1. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
2. Karusselli tn 2 // Supeluse tn 8 õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
3. Karusselli tn 2a maa ostueesõigusega erastamine
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine (Rüütli plats)
6. Riigihanke korraldamine (haljasalade hooldus)
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid