Jäta menüü vahele

Tagasi esilehele


Võimalikud hädaolukorrad


Teede sõidetavus
Hädaolukorras lähtutakse kohalike teede sõidetavuse tagamisel põhimõttest: kõige suurema mõjuga tegevused esimesena. See tähendab, et esmalt taastatakse sõidetavus peatänavatel, teel oluliste objektideni (sealhulgas haiglani) ja abivajajateni. Esmatähtis on ka operatiivteenistuste töö tagamine. Kõigi ülejäänud tänavate sõidetavas taastatakse esimesel võimalusel.

Toasoe
Soojusettevõtja võib ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestustest põhjustatud hädaolukorras või muus sarnases olukorras langetada teenuse taset, vähendades mõistlikus ulatuses toodangu mahtu või langetades süsteemi juhitava vee temperatuuri talutava piirini. Esmalt taastatakse teenus olulistel objektidel ja tiheasustusaladel. Linnavalitsus aitab vajadusel korraldada inimeste evakueerimist ja annab sellest hädaolukorras teada.

• Soojavarustuse katkestuse korral lülitage välja hoone sundventilatsioon, sulgege uksed, aknad ja ventilatsiooniavad ning tihendage kohad, kust soojus võib hoonest väljuda.
• Riietuge kodus soojalt, püsige teiste pereliikmetega ühes toas, sest iga inimene annab sooja juurde.
• Kui hapnik hakkab otsa saama, tuulutage ruumi lühidalt, kuid korralikult. Tuulutage sagedamini, kui kasutate soojuse või valguse saamiseks küünalt või kaminat.
• Kasutage sooja hoidmiseks vaid ühte ruumi, mis on teistest isoleeritud. Soovituslik on kasutada ruumi, mille aknad on lõuna poole. Katke põrand vaibaga, soojustage aken ja tõmmake ööseks kardinad ette.
• Kui teistes ruumides langeb temperatuur nii madalale, et vee- ja küttetorustik võib külmuda, soojendage torusid täiendavalt riietega. Veetorude külmumisoht väheneb, kui lasete vett järelevalve all aeg-ajalt kraanist voolata.
• Kui soojendate tuba kamina või ahjuga, tehke seda vaid siis, kui olete ärkvel ja kustutage kütteallikad enne uinumist.
• Ärge kasutage siseruumis lahtist tuld, kui selleks ei ole tuleohutuid tingimusi.

Vesi ja kanalisatsioon
Vee-ettevõtja võib hädaolukorras või muus sarnases olukorras ajutiselt, kuid mitte kauemaks kui 16 tunniks piirata vee tarbimist ja kanalisatsiooni kasutamist.  Vähemalt 24 tundi kestva katkestuse korral tagab vee-ettevõtja ajutise veevõtu võimaluse esmasteks vajadusteks.

• Hinnake, millised probleemid kodus tekivad, kui vett ei ole.
• Tehke selgeks lähimad puhta vee saamise võimalused (kaev, allikas vmt) ja siseveekogud muu tarbevee võtmiseks.
• Uurige, kust ja kui palju võib katkestuse korral kodust vett saada (veeboiler, tualetipoti loputuskast). 
• Varuge koju niiskeid puhastuslappe, käte desinfitseerimisvahendit ja veepuhastustablette või veefiltreid.
• Ärge unustage laste, eakate, erivajadustega inimeste ja koduloomade joogi- ja hügieenivajadusi.

• Veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse katkestuse korral mõelge läbi, kuidas tavapärast veetarbimist vähendada.
• Laske veetorudesse jäänud vesi anumatesse, keetke looduslikust veekogust võetud või kauem seisnud vett enne joomist, toidu valmistamist ja pesemist 3-5 minutit.
• Isikliku hügieeni eest hoolitsemiseks saab kasutada pesulappe või niiskeid salvrätikuid, hambaid võib harjaga puhastada ka siis, kui suud ei saa veega loputada.
• Kanalisatsiooni toimimise tõrgete korral võidakse ummistuste vältimiseks keelata kanalisatsiooni kasutamine.
• Kasutage jäätmete jaoks solgiämbrit ja tualetis mitmekihilisi prügikotte, kuhu on soovitav lisada ajalehti, saepuru, turvast või muud imavat materjali.

Elekter
• Tehke selgeks, millised on elektrikatkestuse mõjud teie kodus ja mõelge läbi, kuidas neid leevendada. Näiteks ei pruugi te kortermaja trepikotta ilma võtmeta pääseda, parkla tõkkepuu on suletud jpm.
• Uurige, kas olulistel seadmetel on elektrikatkestuse korral reservtoiteallikas. Varuge koju elektrist sõltumatuid valgusallikaid, näiteks aku või patareiga valgusti, taskulamp, tormilatern, gaasilamp, petrooleumlamp, küünlad ja tikud. Hoidke neid kohas, kust pereliikmed need ka pimedas üles leiaksid. 
• Elektrikatkestuse korral lülitage välja elektriseadmed, kasutage alternatiivseid võimalusi kodu kütmiseks, vee kättesaamiseks, toidu valmistamiseks ja info saamiseks, järgides ohutusnõudeid.
• Külmkappi ei maksa põhjuseta avada, alternatiivseid elektriallikaid tuleks kasutada säästlikult, et nende tööiga oleks pikem.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid