Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

NonHazCity - Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere linnapiirkondades

Projekt Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere linnapiirkondades (NonHazCity) on jõudnud lõpusirgele, see kestis 2016. aasta märtsist 2019. aasta veebruarini. Projekti tegevusi toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekt NonHazCity eesmärgiks oli vähendada ohtlike ainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. Selle eesmärgi täitmine on võrdlemisi keeruline kuna veekeskkonnale ja inimese tervisele ohtlikke aineid satub kanalisatsioonisüsteemi ja sealtkaudu pinnavette praktiliselt igast majapidamisest ja ettevõttest.

Samuti on omavalitsusel oluline roll ohtlike ainete heidete ohjamisel oma allasutuste töö koordineerimisel ja erinevate riigihangete läbiviimisel.

Projekti NonHazCity partneriteks oli Läänemere äärsete linnade omavalitsused, teadusasutused, reoveepuhastusettevõtted, keskkonnakaitsega tegelevad MTÜ-d. Kokku 18 partnerit seitsmest riigist.

• Projekti infomaterjalid www.thinkbefore.eu
• 2019–2021 NonHazCity2 - Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
• 2016–2019 NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region


NONHAZ logodkodukale


Juhendid, nipid

Köögis pole mingit nõiakunsti: Muutke oma toit ja selel valmistamine ohutuks
Juhend: Vabanege ohtlikest ainetest oma kodus
Taskukaardid, mis aitavad etikette lugeda


Projekti raames Pärnu linnas toimunud ettevõtmised

• Elamu- ja ettevõtluspiirkondade reovee, sadevee, reoveepuhasti väljalasu ja reoveepuhasti muda analüüsimine ohtlike ainete ja nende koguste tuvastamiseks. Kahjuks sai kinnitust, et ka Pärnus jõuab reovee ja sadevee/pinnavee kaudu loodusesse mitmeid erinevaid ohtlikke aineid (nt ftalaadid, bisfenool A, tsink, vask, kaadmium) täiesti arvestatavas koguses.
• Koostati andmebaas Pärnus tegutsevatest puhastus-, autohooldus- ja ehitusettevõtetest, ilusalongidest, SPAdest ja hotellidest, et oleks teada, kui palju nimetatud tegevusalaga tegelejaid on ning oleks võimalik nendega hõlpsalt ühendust võtta ja vajalikku infot jagada.
• Projekti raames koostati juhend omavalitsustele keskkonnasõbralike hangete läbiviimise kohta.
• Volikogu liikmetele peeti loeng tutvustamaks ohtlike ainete probleemi olemasolu Pärnu piirkonnas, probleemi lahendamise vajalikkust ja võimalusi sh keskkonnasõbralike hangete teemat.
• Kõigis Pärnu linna lasteaedades viidi läbi kemikaalide inventuur tuvastamaks milliseid kemikaale kasutatakse ja millised neist tuleks välja vahetada ohutumate vastu. Samuti vaadati üle lasteaedades kasutatavad köögitarbed, lauanõud, ehitusmaterjalid, mööbel ja mänguasjad ning anti nõu, milliseid materjale oleks tervislikum vältida.
• Koostati juhendmaterjal „Kemikaalivaba lasteaed“
• Külastati vabatahtlikke Pärnu linna elanike kodusid ja väikeettevõtteid, kus viidi läbi kemikaalide inventuur ja anti soovitusi keskkonnasõbralikumate ja tervislikumate valikute tegemiseks.
• Toimusid mitmed antud teemale pühendatud avalikud üritused nt Pärnu Päev ja Teadlaste öö Pernovas. Rõõmsate laste festivalil tutvustati ohtlike ainete temaatikat Pernova tegevusalal. Juulis Pärnu rannapargis tegutsenud keskkonnatelgis sai samuti antud teemaga tutvuda. Pärnu taimetoidupäeval õpetati tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid olmekaupade valikul. Eelpool nimetatud üritustel ja paaril korral eraldiseisva ettevõtmisena toimusid looduskosmeetika ja keskkonnasõbralike puhastusvahendite valmistamise töötoad.
• Ilmus kodumajapidamises kasutatavate ohtlike ainete teemat tutvustav Pärnu Postimehe vaheleht „Mõtle mida tarbid“.
• 2018. aasta jõulude eel toimus sotsiaalmeedia kampaania Facebookis juhtimaks tähelepanu mõistlikule tarbimisele.


NONHAZ k2sikodukale


Infoleht keskkonnasõbrale
 Juuni 2021
 Jaanuar 2019
 Mai 2018
NonHaz infoleht2021

Veebilehel kasutatakse küpsiseid