Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kampaania “Värvid linna!” eesmärgiks on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine.

Linn toetab kinnisvaraomanikke ehitiste värvikuue värskendamisel, kompenseerides neile osaliselt hoonete, sh abihoonete, või ka näiteks piirdeaedade ja katuste värvimisega seotud kulud. Toetatakse ka hoonete fassaadidele seinamaalingute ehk muraalmaalide tegemist.

2023

• Kampaania “Värvid linna!” tingimused
• Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest
• Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud

• Osalemiseks tuli hiljemalt 31. oktoobril 2023esitada Pärnu linnavalitsusele kirjalik avaldus
• Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd tuli lõpetatada hiljemalt 31. oktoobril 2023
• Linnavalitsus hindas kampaanias osalenud ehitisi 6.–10. novembrini 2023

Kulude hüvitamine
• Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest
• Ehitise omanik peab linnavalitsusele esitama kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid ning fotod ehitisest pärast värvimistöid
• Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused
• Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu

Kuluhüvitiste suurus
• 10–150 liitrise värvikoguse (omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 50% värvi maksumusest
• 151 liitrise ja enama värvikoguse (omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot

Värvid linna!

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute ja linnakujunduse peaspetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
524 6280 
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid