Käimasolevad projektid

Leader projektid

2020 Romantilise Rannatee külastajasõbralikumaks muutmine

Pärnu linna projektid siseriiklike programmide kaasrahastamisel

2019 Reiu-Raeküla suusarada


Pärnu linna projektid EL heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kaasrahastamisel

2019–2022 Uuring Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramiseks ja ehituskeeluvööndi täpsustamiseks
2019 Pärnu linna Tralli lasteaia energiatõhususe parandamine
2019 Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine


Pärnu linna projektid Riigi eelarvestrateegia 2017–2020 kaasrahastamisel

2019–2022 Tammiste Hooldekodu liginullenergia ehitamine (atmosfääriõhu kaitse)
2019–2021 Rohu 119 üürimaja ehitamine 
2019 Teeületuskohtade ohutumaks muutmine Pärnu linnas
2019 Tammiste hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamine (atmosfääriõhu kaitse)


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2014-2020

2019–2020 Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside jätkuanalüüs
2019–2020 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse
2018–2020 Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks
2019–2021 Raja tänava lasteaia rajamine
2018–2020 Pärnu Tammsaare Kooli rekonstrueerimine
2018–2019 Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus (I voor)
2019–2020 Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Pärnus (II voor)
2018–2020 Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks
2018–2019 Paikuse valla Rukkilille tööstusküla
2079–2020 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas
2016–2019 Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine


Koostööprojektid, milles Pärnu linn osaleb partnerina
2019–2020 Terved linnad - Healthy Cities (I faas)
2019–2021 NonHazCity2 - Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
2017–2020 Värati sadama ehitus - Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia
2017–2020 Balti riike läbiv matkarada - Hiking Route along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia
2018–2020 Aia pärlid - Garden Pearls - Diversifying garden tourism offer in Estonia and Latvia

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee

Projektide spetsialist
Kätlin Aadamsoo 
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8358
katlin.aadamsoo[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid