Teie ja teie pere hakkamasaamine hädaolukorras sõltub eelkõige teist endist. Ennast ja oma pere saate kaitsta kõige paremini, kui valmistute võimalikeks ohtudeks ette. Ärge jääge lootma üksnes riigile või omavalitsusele. Olge teadlik, mis võib teid ohustada, kuidas see mõjub teie igapäevaelule, õpetage pereliikmeid, tehke koostööd naabrite ja kogukonnaga.

Hädaolukorraks valmistumine

Arutage koos pereliikmetega võimalikke ohte ja püüdke leida vastuseid järgmistele küsimustele:
» Kas kõik pereliikmed teavad, millal, kellelt ja kuidas abi kutsuda?
» Kas kõik pereliikmed teavad, kuidas vajadusel elektrit välja lülitada, vett või gaasi kinni keerata?
» Kes teie lähedastest või tuttavatest hädaolukordades abi võib vajada? Kes ja kuidas nendega ühendust peab? Kes hoolitseb koduloomade eest?
» Millised on teie kodused toidu-, joogi- ja ravimivarud? Kas neist piisab, kui kauaks neist abi on?
» Millal tuleks kindlasti kodust lahkuda ja millal jääda siseruumidesse?
» Kas kõik pereliikmed teavad, mida tuleks kiiresti kodust lahkudes kindlasti kaasa võtta ja kus vajalikud asjad asuvad?
» Kuhu te saaksite ohu korral ajutiselt minna? Naabrite, sõprade või sugulaste juurde, maale suvilasse?

Käitumisjuhiseid ja nõuandeid
» Võimalikud hädaolukorrad
» 
Kodused varud
» Käitumisjuhised ja nõuanded kriisiolukordadeks (kriis.ee) 
» Käitumisjuhised ilmastikust tingitud hädaolukordadeks (Päästeamet)
» Käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!“ (rakenduse saab tasuta alla laadida, kasutatav ka ilma internetiühenduseta)

» Kogukonna ohutus, piirkonna ohud
» Hakake vabatahtlikuks, Kui soovite vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga: Vabatahtlik päästja, AbipolitseinikKaitseliitNaiskodukaitse


Abi saamine kriisiolukorras

Vaata ka: hädaolukorra lahendajad

 112

Hädaabinumber politsei, päästjate või kiirabi kutsumiseks. Kõik mobiiltelefonid võimaldavad SIM-kaardi puudumisel helistada hädaabinumbrile, isegi kui puudub levi

www.112.ee

16 662

Mürgistusinfo telefonilt saab ööpäevaringselt nõu ja abi mistahes mürgistuste korral

www.16662.ee

1220

Perearsti nõuandeliin annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist

www.1220.ee

1343

Elektrilevi rikketelefonilt saab informatsiooni elektrikatkestuste korral

www.elektrilevi.ee

445 5660

AS Pärnu Vesi ööpäevaringne avariiinfo telefon, kust saab infot veekatkestuste kohta

www.parnuvesi.ee 

447 7222
5666 1616 (töövälisel ajal )

AS Fortum Pärnu avariitelefon, kust saab infot soojakatkestuste kohta

www.fortum.ee

444 8200
15505 

Pärnu linnavalitsuse infotelefon, kust saab infot teede sulgemise kohta (lühinr töövälisel ajal automaatvastaja)

www.parnu.ee

1313

Keskkonnainspektsiooni infotelefonil saab anda teada avastatud keskkonnareostusest või reostusohust, massiliselt surnud loomade või lindude avastamisest või mistahes keskkonnalasest õigusrikkumisest

www.kki.ee

1510

Maanteeinfokeskus ootab teateid takistustest sõiduteel. Teeolude kohta saab infot Maanteeameti leheküljelt

www.mnt.ee www.tarktee.ee

1524

Päästeala infotelefoni kaudu saab küsida nõuandeid kodu turvalisuse kohta ning teavitada ametnikke ohtlikest ehitistest

www.112.ee 

(+372) 5301 9999

Välisministeeriumi ööpäevaringne infotelefon annab nõu ja abi välisriigis hädas olles

reisitargalt.vm.ee

116 111

Ööpäevaringne lasteabitelefon, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel

www.lasteabi.ee

1492

Naiste tugiliin on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

 

 

Kriisiabi ja -info

112
Hädaabinumber politsei, päästjate või kiirabi kutsumiseks
» www.112.ee
» Päästekomandode kaart 
» Üle-eestilised abi- ja infotelefonid 

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8200
Infotelefon 15505 (lisainfo)

linnavalitsus[at]parnu.ee
E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid