Kaasava eelarve projekti raames oli linnaelanike otsustada 40 000 euro investeerimine.

Selleks, et kasutada 40 000 eurot linnaeelarves nii, et see vastaks kõige enam pärnakate soovidele, ootasime ideid, mille elluviimine rikastab meie linnakeskkonda ja/või parandab linlaste tervise- või puhkekäitumise võimalusi. Tegemist pidi olema investeeringuideega, mis: 
- peab pakkuma avalikku hüve
- peab olema avalikus kasutuses
- ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele

Ideid sai esitada 19. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. Kokku laekus 10 ideed, nende hulgast valiti välja kuus, mis pandi pärnakate vahel hääletusele. 

Kaasava eelarve rahvahääletusel saavutas esimese koha Pärnu Raba Ekstreemspordikeskuse idee. Ekstreemspordikeskuse loomise eesmärk on luua noortele head tingimused sportimiseks, sotsialiseerumiseks ja arenemiseks. Siserulapargi rajamine võimaldab tervislikku ja aktiivset vaba aja veetmist ning aitab kaasa kohalike sõitjate oskuste arengule aastaringselt.

Hääletusel osales kokku 1491 pärnakat. Võiduideed toetas oma poolthäälega 671 linnaelanikku. Teisele kohale jäi 374 häälega idee rajada ülekäiguradadele  ohutusabi süsteemid ja kolmandale kohale 205 häälega Pärnu koostöötamis-keskuse idee Forwardspace. Järgnesid 160 poolthäälega Pilli pargi korrastamise plaan, 64 häälega ettepanek rajada Rääma linnaossa Lille park ja 17 häälega Vana-Pärnu korvpalli- ja spordiväljaku rekonstrueerimise mõte.

Rahvahääletus kestis 15. detsembrist 2016 kuni 15. jaanuarini 2017.
Ideid võisid esitada kõik, ka mittepärnakad, aga hääletamise ja lõppotsuse langetamise õigus oli vaid Pärnu linna elanikel alates 16. eluaastast.

Eelmise aasta Pärnu kaasava eelarve konkursi võitis rattarada pump track, üle-eelmisel aastal Pärnu jõe tervisepargi ettepanek.

Vaata lisaks: Esitatud ja hääletusele suunatud ettepanekud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid