Jäta menüü vahele

Tagasi esilehele


Kogukonna ohutus, piirkonna ohud


Tuleohutus
Üldine tuleohutusinfo (Päästeamet)
• Tuleõnnetuste statistika 

Veeohutus
• Pärnu üleujutusalade kaart
 Üleujutusalade kaart (Maa-ameti geoportaal)
• Üldine veeohutusinfo (Päästeamet) 

• Veeõnnetuste statistika
• Veetase reaalajas (Riigi ilmateenistus)
 Mereveetaseme kaart (Meresüsteemide Instituut)

Vaata lisaks:
• Avalikud supluskohad 
• Pärnu rand


Muud ohud
• Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted (Päästeamet)  
 Ohtlikud ettevõtted ja vesivarustus (Maa-ameti geoportaal)
Ilmastikust tingitud hädaolukorrad (Päästeamet)
  

Veebilehel kasutatakse küpsiseid