Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord
• Toetusetaotlus .doc ; e-vorm
Kuluaruanne

• Toetus on mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks.
• Toetust võivad taotleda kõik Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteri-, elamu- või hooneühistud. 
• Toetusetaotluse võivad esitada ka õueala jagavad naabermajad koos.

Toetust saab taotleda:
1) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks
2) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks
3) hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks
4) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks

Toetust antakse taotlejale kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui:
1) 2000 eurot ühe taotleja kohta või
2) 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või
3) 4000 eurot ühistaotluse korral

Taotlemine
• Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vormikohane avaldus.
• Taotlusi saab esitada 15. jaanuarist kuni 15. maini

Taotlusele tuleb lisada: 
1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta;
2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
3) vajadusel taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek;
4) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ning kavandatava töö kirjeldus;
5) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
6) kavandatava töö eelarve;
7) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.


Tähtajad
• kavandatav töö tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks
• teostatud tööde kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt 3. detsembriks
• toetus makstakse toetuse saajale välja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Linnaaednik
Anu Nurmesalu
Suur-Sepa 16, kab 218
523 7315 
anu.nurmesalu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid