Käimasolevad projektid

Leader projektid

2020 Paikuse võimlemislinnaku arendamine koos sinna juurde kuuluva inventari paigaldamisega

Pärnu linna projektid siseriiklike programmide kaasrahastamisel

2021 Hõljukikuuri ehitamine Manija sadamasse
2020 Hajaasustuse programm
2019–2022 Reiu-Raeküla suusarada
2020–2021 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna koolidele
2020–2021 KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna lasteaedadele
2019–2020 KIK: Aktiivõppeprogramm Pärnu linna I–III kooliastme õpilastele
2019–2020 KIK: Aktiivõppeprogramm Pärnu linna lasteaedadele


Pärnu linna projektid Riigi eelarvestrateegia 2017–2023 kaasrahastamisel

2020–2022 Pärnu linna Raeküla lasteaia energiatõhususe parandamine
2020 Kõpu-Kavaru transiiditee rekonstrueerimine
2020 Tammuru Tehnoküla ettevõtlusega seotud tee rekonstrueerimine
2019–2022 Tammiste Hooldekodu liginullenergia ehitamine (atmosfääriõhu kaitse)
2019–2021 Rohu 119 üürimaja ehitamine 


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2014–2020

2020–2021 Tugiõpetajate koolitus
2020–2022 Pärnu linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp
2019–2020 Audru kergliiklusteede ühendamine linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustikku, III etapp
2020–2021 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II
2020–2023 Pärnu Päikese Kooli õppehoone ehitamine
2019–2020 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse
2018–2020 Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks
2019–2021 Raja tänava lasteaia rajamine
2018–2020 Pärnu Tammsaare Kooli rekonstrueerimine
2018–2020 Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus (I voor)
2019–2021 Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus (II voor)
2018–2019 Paikuse valla Rukkilille tööstusküla
2019–2020 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas
2016–2019 Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine


Koostööprojektid, milles Pärnu linn osaleb partnerina
2020–2022 iPlace - iPlace finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people place and technology
2020–2022 Tervislikud linnad - Healthy Cities (II faas)
2019–2021 Nature Access to All (Kõigi ligipääs loodusele)
2019–2021 NonHazCity2 - Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
2017–2020 Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia (Purjetamise infrastruktuuri parendamine ja jahisadamate võrgustiku ehitamine Eestis ja Lätis)
2018–2020 Garden Pearls - Diversifying garden tourism offer in Estonia and Latvia (Aiapärlid - Mitmekesise aiaturismi pakkumine Eestis ja Lätis) 

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 404
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee

Projektide spetsialist
Ly Lumiste
Suur-Sepa 16, kab 404
444 8358
ly.lumiste[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid