Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kampaania “Värvid linna!” eesmärgiks on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine.

Linn toetab kinnisvaraomanikke ehitiste värvikuue värskendamisel, kompenseerides neile osaliselt hoonete, sh abihoonete, või ka näiteks piirdeaedade ja katuste värvimisega seotud kulud. 

NB! Alates 2022. aastast toetatakse ka hoonete fassaadidele seinamaalingute ehk muraalmaalide tegemist.

2022

• Kampaania “Värvid linna!” tingimused
• Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest.
• Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
• Osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja.

Avaldusi ja lisadokumente saab esitada 31. oktoobrini 2022
• Avalduse veebivorm
• Avalduse blankett väljaprindiks või arvutis täitmiseks. Täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee
• Avaldusi saab täita/esitada ka linnavalitsuse infolauas ning osavallakeskustes E–N 8–17, R 8–16

• Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd tuleb lõpetatada hiljemalt 23. oktoobriks 2022
• Linnavalitsus hindab kampaanias osalenud ehitisi 7.–11. novembrini 2022

Kulude hüvitamine
• Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest
• Ehitise omanik peab linnavalitsusele esitama kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid ning fotod ehitisest pärast värvimistöid
• Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused
• Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu

Kuluhüvitised füüsilistele ja juriidilistele:
• 10-150 liitri omaosaluse (värvikoguse) puhul on hüvitatav summa 50% värvi maksumusest;
• 151 ja rohkema liitri omaosaluse (värvikoguse) puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot.

Värvid linna!

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Linnakujunduse spetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
524 6280 
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid