keskv2ljaku ideekorje2Ideekorje fookuses on Keskväljak, Vaasa park, Pikk tänav ja seda ümbritsev ala, mille ümberkujundamiseks ootame linlaste arvamusi ja ettepanekuid. 

Pika tänava ja Keskväljaku ala ümber kujundamine võimaldab tekitada kesklinna alale sidusa ning jalakäijasõbraliku avaliku ruumi ühendades vanalinna ala jõe äärse alaga ning lisada piirkonda kesklinnale kohast funktsiooni. Ideekorje on oluline sisend Keskväljaku ja Pika tänava arenguvisiooni loomisel ja arhitektuurivõistluse ettevalmistamisel.

Ideede esitamisel võib mõelda järgnevatel teemadel:

» Avalik ruum - kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne ning lihtsasti juurdepääsetav ning kõigi poolt kasutatav;
» Hoonestus, teenused, avalikud üritused, vaba aeg - milliseid teenuseid ja kuhu oleks juurde vaja luua, kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja meeleolukaks ja tervislikuks veetmiseks;
» Liiklus, parkimine, ühistransport - kuhu ja milliste liikumisteede ja parkimisalade järele on vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad, kas jalakäijate ala osakaalu tuleks suurendada ja liikumisturvalisust parandada;
» Pargid, rohealad - milliste piirkondade haljastust on vaja muuta või kuhu rohelust juurde tuua.

Ideid saab esitada 29. juulist 6. septembrini 2020

» kaardirakenduse kaudu 
» saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee 
» saata postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
» linnavalitsuse infolauas tööpäeviti kl 8–16 (Suur-Sepa 16)

ideekorje esitasiin

 Kui teie ideele sarnase sisuga ettepanek on juba esitatud, võite julgesti lisada omapoolse! Meie jaoks on oluline teada saada, mida linnaelanikud kõige rohkem soovivad. 

Ootame aktiivselt osalema!


Ala asendiplaan
ideekorje ala asendiplaan


Võistluse eesmärk on leida Audru aleviku keskosale parim arhitektuurne ideelahendus. Ümberehituse eesmärgiks on ruumi muutmine praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal. Arhitektuurivõistlus korraldatakse arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames, mida kureerib Eesti Arhitektide Liit. 

Võistlusala moodustavad osaliselt või täielikult järgmised kinnistud Pärnu linnas Audru osavallas:
• Ringi tn 1a (katastritunnus 62401:001:0348)
• Pärna allee 7 (katastritunnus 15904:003:0439)
• Mõisa park P1 (katastritunnus 62401:001:0674)
• Pärna allee 14 (katastritunnus 15904:003:0438)
• Sauna tänav (katastritunnus 62401:001:0553)
• Sauna tn 1 (katastritunnus 15904:003:0435)
• 19114 Audru-Valgeranna tee (katastritunnus 15904:003:0408)
• Ringi tänav L1 (katastritunnus 62401:001:0565)

Võistlusalal asuvad järgmised ehitismälestised: Audru mõisa valitsejamaja (Audru muuseum, mälestis nr 16603), Audru mõisa viinavabrik (Audru kultuurikeskus, mälestis nr 16606) ja Audru mõisa park (mälestis nr 16604). Võistlusalasse jääv mõisapark on loodus-ja muinsuskaitsealune park.

Konkursil osalemine ja tingimused

» Ideekonkurss viiakse läbi riigihangete registris (RHR) (viitenumber 222519)
» Konkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks peab osaleja RHR-s hanke juurde registreeruma 
» Ideekonkursi materjalid (RHR)

Küsimuste esitamine
» Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev on 16. juuni 2020
» Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev on 24. juuni 2020

Pakkumusi saab esitada 1. juuli kella 16.00ni

» Pakkumuse kvalifitseerimis- ja vastavusdokumendid tuleb selleks tähtajaks esitada RHR-s
» Ideekavandi võistlustööd sisaldavad materjalid (pakend) tuleb samaks tähtajaks tuua Pärnu linnavalitsusse või saata omal vastutusel postiga või kulleriga (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)
» Pakend peab olema vormistatud vastavalt võistluseeskirjas kirjeldatud nõuetele

» Pakkumused avatakse e-RHR-is 01.07.2020 kell 16.00
» Komisjon avab pakendid 2020. aasta 27. nädalal
» Ideekavandeid hinnatakse ja tulemused avalikustatakse hiljemalt 2020. aasta 33. nädalal
» Projekteerimistööde orienteeruv periood on 2021. aasta I-IV kvartal

Kontaktid
» Hankija: Pärnu Linnavalitsus
» Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald,  511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
» Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
» Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
» Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada parim arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus Pärnu Raba – Lai tänava sillale ja sillakoridoriga seotud liikluslahendusele ning külgneva ala maastikuarhitektuursele ja linnaruumilisele lahendusele.

Võistlusala asub Pärnu kesklinna ja Rääma linnaosa piiril Pärnu jõe paremkaldal asuva Raba tänava ning vasakkaldal asuva Laia tänava vahelisel alal. Võistlusala pindala kokku on 53,8 ha. Võistlusalasse jäävad järgmised kinnistud: Lai tn 24 (62510:131:4350), Lai tn 26 (62510:131:9611), Paremkalda kallasrada L4 (62507:018:0002), Raba tänav T2 (62507:018:0001), Rääma tn 23 (62507:018:3540).

Arhitektuurivõistluse alused:
» Raba-Lai tänava silla detailplaneering (I etapi alas) (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 26.092019 otsusega nr 70)
» Pärnu linnavalitsuse ja EAL-i vaheline leping arhitektuurivõistluse läbiviimiseks (06.06.2019 nr 8-4/717-70)
» EALi arhitektuurivõistluste juhend 2013

Konkursitingimused
» Ideekonkurss viidi läbi riigihangete registris (RHR) (viitenumber 217156)
» Ideekonkursi materjalid (riigihanke alusdokumendid, võistlusülesanne- ja juhend)
» Pakkumusi sai esitada 10. märtsini 2020
» Projekteerimistööde orienteeruv periood on 2020. aasta III kvartal kuni 2021. aasta II kvartal 

» Hankija: Pärnu Linnavalitsus
» Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald,  511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
» Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
» Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
» Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee


Tulemused

Arhitektuurivõitlusele laekus üheksa ideekavandit, kaks pakkumust jättis linnavalitsus kvalifitseerimata, sest need ei vastanud riigihanke tingimustele. Preemiavääriliseks tunnistas žürii viis tööd märgusõnadega "Kawa", "Luik", "Sillaallee", "Silmus" ja "Viiv".

Auhinnatud tööde ümbrikud avati 1. aprillil 2020 ning otseülekande vahendusel sai näha, kes võitis Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse ja millise silla arhitektid Pärnule välja pakkusid.
» Otseülekande järelvaatamine
» Pressiteade 01.04.20: Pärnu uue autosilla arhitektuurivõistluse võitis võistlustöö „Luik“
» Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine (Pärnu linnavalitsuse 01.01.2020 korraldus nr 216)

Preemiad:
I preemia: Luik (Mari-Liis Vunder, Sandra Vahi, Johannes Heine ja Grete Soosalu arhitektuuribüroost Trilog Studio OÜ ja ehitusfirmast Fidele Ehituse OÜ)
II preemia: Kawa (Andres Lember ja Andreas Papp OÜ-st Male Maja)
III preemia: Viiv (Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan, Heidi Urb ja Ivo Roolaht OÜ-st Molumba)

Ergutuspreemiad: Sillaallee (Madis Eek, Ander Roosipuu ja Juhan Teppart arhitektuuribüroost Eek&Mutso OÜ) ja Silmus (Rasa Gravite, Zane Kalnina, Viesturs Dille, Valdis Linde, Janis Lielmanis, Karlis Lauders, Rita Laudere, Girts Škupelis ja Tõnu Laanemäe äriühingutest SIA Lauder Architects ja Symptom Arhitekt OÜ)
Äramärgitud tööd: Luts ja Peegeldus

I preemia: Luik
Luik2


II preemia: Kawa
KawaIII preemia: Viiv
viiv


Ergutuspreemia Sillaallee
Sillaallee2


Ergutuspreemia Silmus
Silmus2


» Võistluse eesmärk on saada parim lahendus krundi Lai tn 15a hoonestamiseks lähtudes kehtivast detailplaneeringust.
» Hoonestus peab arhitektuurselt ja linnaehituslikult sobima antud asukohta, st seostuma Lai tn 15 kavandatud hoone arhitektuuriga, olema ratsionaalselt teostatav, mugav ja funktsionaalne lõppkasutajale ning energiasäästlik.  » Esimese korruse tasandil peab hoone olema linnaruumiga sidus ja avatud eriti Aia tn poolses osas.

» Võistlusala asub Pärnu kesklinnas Laia tänava ääres Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis.
» Võistlusalal kehtib Ringi tn, Aia tn ja Politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering, mis on kehtestatud 15.05.2014 Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 39.  Planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses (DP nr 1.51)

» Võistlustingimused

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2019 kell 16.00
» Võistlustööd koos vajalike lisadokumentidega tuleb esitada ühevärvilises, ilma väliste eraldusmärkideta ja eritunnusteta kinnises pakendis, märkega “Pärnu, Lai tn 15a hoone eskiis”. (Täpsemad pakendamise nõuded tingimustes)
» Võistlustöö tuleb tuua OÜ Ren Tar Est kontorisse (Pikk 12, Pärnu)
» Võistlustööd võib samale aadressile saata ka posti teel või kulleriga. 

Küsimusi võistluse kohta saab esitada 17. oktoobrini  2019
telefonil 503 3813
e-postil vallo.palm[at]gmail.com

Võistluse võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 11. novembril 2019

Vaata lisaks: Pärnu Postimees 25.11.2019 Pildid: arhitektuurikonkursi võidutöö paneb punkti kesklinna kerkivale hoonekompleksile

Lai15 DP kaart

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on parima arhitektuurse ja kasutusfunktsioonile sobivaima lahenduse leidmine Pärnu kunstihoonele ning sellega piirnevale väliruumile.

Multifunktsionaalne kunstihoone, mis koosneb galeriidest ja saalidest, Pärnu Kunstikooli ruumidest ning loomemajanduse rendipindadest, on kavandatud Pärnu kesklinna, Pikk tn 14 (62501:001:0198) kinnistule. Sellega piirnevale Ringi tn 2 kinnistule (62510:127:0030) on kavandatud avalik linnaväljak.

» Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering

Tulemused
Konkursile laekus 11 kavandit, mille seast valis žürii välja viis tööd märksõnadega „Puri“, „Pablo & Jackson“, „Art Port“ (samanimelisi töid oli kolm, väljavalitud töö laekus kell 15.12), „Sisse“ ja „Nurgakivi“.

I preemia: „Sisse“ (Salto AB arhitektid Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean)
II preemia: „Nurgakivi“ (BOA OÜ arhitektid Anto Savi, Jürgen Lepper, Margus Soonets ja Maiu Hirtentreu)
III preemia: „Art Port“ (saabumise kellaaeg 15.12) (Molumba arhitektid Karli Luik, Johan Tali ja Harri Kaplan)
Ergutuspreemiad: „Puri“ (Metusala Arhitektid Egon Metusala ja Liis Uustali) ja „Pablo&Jackson“ (Part OÜ arhitektid Siim Tuksam ja Sille Pihlak)

Võiduöö „Sisse
sisse
sisse2
II preemia: „Nurgakivi
nurgakivi

III preemia: „Art Port
artport8
Ergutuspreemia „Puri“ 
PURI

Ergutuspreemia „Pablo&Jackson
pablo


Osalemise tingimused

» Hankemenetlus viidi läbi riigihangete registris (e-RHR)
» Hankedokumendid
» Võistlusülesande abimaterjalid 
» EALi arhitektuurivõistluste juhend 2013

» Ideekavandite esitamine 3. mai kella 16.00-ni
» Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev on 15. aprill 
» Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev on 26. aprill 
» Pakkumused avab komisjon e-RHR-is 3. mail kell 16.00
» Ideekavandite hindamine 10. mail
» Tulemuste avalikustamine 4. juunil

Arhitektuurivõistluse peakorraldaja on Pärnu Linnavalitsus
Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee

» Võistluse eesmärk on saada parim lahendus krundi Lai tn 15 hoonestamiseks lähtudes kehtivast detailplaneeringust.

» Võistlusala asub Pärnu kesklinnas Laia tänava ääres Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis.
» Võistlusalal kehtib Ringi tn, Aia tn ja Politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering, mis on kehtestatud 15.05.2014 Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 39.  Planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses (DP nr 1.51)

» Võistlustingimused

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 8. märts 2019 kell 16.00
» Võistlustööde tuleb esitada ühevärvilises, ilma väliste eraldusmärkideta ja eritunnusteta kinnises pakendis, märkega “Pärnu, Lai tn 15 hoone eskiis”.
» Võistlustöö tuleb tuua OÜ Ren Tar Est kontorisse (Pikk 12, Pärnu)
» Võistlustööd võib samale aadressile saata ka posti teel või kulleriga. 

Küsimusi võistluse kohta saab esitada 1. märtsini 2019
telefonil 503 3813
e-postil vallo.palm[at]gmail.com

Võidutöö avalikustab korraldaja hiljemalt 20. märtsil Pärnu Postimehes

Vaata lisaks: Pärnu Postimees 26.03.2019 Pildid: südalinna kinnistu arhitektuurikonkursi võidutöö võib hakata kerkima sügisel


Lai15 DP kaart

Visioonivõistluse eesmärgiks on parima arhitektuurse ja funktsionaalse lahenduse saamine Pärnu rannaala ja selle lähiümbruse linnaruumile.

Võistluse korraldamine on tingitud soovist laiendada Pärnu keskranna ala Pärnu jõeni, pikendada rannapiirkonna kasutushooaega ja suurendada rannapiirkonna kasutusvõimalusi. Võistlusala hõlmab üldkasutuses (avalikku) Pärnu keskranna ala alates Pärnu jõe vasakkaldast kuni Kanali tänava pikenduseni, osaliselt Rannaparki ja Rannaniidu looduskaitseala.

Tingimused ja materjalid:
Pärnu rannaala visioonivõistluse eeskiri ja ülesanne
- Võistlusala ja selle lähiümbruse asendiplaan M 1:2000 
- Fotod

Konkursile laekus kuus tööd, mille seast valis kümneliikmeline žürii välja viis.

Tulemused
I preemia: „Asfalt sulas linnas“ (OÜ Mudel. Paco-Ernest Ulman, Kaarel Künnap, Lidia Zarudnaya, Kaja Sepper)
II preemia: „Peliloo“. (Scape Design Associates. Remi Kübar, Karla Steele-Gomez, Adina Matroz, Derek Oakman, Ching-Wei Yang)
III preemia: „Laulev Liiv“. (OÜ Stuudio Tallinn. Villem Tomiste)
Ergutuspreemiad: „Uide“ ja „Lähemale

Pärnu rannaala visioonivõistluse ideekonkursi tulemuste heaks kiitmine (Pärnu Linnavalitsuse 26.09.2017 korraldus nr 530)

Asfalt sulas linnas
1preemia asfalt

Peliloo
2preemia peliloo

Laulev Liiv
3preemia laulev

Korraldajad:
Pärnu Linnavalitsus – korraldaja/hankja
Eesti Arhitektide Liit - kaaskorraldaja

Lisainformatsioon:
Henri Eessalu
linnaarhitekt
444 8348
henri.eessalu[at]parnu.ee

Janno Poopuu
linnakunstnik
444 8346
janno.poopuu[at]parnu.ee

- Pärnu reisisadama ala arhitektuurivõistluse tingimuste heakskiitmine 
Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
- Arhitektuurivõistluse tingimused
-
 Pärnu reisisadama- ala arhitektuurivõistluse tulemuste heakskiitmine

Arhitektuurivõistlus on Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise protsessi osa, leidmaks parim linnaruumiline lahendus Pärnu Kalda tn 2 krundi hoonestamiseks ja terviklahenduse leidmiseks Pärnu reisisadama alale. Võistluse aluseks on Pärnu Linnavalitsuse 16. veebruar 2015 korraldus nr 108 „Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“. Arhitektuurivõistluse tulemuste põhjal jätkatakse juba algatatud detailplaneeringu koostamist.

Võistlusest võisid osa võtta kõik isikud või grupid, kelle esitatava ideekavandi üks kaasautor ja ühisosalejate (kollektiivi) esindaja omab volitatud arhitekti kutsekvalifikatsiooni tunnistust.

Tulemused
I preemia: võistlustöö nimega “Vanasadam" (Arhitekt Must OÜ)
II ja III preemia: võistlustöö nimega “Sadam“ (Salto AB OÜ) ja “Venus“ (Kavakava OÜ)
Ergutuspreemia: võistlustöö nimega “Sarvik“ (OÜ HG Arhitektuur)

Ajakava
- Võistluse algus: 27. juuni 2016
- Küsimuste esitamise tähtaeg: 18. september 2016
- Tööde esitamise tähtaeg: 14. oktoober kell 17.00 (postiga saatmisel postitempli kuupäev)
- Žürii töö: 15.-23. oktoober 2016
- Võitjate väljakuulutamine: hiljemalt 31. oktoober 2016

Korraldaja: Transcom Vara AS
Kontakt: Kaspar Kokk, kaspar.kokk[at]transcom.ee 

I preemia: võistlustöö nimega “Vanasadam" (Arhitekt Must OÜ)
reisisadama arhkonkurss 1preemia Vanasadam


II ja III preemia: võistlustöö nimega “Sadam“ (Salto AB OÜ)
reisisadama arhkonkurss 2.3preemia Sadam


II ja III preemia: võistlustöö nimega “Venus“ (Kavakava OÜ)
reisisadama arhkonkurss 2.3preemia Venus


Ergutuspreemia: võistlustöö nimega “Sarvik“ (OÜ HG Arhitektuur)
reisisadama arhkonkurss ergutuspreemia Sarvik

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Pärnusse kavandatava ühistranspordi keskterminali hoone parim arhitektuurne lahendus aadressil Pikk tn 13 (praegune busside peatumis- ja parkimisala), tõsta ühistranspordi teenindustaset Pärnus ning kujundada nii hoonest kui ümbritsevast ruumist inimsõbralik, meeldiv ja sisukas kesklinna ruumi osa.

Ühistranspordi keskterminal Pärnu linnas (Jaamahoone) koondab kokku bussisõitjatele vajalikud teenused praegustelt eraldi asuvatelt pindadelt Pärnu bussijaamas ja selle lähiümbruses.

Jaamahoone võimaldab ühistranspordile juurdepääsu tehniliselt ja sisuliselt uuel tasemel ja see on väravaks ning info saamise kohaks linna saabumisel ja siit lahkumisel ning on hästi korraldatud ümberistumise kohaks eri transpordiliikide vahel (linna-, maa- ja kaugliinibussid, jalgrattad, taksod). Hoone peab olema kaasaegne ja mugav sõlmpunkt nii linna-, maa-, kui ka kaugliini bussidega liiklejatele.

Arhitektuurivõistluse tulemusi hindas komisjon. Komisjoni esimees on abilinnapea Rainer Aavik ja liikmeteks linnaarhitekt Henri Eessalu, linnakunstnik Janno Poopuu ja Pärnumaa Ühistranspordikeskus MTÜ juhataja Andrus Kärpuk.

Võistlusele esitati kaks tööd, võitjaks valiti "Speed".  Võidutöö on aluseks terminali edasisel projekteerimisel.
- Võistlustöö "Speed"
- Võistlustöö "Saluut"

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond
Suur-Sepa 16, Pärnu 80098
444 8330
planeerimine[at]lv.parnu.ee

"Speed"
speed1

speed2

- Pärnu Linnavalitsuse 15.06.2015 korraldus nr 343  "Ideekonkursi „Pärnu Rüütli platsi ja selle lähiümbruse avaliku ruumi kujundusvõistlus” väljakuulutamine"

Ideekonkursi eesmärk oli leida Pärnu südalinna Rüütli platsi ja selle lähiümbrusega määratud alale parim avaliku ruumi ja autoliikluse ja kergliikluse korralduse lahendus. Ideekonkurss korraldati EV 100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" raames. Keskväljak on kavas välja ehitada EV 100 programmis hiljemalt aastaks 2018.

Konkursi žürii otsus kuulutada konkurss läbikukkunuks ning lõpetati konkursi menetlus ilma võitjaid välja selgitamata ja preemiafond jäeti välja jagamata.
Pärnu Rüütli platsi ja selle lähiümbruse avaliku ruumi kujundusvõistluse žürii hinnangul ei pakkunud ükski esitatud kavand olemasoleva linnaruumiga võrreldes tunduvalt paremat arhitektuurset kvaliteeti.

Hankija Pärnu Linnavalitsus, kaaskorraldaja MTÜ Eesti Arhitektide Liit

Pärnu Linnavalitsus tunnistas 11.01.2016 korraldusega nr 27 ideekonkursi läbikukkunuks ja lõpetas menetluse ilma võitjaid välja selgitamata ja jätta preemiafond välja jagamata.

2017. aastal korraldas Pärnu Linnavalitsus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Pärnu Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate ümberkujundamise projekteerimine” (reg.number 182411). Hankemenetlusel edukaks pakkujaks tunnistati KAMP Arhitektid OÜ.
- Riigihanke pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine (Pärnu Linnavalitsuse 02.02.2017 korraldus nr 92)
Hankedokumendid
- Rekonstrueerimisprojekti materjalid

Lisainfo:
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond
444 8330
planeerimine[at]parnu.ee

- Pärnu Linnavalituse 06.04.2015 korraldus nr 198 „Arhitektuurivõistluse tingimuste heakskiitmine“

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Pärnu Pikk tn 12 planeeritavale kaubandushoonele keskkonda rikastav arhitektuurne lahendus, mis on vastavuses Ringi tn, Aia tn ja politseimajavahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneeringuga.

Konkursile laekus 9 võistlustööd märgusõnadega: Volt, Raudjas; City Apartments, Vedur, Puitique, Platz, Pikk Tatar, Kräsupea, Depoo

Tulemused:
I KOHT „Raudjas“ - arhitektuuribüroo BOA OÜ, autorid Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus Soonets.
II KOHT „Puitique“ - arhitektuuribüroo OÜ ab Kontekst, autorid Sille Pihlak, Siim Tuksam
III KOHT  „Pikk Tatar“ - arhitektuuribüroo Raivo Puusepp OÜ, autorid Taivo Puusepp, Katrin Vilba

Võistluse korraldaja:
OÜ Kinnisvaravaldus
registrikood 10434202
Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harju maakond, 75301
605 9400
urmas.sildnik[at]rimibaltic.com

PIkk12 Raudjas

Arhitektuurivõistluse tingimused (Pärnu Linnavalitsuse 30.06.2015 korraldus nr 360)
Arhitektuurivõistluse tulemused (Pärnu Linnavalitsuse 21.12.2015 korraldus nr 708)

Ideekonkursi eesmärgiks oli leida parim lahendus Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 3/5/7 kinnistule planeeritavale kaubandushoonele. Võistlusest võisid osa võtta juriidilised isikud, kellel on õigus teostada Eestis arhitektuurset projekteerimist ning kellel on vastav majandustegevuse registri registreering.

Tulemused:
I KOHT võistlustöö nimega „Jess“ – BOA Arhitektuuribüroo OÜ
II KOHT võistlustöö nimega „Turg“ – Rein Murula Arhitektuuribüroo OÜ
III KOHT võistlustöö nimega „Tetris“ – Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ

Võistluse korraldaja:
AS Kinnisvaravalduse
Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harju maakond, 75301
605 9400
urmas.sildnik[at]rimibaltic.com

- Pärnu Linnavalitsuse 04.05.2015 korraldus nr 245 "Arhitektuurivõistluse Port Artur 2 ja parkimismaja ühendava hoone ja galerii ideeplaneeringu” tingimuste heakskiitmine"

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida parim linnaruumiline ideelahendus Pärnu kesklinnas asuvale väljakuäärsele alale koos võimalike hoonestusmahtude ja funktsionaalsete seostega. Arhitektuurivõistluse ala paikneb Pärnu kesklinnas Ringi ja Aida tänava ääres, Pika tänava ja jõe vahelisel maa-alal. 

Võistluse korraldaja:
Triple Invest OÜ
Hommiku 2, Pärnu
447 8881
keit[at]portartur.eePort Artur 2 ja parkimismaja vahelise hoone arhitektuurikonkursi tulemused
Pressiteade
04.09.2015

Port Artur korraldas arhitektuurivõistluse Aida tn 10 kinnistule Port Artur 2 ja parkimismaja ühendava hoone ja galerii rajamiseks.

Arhitektuurivõistluse ala paikneb Pärnu kesklinnas Ringi ja Aida tänava ääres, Pika tänava ja jõe vahelisel maa-alal. Port Artur soovib konkursi tulemusena lahendada parkimismaja, Aida 10 hoone ja Port Artur 2 keskuse ühendamise läbi galerii, samuti uue hoone fassaadi ja sisemise logistika. Arendamise laiem eesmärk on muuta piirkond atraktiivseks töö- ja ärikeskkonnaks linnakodanikele ja turistidele.

7. maist 30. juunini 2015 toimunud arhitektuurivõistlusele laekus kolm võistlustööd, millest üks ei vastanud konkursi tingimustele ja jäi hindamisest välja. Teise koha sai võistlustöö Port ja kolmanda koha projekt Pzzz. Arhitektuurivõistluse esimene koht jäi žürii otsusega välja andmata. Arhitektuurivõistluse žürii leidis üksmeelselt, et teise ja kolmanda koha pälvinud tööd ei olnud võidutööks piisavalt tugevad. Žürii otsusega antakse teise ja kolmanda koha tööde autoritele võimalus töid parandada.

Aida 10 arhitektuurikonkursi töid hindas seitsmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon, Triin Talk Muinsuskaitseametist, arhitektid Tanel Tuhal, Tõnis Tarbe ja Andres Siim ning Port Arturi esindajad Kaido Kruusoja ja Keit Nestor.

„Teeme ettepanekud kahele võistlustöö esitajale, et nad viimistleksid oma töid. Milline maja lõplik nägu olema saab, ei oska sellest tulenevalt veel öelda. Tegutseme sellel suunal edasi, et maja välimus oleks linnapilti sobituv ja tänapäevane ning sisu funktsionaalne,“ sõnas Port Arturi tegevjuht Keit Nestor.

Lisainfo
Keit Nestor
Port Arturi tegevjuht
447 8887
keit[at]portartur.ee
www.portartur.ee

- Pärnu Linnavalitsuse 30.03.2015 korraldus nr 186 "Arhitektuurivõistluse „Pärnu Tennisekeskuse juurdeehituse arhitektuurivõistlus” tingimuste heakskiitmine"

Võistlusülesandeks oliprojekteerida Pärnu Tennisekeskusele majutusfunktsiooniga juurdeehitus- ja suvekohviku (kohapealse toiduvalmistamisega suvekohvik) eskiislahendus vastavalt käesolevale materjalile ja kehtivale ala detailplaneeringule. Pärnu Tennisekeskuse missiooniks on pakkuda kohalikele kui turistidele laialdasi sportimise võimalust koos kaasakäivate kvaliteetsete lisateenustega.

Võistluse tulemused
I KOHT jäeti välja andmata
II KOHT võistlustöö Gamesetmatch – Apex Arhitektuuribüroo OÜ
II KOHT võistlustöö Sett – HG Arhitektuur OÜ
III KOHT võistlustöö Paarismäng – Luure Grupp OÜ

Detailplaneeringu lahenduse optimaalseks realiseerimiseks ja parima tulemuse saavutamiseks A. H. Tammsaare pst 39 kinnistul soovitas Pärnu Linnavalitsus kasutada võistlusööd märgusõnaga "Gamesetmatch".

Võistluse korraldaja:
Pärnu Tennisekeskus OÜ
Tammsaare pst 39, 80016 Pärnu
504 1273; 501 6600
mihkel[at]tennisehall.ee ja ivo[at]tennisehall.ee


"Gamesetmatch"
Gamesetmatch

"Sett"
Settveeb

"Paarismäng"
paarism2ngvebArhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Pärnu Rail Baltic reisijate terminali ja selle vahetu ümbruse parim terviklik ruumiline lahendus. Tegemist oli rahvusvahelise võistlusega, kuhu esitati kokku 31 nõuetele vastavat tööd. Võistluse preemiafond oli 22 000 eurot, sellest esimese koha auhind oli 8 000 eurot.

- Võistluse eeskiri, ülesanne
- Ideekavandite pakendite avamise protokoll

Arhitektuurikonkursi võitis ideekavand pealkirjaga Water Strider, mille autoriteks on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson ja Holden Vides arhitektuuribüroost Pluss OÜ.

Auhinnalistele kohtadele jõudsid veel projektid:
2. Komeet (OÜ b210)
3. Hirv (Tari AS)
4./5. Roheline värav (Aasoja Projekt OÜ) ja Vaatepunkt (Sweco Projekt AS koostöös Hispaania arhitektibürooga BAKPAK S.C.)

Võidutöö puhul tõsis žürii esile selle efektset ja eksimatult raudteearhitektuuriga seonduvat välisilmet ning head funktsionaalsust, mis tagab reisijate mugavuse näiteks halbade ilmastikutingimuste korral.

„Võidutöö on väga julge ja omapärane, see jääb silma. Futuristlik lahendus viib meid ajas ette ja kinnitab sõnumit, et Pärnu on arenev ja tulevikku vaatav linn – taolise emotsiooni tekitamine oli ka üks projekti eesmärke,“ sõnas žürii esimees, Pärnu abilinnapea Romek Kosekranius. „Eriskummaline jaamahoone kuju ja paigutus tekitavad kindlasti huvi selle hoone vastu nii autoga kui rongiga möödasõitjal. Kujutan juba vaimusilmas ette, milliseid valgusmänge moodustavad jaamahoone fassaadil möödasõitvate autode tuled. Hoone on samas praktiline kui ka dünaamiline. Üle teede ulatuvad klaasgaleriid laiendavad jaama elegantselt üle taksituste ja tekitavad sissepääsud ka teisele poole Via Baltica maanteed.“

„Water Strider eristus teistest eelkõige julge ja sihikindla üldise hoiakuga. Jaamahoone on tugeva identiteediga, äratuntav maamärk, millest kahtlemata on oodata tõelist arhitektuuri vaatamisväärsust,“ selgitas žürii liige, endine Soome Arhitektide Assotsiatsiooni (SAFA) president Rainer Mahlamäki. „Projekt haakub kontekstiga suurepäraselt, nii ülesande tausta kui asukoha endaga. See on õhuline, tulevikule orienteeritud ja kindlasti moodne hoone elava liikluse keskel. Lisaks üldisele arhitektuuri kvaliteedile on tegu toimiva lahendusega, kus reisijate mugavus on suurepäraselt tagatud – rongi saab oodata siseruumides, ilmastikuolude eest kaitstult. Jaamakeskuse ootealasid saab kavandada mitmel eri viisil ning kogu ala avaneb horisondile muljetavaldaval moel. Ideekavand on väga hästi arendatav ja selle väikesed puudused edasise töö käigus lihtsasti kõrvaldatavad.“

