Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
ESF HM HNA logod

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Projekti maksumus: 95 160 eurot
Programmi kestvus: 12.12.2018-11.12.2020

Pärnu osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

Programmi raames läbisid koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine“. 

Arenguprogrammi algul moodustatud Pärnu-Paikuse koostöögrupist kujunes haldusreformi tõttu Pärnu koostöögrupp.  Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: Rohkem Pärnu noori on kaasatud noorsootöösse. Kavas on nelja innovaatilise noorsootöö mudeli väljatöötamise ja rakendamise kaudu luua Pärnusse 12 uut noorsootöö võimalust.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus (al 01.08.2020 Haridus- ja Noorteamet). Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Vaata lisaks: 
» Aasta noorsootöö tegu on Pärnu noorte innovatsioonikeskuse HUUB loomine
» Pärnu kesklinnas avatakse noortekeskus HUUB
» Pärnu muuseumis saab näha noorte kunstiprojektist vormunud näitust
» Pärnu südalinnas alustab suvel tööd innovaatiline noortekeskus HUUB
» Noorsootöö teenuste kättesaadavuse suurendamise ja tõrjutusriskis noorte kaasamine, KOVide koostöögrupid
» Pärnu osaleb uute noorsootöö mudelite väljatöötamisel
» Pärnu muusikakooli solfedžotundides on digiseadmed igapäevased kaaslased


NONHAZ k2sikodukale


Infoleht keskkonnasõbrale
 Juuni 2021
 Jaanuar 2019
 Mai 2018
NonHaz infoleht2021

Veebilehel kasutatakse küpsiseid