Jäta menüü vahele

LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda

Projekti nimi: Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Parnu town, URBANCOWS
Projekti kood: LIFE10 NAT/EE/107

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu LIFE+ rahastamisvahend
Toetussumma: 853 809 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 63 911 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 138 413 EUR

Projekti koordineeriv abisaaja: Keskkonnaamet
Projekti seotud abisaajad: Tartu Ülikool Pärnu Kolledž, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Bert Holm
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2012-31.12.2016
Projekti eesmärk: 375 ha suurusel Pärnu rannaniidu looduskaitsealal on umbes 250 ha kasutuseta, roostunud ja hooldust vajavaid poollooduslikke kooslusi, enamasti rannaniite. Projekti eesmärk on Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannaniitude, rannikulõugaste ja erinevate kaitsealuste liikide elupaikade taastamine, niidu puhastamine roost, lõugaste puhastamine sinna kogunenud setetest, rannaniidu loodusliku veerežiimi taastamine ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamine.

» Projekti veebileht
» Projekti koordinaator, Keskkonnaameti spetsialist-projektijuht Bert Holm
» Vaata ka: Pärnu rannaniidu eest hoolitsevad linnalehmad


Natura 2000 - Europe's nature for you
This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe's most threatened species and habitats. All 27 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe's rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

linnalehmad

Veebilehel kasutatakse küpsiseid