„Pikemas perspektiivis loodan, et ideelahendus aitab muuta Pärnut märgatavamaks nii pärnakale endale kui külalistele,“ rääkis Romek Kosekranius. „Ühtlasi loodan, et terminali ümbrus muutub kohaks, kuhu inimestele meeldib tulla niisama puhkama ja jõekaldal olevat metsa nautima. Tulevikus peaks terminali ja selle ümbruse ruumiprogramm kindlasti tekitama lisaväärtust ka näiteks kaubanduse ja toitlustuse sektoris, et inimestel oleks seal mugav ning turvaline aega veeta ja rongi oodata, rongilt lahkuda. Kindlasti peab olema terminaalis mugav sidusus teiste transpordiliikidega nagu jalgratas-rong, rong-buss või rong-auto.“

Water Strideri loonud meeskonnalt soovitakse tellida reaalse terminali ja selle vahetu ümbruse ehitusprojekt, ühtlasi kaasatakse võitjad üldise piirkonna detailplaneeringu koostamisse.

Lisainfo:
Ingrid Mald-Villand
Eesti Arhitektide Liit / Union of Estonian Architects
Direktor / Managing Director
(+372) 511 0571 / 611 7435


Võidutöö "Water Strider"
strider
strider2

2. koht "Komeet"
komeet

3. koht "Hirv"
hirv

siinmaaIdeekonkursi eesmärgiks oli saada legendaarse Pärnu linnaarhitekti Olev Siinmaa mälestuse jäädvustamiseks ja talle pühendatud mälestusmärgi püstitamiseks skulpturaalselt ja arhitektuurselt sobivaim terviklahendus.

Siinmaa seostub eelkõige Pärnuga, linnaga, mis vaevalt ilma temata oleks välja teeninud Eesti suvepealinna tiitli. Siinmaa funktsionalismi abil antud kuju modernsele rannaelule ja suvitamisele on üks helgemaid mälestusi esimesest iseseisvuse ajast. Siia seltsivad valged funktsionalistlikud villad, kui teatud elitaarne koduideaal. Eestlastele on alati meeldinud uskuda, et Pärnu heledad laiade akendega majad näitavad, kui euroopalikult moodsad me olime.

Konkursile laekus 13 ideekavandit. Anti välja kolmas preemia ning kaks teist preemiat. Esimene preemia jäi välja andmata.
- II auhind „Siinmaa Refleks“. Nobel Arhitekter AS, Pille Kivihall, Erik Nobel
- II auhind „Oskar“. Mudel OÜ, Paco-Ernest Ulman, Hardi Lehemaa, Andres Vare, Helle-Triin Hansumäe
- III auhind „Valge Kuup“. Lootusprojekt OÜ, Tiiu Kirsipuu, Kersti Lootus

Mälestusmärgile lõpliku lahenduse leidimiseks anti teise koha saavutanud töö „Oskar“ autoritele täiendav lähteülesanne ja töö valmimise tähtaeg.

Konkursi žürii: esimees linnapea Toomas Kivimägi, liikmed: abilinnapea Romek Kosenkranius, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel, linnaarhitekt Karri Tiigisoon, muinsuskaitse peaspetsialist Liina Hansen, linnakunstnik Janno Poopuu, skulptor ning Eesti Kujurite Ühenduse esindaja Elo Liiv, arhitekt ja Eesti Arhitektide Liidu esindaja Jüri Okas.
- Ideekonkursi hindamiskomisjoni protokoll


Võidutöö "Oskar"
Skulptuur kujutab arhitekti puhkehetkel, vaatamas tagasi oma töödele ja tegemistele Pärnus. Mälestusmärgi asetus lähtub kaasaegse linnaskulptuuri põhimõttest, kus vaatlejal on vahetu kontakt skulptuuriga, mis tähendab, et legendaarset linnaarhitekti pole ausamba otsa tõstetud, vaid ta on vaatajaga ühel tasandil. Võidutöö lahenduses põimuvad tervikansambliks Olev Siinmaa isiku käsitlus skulptuurina, arhitekti endine kodumaja ja olemasolev ümbritsev keskkond. Uuenduslik on ka autorite ettepanek valmistada skulptuur alumiiniumist.
- Seletuskiri

Oskar

Oskar1Oskar2Oskar3


II auhind „Siinmaa Refleks“
- Seletuskiri
- Joonised
refleks
III auhind „Valge Kuup“
- Seletuskiri
- Planšett
- Asendiplaan
- Mälestustahvel
- Detailjoonised
- Vaade

Vaade1 Valge Kuup- Pärnu Linnavalitsuse 22.04.2013 korraldus nr 204 "Konkursi väljakuulutamine"
- Hankedokumendid (Riigihangete register)

Konkursi eesmärgiks oli leida Pärnu staadioni tribüünihoonele eskiislahendus.

Tribüünihoone hakkab teenindama lisaks staadioni põhiväljakule detailplaneeringuga staadionist itta planeeritud harjutusväljakut. Lisaks staadioneid teenindavaile olmeruumidele tuleb tribüünihoone koosseisus lahendada 50- kohaline hostel-tüüpi majutus juurdekuuluvate abiruumidega, ruumid jalgrattaklubile ja võimalusel planeerida tänavapoolsesse ossa äripindu.

Võistlustöö raames tuli anda kogu võistlustööga haaratud maa-ala asendiplaaniline lahendus v.a. staadioni väljaku lahendus. Tribüünihoone tehniline kirjeldus näeb ette paigutada istekohad väljaku keskjoone suhtes tsentrisse. Staadioni Papli tänava poolne piire kavandada poolläbipaistev võimalusega paigaldada sponsorreklaame (minimaalselt 90 jooksvat meetrit). Ideekonkursi töös näha ette asukoht tabloole ja lipumastidele. Parkimist staadioni kinnistul lahendada ei tule. Staadionikompleksi parkimine lahendatakse detailplaneeringu kohaselt Ranna pst 4 kinnistul staadionist idas.

I koht: "Sprint" (Kamp Arhitektid OÜ (arhitektid Peeter Loo, Jan Skolimowski, Mari Arvisto ja Ülo Peil))
II koht:  "Grandstand"(BIM Pro AB OÜ ja Lokk EA OÜ)
III koht: "Sol" (Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ)
Ergutusauhinnad: "Düün" ja "Le Tour".

Sprint
sprint

Grandstand
granstand

Sol
sol

- Konkursitingimused

Konkursi eesmärgiks oli leida Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamise mälestusmärgile/ausambale sobivaim skulpturaalne ja arhitektuurne lahendus. Kokku laekus konkursile 26 tööd, millest komisjon tunnistas kõigile tingimustele vastavaks ja kvalifitseeris 25.

Esimene preemia "Rõdu" (ajaloolisem, treppidega versioon toonase Endla sissepääsust)
Teine preemia "Pärnu püramiid"
Kolmas preemia "Rõdu" (modernistlikum, abstraheeritum, peegelduva pinnaga versioon toonase Endla sissepääsust)

Rõdu 1
iseseisvusm2lestusm2rk r6du1

Rõdu 2
iseseisvusm2lestusm2rk r6du2

Püramiid
iseseisvusm2lestusm2rk pyramiid

Ideekonkursi eesmärgiks ol saada sobivaim ideekavand mälestusmärgile, mis on pühendatud Eesti Vabariigi loojatele, kelleks olid Eestimaa Päästekomitee liikmed Konstantin Päts,  Jüri Vilms ja Konstantin Konik ning Pärnus iseseisvusmanifesti ette lugenud Hugo Kuusner.

Mälestusmärk on kavas rajada Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli esisele alale Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Konkursitingimused ja konkursil osalemine
- Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkursi väljakuulutamine (26.09.2016 korraldus nr 529)
- Konkursitingimused ja võistlusülesanne
- Maa-alaplaanid

Ideekavandeid sai esitada 31. jaanuarini 2017. Kokku laekus 10 kavandit. Laekunud töid hindas kümneliikmeline žürii, välja valiti ja linnavalitsuse 21. veebruari istungil kinnitati kolm parimat ideekavandit. Tööde autorid ja saavutatud kohad kuulutati välja neljapäeval, 23. veebruaril 2017 kell 11.00 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas.

Võidutöö „Ajahetk“ (autorid Margus Kadarik ja Mart Kadarik)
Teine koht  „Aja lehed“  (autorid Kertu Kruus ja Liisa Sekavin)
Kolmas koht „Sünd“ (autorid Riho Kuld, Ilme Kuld ja Kristofer Soop)

Kavandite seletuskirjad ja joonised avanevad pildi all oleval märksõnal klikates

 ajahetk3  aja lehed  kogu  kuningate puu  loojad ja hoidjad
Ajahetk Aja lehed Kogu Kuningate puu Loojad ja hoidjad
pusle rapsoodia graniiidile synd valge muna yks kord on eesti riik
Pusle Rapsoodia graniidile Sünd Valge muna Ükskord on Eesti riik


Žürii esimees: Rainer Aavik - Pärnu abilinnapea
Žürii liikmed:
Kaido Koppel – Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja
Henri Eessalu – Pärnu Linnavalitsuse linnaarhitekt
Janno Poopuu – Pärnu Linnavalitsuse linnakunstnik
Nele Rent – Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor
Mark Soosaar – Riigikogu liige
Trivimi Velliste – MTÜ Jaan Tõnissoni Seltsi aseesimees
Jaak Soans – Eesti Kujurite Ühendus, skulptor
Tiiu Kirsipuu – Eesti Kujurite Ühendus, skulptor
Tanel Tuhal – Eesti Arhitektide Liit, arhitekt


Ideekonkursi korraldajad:
Pärnu Linnavalitsus – korraldaja/hankja
Eesti Kujurite Ühendus MTÜ - kaaskorraldaja

Lisainfo:
Janno Poopuu
linnakunstnik
Suur-Sepa 16, kab 313
444 8346
janno.poopuu[at]lv.parnu.ee


Asendiskeem (suuremalt vaatamiseks kliki kaardil)
EVloojate m2lestusm2rk asendiskeem

Asendiskeem linnaruumis
EVloojate m2lestusm2rk asendiskeem linnaruumis

EVloojate m2lestusm2rgi ideekonkurss asukoht

Veebilehel kasutatakse küpsiseid