Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload ja loataotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS 


AS Saarte Liinid
1. Kavandatav tegevus: AS Saarte Liinid taotleb keskkonnaluba Pärnu maakonnas Pärnu linnas Lao külas Munalaiu sadama ning Manija külas Manilaiu sadama akvatooriumide hooldussüvendustöödeks
2. Loa taotleja: AS Saarte Liinid
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Lao küla (registriosa number 1482606, katastritunnus 82603:003:0278) ja Pärnu maakond, Pärnu linn, Manija küla (registriosa number 3374106, katastritunnus 82603:003:0209) 
4. Loa taotletav kehtivusaeg: 6 aastat
5. Loataotlus 

OÜ Mööbliproff
1. Kavandatav tegevus: OÜ Mööbliproff taotleb keskkonnaluba mööbli tootmisel ja lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisel tekkivate saasteainete paiksest heiteallikast välisõhku väljutamiseks
2. Loa taotleja: OÜ Mööbliproff
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 54 (katastritunnus 62401:001:1509), Jõekalda tee 56 (56801:004:0021)
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus 

AS Tariston
1. Kavandatav tegevus: AS Tariston taotleb keskkonnaluba Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu luba ehitus- ja täiteliiva uuringuks.
2. Loa taotleja: AS Tariston
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kihlepa küla, Audru metskond 73 (katastritunnus 15905:002:0250).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: 3 aastat.
5. Loataotlus

EliitVedu OÜ
1. Kavandatav tegevus: EliitVedu OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmist
2. Loa taotleja: EliitVedu OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Niidu 17 (katastritunnus 62517:050:0180).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus 

Refeus OÜ
1. Kavandatav tegevus: Refeus OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ/332789 muutmist
2. Loa taotleja: Refeus OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi 22 (katastritunnus 62504:062:0200).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

ARC Repair OÜ
1. Kavandatav tegevus: ARC Repair OÜ taotleb keskkonnaluba vee eriakasutuseks ja saasteainete viimiseks paiksetest heiteallikatest välisõhku väikelaevade remontimisel
2. Loa taotleja: ARC Repair OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Emajõe 22 (katastritunnus 62501:042:0010).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. https://kotkas.envir.ee/ menetlus nr M-122483, dokument nr T-KL/1015130-4

Pro-Anno OÜ
1. Kavandatav tegevus: Pro-Anno OÜ taotleb keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks, metallijäätmete taaskasutamiseks, ohtlikele jäätmetele.
2. Loa taotleja: Pro-Anno OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Vana-Sauga 44 (katastritunnus 62502:076:0020).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. https://kotkas.envir.ee/ menetlus nr M-124464, dokument nr T-KL/1018066.

Eesti Keskkonnateenised AS
1. Kavandatav tegevus: Eesti Keskkonnateenised AS taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ/332435 muutmist
2. Loa taotleja: Eesti Keskkonnateenused AS
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba 39 (katastritunnus 62505:070:0210).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. https://kotkas.envir.ee/ menetlus nr M-124250, dokument nr T-KL/1017093-3.

Emeron Grupp OÜ
1. Kavandatav tegevus: Emeron Grupp OÜ taotleb keskkonnaluba erinevate pinnase- ja mineraalsete jäätmete taaskasutamiseks, maapinna ökoloogilise seisundi parendamise eesmärgil.
2. Loa taotleja: Emeron Grupp OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Tuuraste küla, Juhani (katastritunnus 15905:002:0016).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: 5 aastat.
5. Loataotlus

Henkel Balti Operations OÜ
1. Kavandatav tegevus: Henkel Balti Operations OÜ taotleb keskkonnakompleksloa nr KKL/325708 muutmist
2. Loa taotleja: Henkel Balti Operations OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi 12 (katastritunnus 62504:062:0034)
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

Scanfil OÜ
1. Kavandatav tegevus: Scanfil OÜ taotleb keskkonnakompleksloa nr KKL-500258 muutmist
2. Loa taotleja: Scanfil OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Vana-Sauga 40 (katastritunnus 62502:076:0003).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus 

Eesti Kalapüügiühistu
1. Kavandatav tegevus: Eesti Kalapüügiühistu taotleb keskkonnaluba põhjaveevõtuks üle 150 m3 kuus puurkaevudest registrikoodidega PRK0050056 ja PRK0067491.
2. Loa taotleja: Eesti Kalapüügiühistu.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Lagre tee 3 (katastritunnus 15904:001:0132).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

R Tooted OÜ
1. Kavandatav tegevus: R Tooted OÜ taotleb keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks ja ladustamiseks
2. Loa taotleja: R Tooted OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla, Sireli (katastritunnus 15902:001:0525).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

EliitVedu OÜ
1. Kavandatav tegevus: EliitVedu OÜ taotleb keskkonnaluba metallijäätmete sorteerimiseks ja suunamiseks taaskasutusele ning jäätmekoodide täpsustamiseks.
2. Loa taotleja: EliitVedu OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kauba tn 1 (katastritunnus 62516:001:0690).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

OÜ Eesti Killustik
1. Kavandatav tegevus: Osaühing Eesti Killustik taotleb keskkonnaloa nr PARM-008 muutmist seoses sooviga laiendada kaevandatavat mäeeraldist.
2. Loa taotleja: Osaühing Eesti Killustik.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kiviveski (katastritunnus 15905:001:0169; pindala 0,32 ha) ja Kaalukoja (katastritunnus 15905:001:0170; pindala 0,02 ha) kinnistutel
4. Loa taotletav kehtivusaeg: kuni 22.03.2036.
5. Loataotlus

Marina Minerals OÜ
1. Kavandatav tegevus: Marina Minerals OÜ taotleb keskkonnaluba maavara kaevandamiseks ja vee erikasutuseks.
2. Loa taotleja: Marina Minerals OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, riigile kuuluval kinnistul Surju metskond 36 (katastritunnusega 56801:004:0290), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.
4. Loa taotletav kehtivusaeg: 7 aastat.
5. Loataotlus

R Tooted OÜ
1. Kavandatav tegevus: R Tooted OÜ taotleb keskkonnaluba puidu-, pinnase- ja kivijäätmete vastuvõtuks ja taaskasutusse suunamiseks.
2. Loa taotleja: R Tooted OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Liiva küla, Tulika (katastritunnus 15902:002:0184).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

R Tooted OÜ
1. Kavandatav tegevus: R Tooted OÜ taotleb keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks (purustamine, sorteerimine) ja ladustamiseks.
2. Loa taotleja: R Tooted OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pilliroo tee 13 (katastritunnus 62401:001:0351).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

Tehnomarket recycling OÜ
1. Kavandatav tegevus: Tehnomarket recycling OÜ taotleb keskkonnaluba ohtlike- ja tavajäätmete (peamiselt metallijäätmed) käitlemiseks (vastuvõtt, sorteerimine/demonteerimine, ladustamine ning taaskasutusse, sh korduvkasutusse suunamine).
2. Loa taotleja: Tehnomarket recycling OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Raba tn 28 (katastritunnus 62504:060:0220).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

Skano Furniture Factory OÜ
1. Kavandatav tegevus: Skano Furniture Factory Osaühing taotleb kehtiva vee erikasutuse keskkonnaloas L.VV/329145 olevat vee erikasutusosa muutmist, lisades ühisele keskkonnaloale vee erikasutusõiguse sademevee juhtimiseks viie väljalasuga Vingiküla ojja.
2. Loa taotleja: Skano Furniture Factory Osaühing.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Rehepapi 4 (katastritunnus 62501:001:0893).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

OÜ Eesti Killustik
1. Kavandatav tegevus: Osaühing Eesti Killustik taotleb keskkonnaloa L.MK/332988 muutmist, sooviga mäeeraldist laiendada aktiivse tarbevaru ploki 27 täieliku hõlmamisega, et tagada maardlas ressursi täialik kasutus.
2. Loa taotleja: Osaühing Eesti Killustik.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Osaühingule Eesti Killustik kuuluval Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Potsepa (katastritunnus 15905:001:0304) katastriüksus ja Eesti Vabariigile kuuluval Pärnu maakond, Pärnu linn, Potsepa liivakarjäär (katastritunnus 62401:001:0762) katastriüksus.
4. Loa taotletav kehtivusaeg: kuni 15.07.2034.
5. Loataotlus


OÜ Hiiu Turvas
1. Kavandatav tegevus: OÜ Hiiu Turvas taotleb keskkonnaloa KL-508018 muutmist seoses vee erikasutusõiguse lisamisega maavara loale.
2. Loa taotleja: OÜ Hiiu Turvas.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Tori vald, Halinga metskond 39 (katastritunnus 73001:001:0818) ja Pärnu linn, Halinga metskond 2 (katastritunnus 15904:001:0284) Eesti Vabariigile kuuluvatel katastriüksustel.
4. Loa taotletav kehtivusaeg: kuni 23.07.2050.
5. Loataotlus

Gren Eesti AS
1. Kavandatav tegevus: Gren Eesti AS taotleb keskkonnaloa L.ÕV/326771 muutmist seoses uue kütuse (põlevkiviõli) kasutusele võtuga ja uue heiteallika (põlevkiviõli mahuti) lisandumisega loale.
2. Loa taotleja: Gren Eesti AS.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Ringi tn 56 (katastritunnus 62510:009:7570).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

NOTE Pärnu OÜ
1. Kavandatav tegevus: NOTE Pärnu OÜ taotleb paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa L.ÕV/328566 muutmist seoses uute heiteallikate lisandumisega.
2. Loa taotleja: NOTE Pärnu OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Laki tn 1 (katastritunnus 62514:170:0130) ja Laki tn 2 (katastritunnus 62514:170:0014).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

OÜ ASB Greenworld Eesti
1. Kavandatav tegevus: OÜ ASB Greenworld Eesti taotleb Nurme VI uuringuruumi geoloogilise uuringu luba.
2. Loa taotleja: Osaühing ASB Greenworld Eesti.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru metskond 84 ja Audru metskond 160 maaüksustel (katastritunnused 15904:001:0374 ja 15904:001:0394).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: 2 aastat.
5. Loataotlus

OÜ TLlõiked
1. Kavandatav tegevus: Osaühing TLlõiked taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ328684 muutmist.
2. Loa taotleja: Osaühing TLlõiked.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 14 kinnistu (katastritunnus 15904:003:0992).
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

Markko-Rollin Põdra
1. Kavandatav tegevus: kaldajoone muutmine, paadikanali rajamine
2. Loa taotleja: Markko-Rollin Põdra
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla, Leetsi tee 6 kinnistu (katastritunnus 16001:001:0019)
4. Loa taotletav kehtivusaeg: kaks aastat
5. Loataotlus

OÜ Nurme Teedeehitus
1. Kavandatav tegevus: erinevate mineraalsete tavajäätmete (mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed, betoon, betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, bituumenitaolised segud (freesasfalt) ja teetammitäitematerjal) taaskasutamiseks ette valmistamiseks (sõelumine, purustamine – R12s) ning jäätmete ringlussevõtuks (jäätmetest täitematerjali tootmiseks – R5m) ja jäätmete ladustamiseks.
2. Loa taotleja: OÜ Nurme Teedeehitus (Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Kruusa, 85004)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Ralliserva (katastritunnus 15904:003:0420)
4. Loa taotletav kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

EliitVedu OÜ
1. Kavandatav tegevus: põllumajandusplasti kogumine, sorteerimine vastavalt nõuetele, mehaaniline puhastamine võõristest ja pressimine.
2. Loa taotleja: EliitVedu OÜ (registrikood 14317226, aadress Papiniidu tn 25-57, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tammiste raudtee T5 (katastritunnus 62516:001:0007)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Eesti Keskkonnateenused AS
1. Kavandatav tegevus: Eelsorteeritud taaskasutavate jäätmete sorteerimine ja vaheladustamine eesmärgiga need taaskasutusse suunata ning teatud materjalid jäätmekäitusringist välja suunata ja materjalina kasutusse võtta. Jäätmete kogumiseks kasutatakse erinevaid mahuteid, üldjuhul suurusega 0,6-35 m3.
2. Loa taotleja: Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Raba tn 21a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (katastritunnus 62505:059:0006)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

OÜ Ralfi Veosed
1. Kavandatav tegevus: puitjäätmete vastuvõtmine nende ladustamiseks, hakkimiseks ja taaskasutusse suunamiseks.
2. Loa taotleja: OÜ Ralfi Veosed (registrikood 12205747, aadress Lääne- Viru maakond, Väike-Maarja vald, Avispea küla, Rauno, 46208)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Tammiste raudtee T6, Pärnu linn, Pärnu maakond (katastritunnus 62516:001:0008)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Skano Furniture Factory OÜ
1. Kavandatav tegevus: Skano Furniture Factory Osaühingu põhitegevus on puitmööbli tootmine (EMTAK 31091 - mujal liigitamata mööbli tootmine), mille juurde kuulub tegevusena ka pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil. Skano Furniture Factory Osaühing taotleb keskkonnaloa muutmist käitise asukoha muutumise tõttu.
2. Loa taotleja: Skano Furniture Factory Osaühing (registrikood 12503522; Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rehepapi tn 4, 80043)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Rehepapi tn 4, 80043 (katastrinumber 62501:001:0893, sihtotstarve tootmismaa 55% ärimaa 45%, registriosa 2789605)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus


OÜ Paikre
1. Kavandatav tegevus: Ettevõte taotleb käideldavate jäätmeliikide ja koguste muutmist (sealhulgas üheaegselt ladustatavate jäätmete koguste muutmist), samuti soovitakse käitlema hakata ohtlikke ainetega saastunud pinnasejäätmeid.
2. Loa taotleja: OÜ Paikre (registrikood 10836969, aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Põlendmaa küla, Põlendmaa prügila, 86603)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 39 (katastritunnus 62505:070:0210)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Karlmax OÜ
1. Kavandatav tegevus: Karlmax OÜ taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks.
2. Loa taotleja: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 78-18, 12915, Karlmax OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Kallase (katastritunnus 15905:002:0454).
4. Kehtivusaeg: 15 aastat.
5. Loataotlus

AS Nurme Turvas
1. Kavandatav tegevus: AS Nurme Turvas taotleb Elbu VIII uuringuruumi geoloogilist uuringu luba.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Lille, 85004, AS Nurme Turvas.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Saari küla, Halinga metskond 2 (katastritunnus 15904:001:0284).
4. Kehtivusaeg: 2 aastat.
5. Loataotlus

Pärnu Haldusteenused OÜ
1. Kavandatav tegevus: Pärnu Haldusteenused soovib tavajäätmeid taaskasutada (ladustamiseks – R13)
2. Loa taotleja: Pärnu Haldusteenused (registrikood 75038471, aadress Suur-Sepa tn 16, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Lauka tn 4, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond katastriüksusel (katastritunnus 62401:001:0360)
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

MKM Infra OÜ
1. Kavandatav tegevus: MKM Infra OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ/329819 muutmist.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 5, 86602, MKM Infra OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Audru ringrada (katastritunnus 15904:003:1886).
4. Kehtivusaeg: 14.01.2022.
5. Loataotlus

Pärnu Graniit OÜ
1. Kavandatav tegevus: Pärnu Graniit OÜ taotleb keskkonnaloa nr L.JÄ/330406 muutmist.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Ääremetsa tee 11, 88301, Pärnu Graniit OÜ.
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Ääremetsa tee 11.
4. Kehtivusaeg: tähtajatu.
5. Loataotlus

OÜ Eesti Killustik
1. Kavandatav tegevus: OÜEesti Killustik taotleb keskkonnaloa nr PARM-008 muutmist.
2. Loa taotleja: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär, 48002. Osaühing Eesti Killustik.
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, 88309, riigile kuuluvatel kinnistutel Potsepa liivamaardla 1 (katastritunnus 62401:001:1734), Potsepa liivamaardla (katastritunnused 15905:001:0033, 15905:001:0034, 15905:004:0215, 15905:004:0216, 15905:001:0127; riigivara valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet) ning Osaühingule Eesti Killustik kuuluvatel maaüksustel Kiviveski (katastritunnus 15905:001:0169) ja Kaalukoja (katastritunnus 15905:001:0170).
4. Kehtivusaeg: 22.03.2036.
5. Loataotlus

Karlmax OÜ
1. Kavandatav tegevus: Karlmax OÜ taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks.
2. Loa taotleja: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee78-18, 12915. Karlmax OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Eassalu kruusamaardla, Kallase kinnistu, 88307; katastrinumber 15905:002:0454
4. Kehtivusaeg: 15 aastat.
5. Loataotlus

Kihnu Trans OÜ
1. Kavandatav tegevus: Kihnu Trans OÜ tegevuseks on ehitusjäätmete (17 01 01-tellised, 17 01 02-betoon ja 17 05 04 - kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*) taaskasutamine, ladustamine ja vajadusel purustamine (R12s). Käideldud jäätmed suunatakse pinnase täiteks (R5t)
2. Loa taotleja: Kihnu Trans OÜ, Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Toome tn 5
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 17 (katastritunnus 15904:003:0991)
4. Kehtivusaeg: 5 aastat
5. Loataotlus

R Tooted OÜ 
1. Kavandatav tegevus: taotletakse keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla, Audru tee 9, 88303. R Tooted OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Malda küla, Ranni, 88314; katastrinumber 16001:001:0093
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Finn-Rotor Estonia OÜ
1. Kavandatav tegevus: taotletakse keskkonnaluba metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisel eralduvate saasteainete õhku paiskamiseks.
2. Loa taotleja: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 17, 80010. Finn-Rotor Estonia OÜ
3. Kavandatava tegevuse asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 17, 80010; katastrinumber 62401:001:1618
4. Kehtivusaeg: tähtajatu
5. Loataotlus

Tambira OÜ
1. Kavandatav tegevus: taotletakse Soomra VI liivakarjääri avamiseks kaevandamisluba
2. Loa taotleja: Tambira OÜ (registrikood: 11686259, aadress: Lindamäe, Kärbu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond)
3. Kavandatava tegevuse asukoht: Soomra VI liivakarjäär (katastritunnus 62401:001:0310), Soomra küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
4. Kehtivusaeg: taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat
5. Loataotlus 

Keskkonna- ja heakorra peaspetsialist
Kadri Kõresaar
Suur-Sepa 16, Pärnu
5853 9958
kadri.koresaar[at]parnu.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialistid
Audru osavald
Evelin Andrejeva
Pärna allee 7, Audru
5450 2523
evelin.andrejeva[at]parnu.ee

Tõstamaa osavald
Anu Peterson
Sadama tee 2, Tõstamaa
5558 9798
anu.peterson[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid