Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kampaania “Värvid linna!” eesmärgiks on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine.

Linn toetab kinnisvaraomanikke ehitiste värvikuue värskendamisel, kompenseerides neile osaliselt hoonete, sh abihoonete, või ka näiteks piirdeaedade ja katuste värvimisega seotud kulud. Toetatakse ka hoonete fassaadidele seinamaalingute ehk muraalmaalide tegemist.

2023

• Kampaania “Värvid linna!” tingimused
• Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest.
• Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
• Osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja.

• Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd tuleb lõpetatada hiljemalt 31. oktoobril 2023
• Linnavalitsus hindab kampaanias osalenud ehitisi 6.–10. novembril 2023

Avaldusi ja lisadokumente saab esitada 31. oktoobrini 2023
• Avalduse veebivorm
• Avalduse blankett väljaprindiks või arvutis täitmiseks. Täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee
• Avaldusi saab täita/esitada ka linnavalitsuse infolauas ning osavallakeskustes E–N 8–17, R 8–16

• Kui avaldus esitatakse enne tööde alustamist, siis tuleb seisukorra fikseerimiseks lisada avaldusele fotod värvitavast ehitisest enne värvimistöid. Pärast tööde lõppu esitatakse kuludokumendid ning fotod tehtud töödest
• Kui avaldus esitatakse pärast värvimistöid, siis tuleb esitada kõik dokumendid koos - avaldus, fotod enne ja pärast värvimistöid ning kuludokumendid

Kulude hüvitamine
• Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest
• Ehitise omanik peab linnavalitsusele esitama kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid ning fotod ehitisest pärast värvimistöid
• Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused
• Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu

Kuluhüvitiste suurus
• 10–150 liitrise värvikoguse (omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 50% värvi maksumusest
• 151 liitrise ja enama värvikoguse (omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot

Värvid linna!

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Linnakujunduse spetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
524 6280 
janno.poopuu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid