EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
Projekti kood: EU41427

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused jakord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks

Toetussumma: 76 923 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 28 935 EUR
Projekti kogumaksumus: 109 891 EUR

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projekti partnerid Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Liis Talv
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2011-31.03.2013
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti).

Projektist
Projekti raames korraldati turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, valmistati infokandjaid ja jaotusmaterjale ning toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana. Turundusvahenditena ja -tegevustes kasutati Pärnumaa eripäral põhinevaid tooteid ning madalhooaja pakkumist.


Lisainformatsioon:
Liis Talv
SA Pärnumaa Turism
projektijuht
447 3000
liis.talv[at]parnumaa.ee

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee

Projektide spetsialist
Kätlin Aadamsoo 
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8358
katlin.aadamsoo[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid