Jäta menüü vahele

Mis ja millal?

31. oktoobril 2017
Pärnu linna valimiskomisjon registreeris uue Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmed ja avalikustas valimistulemused

1. novembril 2017
» jõustus Audru valla, Paikuse valla ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna ühinemine
» moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn avalik-õiguslik juriidilise isikuna
» Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald lõpetasid omavalitsusüksusena
» algasid Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmete volitused ja lõppesid senise linnavolikogu ning vallavolikogude liikmete volitused

6. novembril 2017
Toimus volikogu esimene istung
» valiti Pärnu linnavolikogu esimees ja aseesimehed
» praegused valitsused, Pärnu Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus ja Tõstamaa Vallavalitsus esitasid lahkumispalve (jätkasid tegevust kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni)

13. novembril 2017
» volikogu valis Pärnu linnapea 
» volikogu kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse
» linnavalitsuse volitused algasid ametisse kinnitamise päeval ja uus Pärnu linnavalitsus kui täitevorgan alustas tegevust
» senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse
» linnavalitsus ja vallavalitsused kui ametiasutused jätkavad tegevust 2017. aasta lõpuni

1. jaanuaril 2018
Audru vallavalitsus, Paikuse vallavalitsus ja Tõstamaa vallavalitsus kui ametiasutused liidetakse Pärnu linnavalitsusega ning need lõpetavad tegevuse. Jätkab ametiasutus Pärnu linnavalitsus.

Üleminekuperiood
Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust, korraldatakse ümber ametiasutuste tegevus, töötatakse välja ühtsed õigusaktid jne. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.Veebilehel kasutatakse küpsiseid