurde kuulub tegevusena ka pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil. Skano Furniture Factory Osaühing taotleb keskkonnaloa muutmist käitise asukoha muutumise tõttu.
2. Loa taotleja: Skano Furniture Factory Osaühing (registrikood 12503522; Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rehepapi tn 4, 80043)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rehepapi tn 4, 80043 (katastrinumber 62501:001:0893, sihtotstarve tootmismaa 55% ärimaa 45%, registriosa 2789605)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus


OÜ Paikre
1. Kavandatav tegevus: Ettevõte taotleb käideldavate jäätmeliikide ja koguste muutmist (sealhulgas üheaegselt ladustatavate jäätmete koguste muutmist), samuti soovitakse käitlema hakata ohtlikke ainetega saastunud pinnasejäätmeid.
2. Loa taotleja: OÜ Paikre (registrikood 10836969, aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Põlendmaa küla, Põlendmaa prügila, 86603)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39 (katastritunnus 62505:070:0210)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Karlmax OÜ
1. Kavandatav tegevus: Karlmax OÜ taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks.
2. Loa taotleja: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 78-18, 12915, Karlmax OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Kallase (katastritunnus 15905:002:0454).
4. Kehtivusaeg: 15 aastat.
5. Loataotlus

AS Nurme Turvas
1. Kavandatav tegevus: AS Nurme Turvas taotleb Elbu VIII uuringuruumi geoloogilist uuringu luba.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Lille, 85004, AS Nurme Turvas.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Saari küla, Halinga metskond 2 (katastritunnus 15904:001:0284).
4. Kehtivusaeg: 2 aastat.
5. Loataotlus

Pärnu Haldusteenused OÜ
1. Kavandatav tegevus: Pärnu Haldusteenused soovib tavajäätmeid taaskasutada (ladustamiseks – R13)
2. Loa taotleja: Pärnu Haldusteenused (registrikood 75038471, aadress Suur-Sepa tn 16, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Lauka tn 4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond katastriüksusel (katastritunnus 62401:001:0360)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

MKM Infra OÜ
1. Kavandatav tegevus: MKM Infra OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ/329819 muutmist.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 5, 86602, MKM Infra OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Audru ringrada (katastritunnus 15904:003:1886).
4. Kehtivusaeg: 14.01.2022.
5. Loataotlus

Pärnu Graniit OÜ
1. Kavandatav tegevus: Pärnu Graniit OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ/330406 muutmist.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Ääremetsa tee 11, 88301, Pärnu Graniit OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Ääremetsa tee 11.
4. Kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

OÜ Eesti Killustik
1. Kavandatav tegevus: OÜEesti Killustik taotleb keskkonnaloa nr PARM-008 muutmist.
2. Loa taotleja: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär, 48002. Osaühing Eesti Killustik.
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, 88309, riigile kuuluvatel kinnistutel Potsepa liivamaardla 1 (katastritunnus 62401:001:1734), Potsepa liivamaardla (katastritunnused 15905:001:0033, 15905:001:0034, 15905:004:0215, 15905:004:0216, 15905:001:0127; riigivara valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet) ning Osaühingule Eesti Killustik kuuluvatel maaüksustel Kiviveski (katastritunnus 15905:001:0169) ja Kaalukoja (katastritunnus 15905:001:0170).
4. Kehtivusaeg: 22.03.2036.
5. Loataotlus

Karlmax OÜ
1. Kavandatav tegevus: Karlmax OÜ taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks.
2. Loa taotleja: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee78-18, 12915. Karlmax OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Eassalu kruusamaardla, Kallase kinnistu, 88307; katastrinumber 15905:002:0454
4. Kehtivusaeg: 15 aastat.
5. Loataotlus

Kihnu Trans OÜ
1. Kavandatav tegevus: Kihnu Trans OÜ tegevuseks on ehitusjäätmete (17 01 01-tellised, 17 01 02-betoon ja 17 05 04 - kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*) taaskasutamine, ladustamine ja vajadusel purustamine (R12s). Käideldud jäätmed suunatakse pinnase täiteks (R5t)
2. Loa taotleja: Kihnu Trans OÜ, Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Toome tn 5
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 17 (katastritunnus 15904:003:0991)
4. Kehtivusaeg: 5 aastat
5. Loataotlus

R Tooted OÜ 
1. Kavandatav tegevus: taotletakse keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla, Audru tee 9, 88303. R Tooted OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Malda küla, Ranni, 88314; katastrinumber 16001:001:0093
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Finn-Rotor Estonia OÜ
1. Kavandatav tegevus: taotletakse keskkonnaluba metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisel eralduvate saasteainete õhku paiskamiseks.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 17, 80010. Finn-Rotor Estonia OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 17, 80010; katastrinumber 62401:001:1618
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Tambira OÜ
1. Kavandatav tegevus: taotletakse Soomra VI liivakarjääri avamiseks kaevandamisluba
2. Loa taotleja: Tambira OÜ (registrikood: 11686259, aadress: Lindamäe, Kärbu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Soomra VI liivakarjäär (katastritunnus 62401:001:0310), Soomra küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
4. Kehtivusaeg: taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat
5. Loataotlus 

Keskkonna- ja heakorra peaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Maarika Keskoja
Pärna allee 7, Audru
444 8177
maarika.keskoja[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid