Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

IR BSR logo EU supplement horizontal 500pix

NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region (Uuenduslikud lahendused linnadestekkivate ja Läänemerre juhitavate ohtlike ainete heidete vähendamiseks)

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 715 081,05 EUR
Toetussumma Pärnule: 80 574,90 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)

Pärnu linna kaasfinantseering: 14 219,10 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 94 794 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Stockholmi linn
Projektijuht: Tonie Wickman
Projektijuht Pärnus: 

Projekti elluviimise aeg: 1.03.2016–28.02.2019
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on demonstreerida võimalusi, kuidas omavalitsused saavad vähendada Läänemerre sattuvate prioriteetsete ohtlike ainete ja teiste saasteainete hulka linnapiirkondades.

Projektist
Ohtlikke aineid leidub praktiliselt igas sünteetilises aines, nt kosmeetikatoodetes, kodukeemias, riietes, kodutekstiilides, ehitusmaterjalides, ravimites jne. Seetõttu satub igast kodumajapidamisest, teenindusasutuses ja tootmisettevõttest vette ohtlikke aineid. Reoveepuhastusprotsess ei suuda enamikke ohtlikke aineid (nt raskemetalle ja nende ühendeid, antibiootikumide jääke jpm) veest eraldada, mistõttu satuvad need loodusesse, kus need kogunevad veeorganismides ning jõuavad lõpuks ringiga inimeste toidulauale. Kuna reoveepuhastusprotsessis ohtlike ainete eemaldamine on ülimalt keeruline ja väga kallis, on vajalik tõsta elanike ja ettevõtete teadlikkust ning parandada käitumisharjumusi.

Projekti raames arendatakse uuenduslikke juhtimisstrateegiaid, et vähendada ohtlike ainete heitkoguseid Läänemerre ning väärtustada omavalitsustes rohelist mõttelaadi ja rohelist majandust. Tehakse kindlaks ohtlike ainete allikad ning rakendatakse otseseid meetmeid heidete vähendamiseks. Projekti tähtsateks aspektideks on kohalike sidusrühmade kaasamine ja elanike teadlikkuse tõstmine. Partner-omavalitsustest saavad eeskujulikud näited ohtlike ainete heidete ohjamisel ja rohelise elukeskkonna tagamisel Läänemere piirkonnas. Teavitatakse kohalikke elanikke ja ettevõtjaid keskkonda sattuda võivatest ohtlikest ainetest ning ohtlike ainete kasutamise piiramisest kodumajapidamistes ja ettevõtetes.

Koostöös AS-ga Pärnu Vesi selgitatakse välja Pärnu piirkonnas olulisemad ohtlikud ained, mille heitkoguseid on esmatähtis vähendada ning töötatakse välja konkreetne tegevusplaan Pärnu piirkonna jaoks vähendamaks Pärnu lahte juhitavate ohtlike ainete heitkoguseid.

Projekti tulemused:
- Teadlikkuse kasv ohtlike ainete allikatest omavalituse töötajate, juhtide ja elanike seas;
- Konkreetsed plaanid ennetamaks ohtlike ainete jõudmist veekeskkonda;
- Kohaliku omavalitsuse teadlik tegevus keskkonnareostuste ennetamisel, roheline mõtteviis;
- Koostöö erinevate tasandite vahel keskkonnareostuste ennetamisel.

» Kemikaalide tegevuskava 2019-2020
» Infoleht: Ohtlikest ainetest vaba lasteaed
» Ajakiri keskkonnasõbrale
» Vaata ka: Mõtle, mida tarbid!

Projektis osaleb 18 partnerit Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt ja Eestist, sh Pärnu linn ja AS Pärnu Vesi.


NONHAZ k2sikodukale


Infoleht keskkonnasõbrale
 Juuni 2021
 Jaanuar 2019
 Mai 2018
NonHaz infoleht2021

Veebilehel kasutatakse küpsiseid